Διαβούλευση για την ΚΑΠ 2021-2027 σε Καβάλα και Αλεξανδρούπολη

Διαβούλευση για την ΚΑΠ 2021-2027 σε Καβάλα και Αλεξανδρούπολη Σε Καβάλα και Αλεξανδρούπολη πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 και την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020, οι ημερίδες διαβούλευσης σχετικά με την προετοιμασία του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚΑΠ μετά το 2020 που έχουν ξεκινήσει σε όλη τη χώρα και διοργανώνονται από τη Γενική Γραμματεία…