Οδηγός του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το πρότυπο ασφαλείας τροφίμων HACPP στα σφαγεία

Οδηγό για τις απαιτήσεις αναφορικά με την εφαρμογή συστήματος βάσει των αρχών του HACCP στα σφαγεία οπληφόρων, εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στον οδηγό “για να διασφαλιστεί η παραγωγή ασφαλών τροφίμων ο υπεύθυνος της εγκατάστασης (ΥΕΤ) οφείλει να εφαρμόζει ένα σύνολο υγειονομικών μέτρων, γενικών και ειδικών, που θα συμβάλλουν στην…