Μικροβιακή Αντοχή: Απειλή για τον άνθρωπο και τα ζώα

Η μικροβιακή αντοχή είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και ο ‘Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων” συνεργάζεται με τους διεθνείς εταίρους και τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της μικροβιακής αντοχής στα ζώα και τον άνθρωπο. Τι είναι η Μικροβιακή Αντοχή – Η Μικροβιακή αντοχή εμφανίζεται όταν…