Αναβάθμιση Λειτουργιών της ΕΔΟΚ για την Υποστήριξη της Οργάνωσης της Αγοράς Κρέατος

Αναβάθμιση Λειτουργιών της ΕΔΟΚ για την Υποστήριξη της Οργάνωσης της Αγοράς Κρέατος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α – ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ – ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599