ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η PROVACUNO ΚΑΙ Η EDOK HELLAS ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2023)

CALL FOR TENDERS FOR THE SELECTION OF THE IMPLEMENTING BODY FOR A PROMOTION PROGRAMME CARRIED OUT BY PROVACUNO AND EDOK HELLAS IN THIRD COUNTRIES (CALL OF 2023)   PROVACUNO and EDOK HELLAS announce a competitive call for Agencies wishing to become Implementing Body of a Multi-project for the promotion of European Beef in Third Countries (USA…