Μεταφορά Τεχνογνωσίας και Καλών Πρακτικών στις Εξαγωγές Κρέατος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι στην Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος εγκρίθηκε η υλοποίηση του σχεδίου με τίτλο: «Μεταφορά Τεχνογνωσίας και Καλών Πρακτικών στις Εξαγωγές Κρέατος» και κωδ. 2020-1-EL01-KA102-077780  στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+ 2020. Το πρόγραμμα πρόκειται να υλοποιηθεί στην Γαλλία για 14 ημέρες. Στην εκπαιδευτική αποστολή…