Συνέντευξη Τύπου – Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022, 12:30μμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της ΕΔΟΚ σας προσκαλούν σε Συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:30μμ στην αίθουσα συσκέψεων των γραφείων μας, Αρκαδίας 26 & Λ. Μεσογείων, με θέματα:  Η ΕΔΟΚ και INTERBEV τα πρώτα ιδρυτικά μέλη του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διεπαγγελματικών κρέατος. Επικαιροποίηση συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της ΕΔΟΚ και της…

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Αθήνα 25/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 517 Στο πλαίσιο της αριθμ. 510/16-06-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την σύναψη τριών (3) συμβάσεων έργου για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Λειτουργιών της ΕΔΟΚ για την Υποστήριξη της Οργάνωσης της Αγοράς Κρέατος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5107703, η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για τη…