Αναστολή του τέλους επιτηδεύματος των αγροτών για το φορολογικό έτος 2019

Αναστολή του τέλους επιτηδεύματος των αγροτών για το φορολογικό έτος 2019 Με το ν. 3986/2011 (άρθρο 31) επιβλήθηκε το τέλος επιτηδεύματος σε όλες τις επιχειρήσεις, αλλά και στους αγρότες του κανονικού καθεστώτος. Στις ατομικές επιχειρήσεις και στους αγρότες, η επιβολή γίνεται με το κλείσιμο της 5ετίας από την ημερομηνία έναρξης. Οι αγρότες στην συντριπτική τους…