Με ποιους όρους μπαίνουν στο σύστημα ενισχύσεων τα επιλέξιμα βοσκοτόπια

Αλλαγές φέρνει η νέα ΚΥΑ του ΥπΑΑΤ, καθώς περιλαμβάνει την προσαρμογή του ορισμού του βοσκοτόπου ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν από φέτος στις δηλώσεις ΟΣΔΕ και στο σύστημα ενισχύσεων, οι μέχρι σήμερα αποκλεισμένες βοσκοτοπικές εκτάσεις που εισήγαγε ο Κανονισμός 2017/2393 (γνωστός σαν Κανονισμός OMNIBUS) .