Κοινό μέτωπο από τις Εθνικές Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

Κοινό Μέτωπο από τις Εθνικές Διεπαγγελματικές Οργανώσεις Την περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμικού τους ρόλου αλλά και την αποστολή κοινού υπομνήματος στον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για την αναστολή της ΥΑ σχετικά με τη λειτουργία και αναγνώριση των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, αποφάσισαν σε σύσκεψή τους οι 9 Δ.Ο. της χώρας. Οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις κάθισαν γύρω από το…