Με 1 εκ. ευρώ εκσυγχρονίζονται τα κτηνιατρικά εργαστήρια του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού, ύψους 1 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019, ενέκρινε στις 23 Οκτωβρίου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης. Σκοπός της απόφασης είναι να εκσυγχρονιστούν τα κτηνιατρικά εργαστήρια επισήμου ελέγχου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η αναβάθμιση των εργαστηριακών δομών σε εξοπλισμό, με…