Μυτιλήνη: 350 κτηνοτρόφοι στοχεύουν στη δημιουργία σύγχρονων τυροκομικών μονάδων

Σχεδόν 350 κτηνοτρόφοι από τους Συνεταιρισμούς ‘Αγρας, Ερεσού, Κάπης, Μεσοτόπου, Σκαλοχωρίου, Μηθύμνης και Νάπης στη Λέσβο, που παράγουν και διαχειρίζονται περισσότερους από 7.000 τόνους γάλακτος κυρίως αιγοπρόβειου ένωσαν τις δυνάμεις τους σχηματίζοντας οκτώ Ομάδες Παραγωγών Γάλακτος (ΟΠΓ). Σκοπός τους είναι να δημιουργήσουν ένα δίχτυ προστασίας του προϊόντος αλλά και του εισοδήματος τους. Σύμφωνα με τον…

Οι θέσεις της ΕΔΟΚ για τον Ελληνικό Γύρο

Οι θέσεις της ΕΔΟΚ για τον Ελληνικό Γύρο   Το προεδρείο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος με την ομόφωνη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θα προχωρήσει άμεσα στην κατάθεση ένστασης στην πρόταση του ΣΕΒΕΚ για την πιστοποίηση του Γύρου ως Εγγυημένου Παραδοσιακού Ιδιότυπου Προϊόντος (ΕΠΙΠ) και ακολούθως θα υποβάλλει   φάκελο, για την πιστοποίηση του ελληνικού…