Ένεση ρευστότητας για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου

Ένεση ρευστότητας για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου Τέσσερις αποφάσεις σχετικά με την πρόληψη, καταπολέμηση εκρίζωση και επιτήρηση εφαρμογής μέτρων για συγκεκριμένα σοβαρά νοσήματα των ζώων υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπήλιος Λιβανός. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν α) την πρόσληψη εποχικού προσωπικού (πρωτίστως κτηνιάτρων), β) τα λειτουργικά έξοδα των κτηνιατρικών υπηρεσιών των…