Κρέας και κλιματική αλλαγή: πως θα συν-διαμορφώσουμε τα αναγκαία μέτρα

Κρέας και κλιματική αλλαγή: πως θα συν-διαμορφώσουμε τα αναγκαία μέτρα Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της είναι φανερό πως αφορούν το σύνολο της κοινωνίας μας, με τους ανθρώπους και τις οικονομικές τους δραστηριότητες. Ειδικότερα όμως σε ότι αφορά στις σχέσεις του Τομέα του κρέατος και της κτηνοτροφίας με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής,θα μπορούσε…