Αναθεωρημένος Οδηγός HACCP για τα σφαγεία οπληφόρων

Αναθεωρημένος Οδηγός HACCP για τα σφαγεία οπληφόρων Νέο, αναθεωρημένο Οδηγό για τις ελάχιστες απαιτήσεις αναφορικά με την Εφαρμογή Συστήματος Βάσει των Αρχών του HACCP στα Σφαγεία Οπληφόρων, εξέδωσε το Τμήμα Σφαγείων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Γ.Δ. Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ. Όπως αναφέρεται στον αναθεωρημένο Οδηγό, «Για να διασφαλιστεί η παραγωγή ασφαλών τροφίμων ο υπεύθυνος της…