Πρωτοβουλία πολιτών για την προέλευση των τροφίμων

Πρωτοβουλία πολιτών για την προέλευση των τροφίμων Καταναλωτές και φορείς από όλη την Ευρώπη ζητούν τη στήριξη όλων μας για να θεσπιστεί η υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης στα τρόφιμα. Αν η συγκεκριμένη πρωτοβουλία κριθεί επιτυχής, δηλαδή, εφόσον συγκεντρωθούν τουλάχιστον 1.000.000 υπογραφές από 7 κράτη-μέλη, η Ε.Ε. Θα υποχρεωθεί να κινηθεί προς την υιοθέτηση σχετικών μέτρων σε…