Φ. Αραμπατζή: Ιστορική ευκαιρία το αναπτυξιακό πακέτο της ΕΕ

Φ. Αραμπατζή: Ιστορική ευκαιρία το αναπτυξιακό πακέτο της ΕΕ «Ιστορική ευκαιρία για να καταστεί ο Αγροδιατροφικός Τομέας πρωταγωνιστής της νέας ελληνικής οικονομίας, στο πλαίσιο του γενικότερου αναπροσανατολισμού του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας», χαρακτήρισε το αναπτυξιακό «πακέτο» των 55-60 δις ευρώ, που εξασφαλίζει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2027, η Υφυπουργός Αγροτικής…