Αναγκαία η εκπαίδευση για τεμαχιστές κρέατος και εκδοροσφαγείς

Αναγκαία η εκπαίδευση για τεμαχιστές κρέατος και εκδοροσφαγείς Η παροχή προστασίας υψηλού επιπέδου στον καταναλωτή είναι μια από τις προτεραιότητες της ΕΔΟΚ και των μελών της, μέσα από την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων ζωικής παραγωγής. Με γνώμονα πάντοτε την εθνική αλλά και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ορισμένες φορές απαιτείται μόνο μια μικρή προσαρμογή στα πραγματικά…