Νέο μοντέλο αδειοδότησης κτηνοτροφικών μονάδων

Υπηρεσία Μιας Στάσης προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για την αδειοδότηση σταβλικών εγκαταστάσεων 16/8/2018 Σε διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης ετέθη το σχέδιο νόμου με θέμα τις «Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων», με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Βαγγέλης Αποστόλου να καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις.  Η…

Οδηγός ορθής πρακτικής για την προστασία των ζώων κατά τη σφαγή

Ο παρών Οδηγός παρέχει οδηγίες και συμβουλές για την ορθή μεταχείριση των ζώων πριν και  κατά τη διάρκεια της σφαγής ή της θανάτωσή τους, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους και τη διατήρηση τους στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Κανονισμού 1099/2009/ΕΚ. Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει τους υπεύθυνους των σφαγείων …

Οδηγός του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το πρότυπο ασφαλείας τροφίμων HACPP στα σφαγεία

Οδηγό για τις απαιτήσεις αναφορικά με την εφαρμογή συστήματος βάσει των αρχών του HACCP στα σφαγεία οπληφόρων, εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στον οδηγό “για να διασφαλιστεί η παραγωγή ασφαλών τροφίμων ο υπεύθυνος της εγκατάστασης (ΥΕΤ) οφείλει να εφαρμόζει ένα σύνολο υγειονομικών μέτρων, γενικών και ειδικών, που θα συμβάλλουν στην…

Εστία Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στη Βουλγαρία

Εντοπίστηκε στη Βουλγαρία κρούσμα Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων σε αγριόχοιρο, ο οποίος ανευρέθηκε νεκρός σε απόσταση τεσσάρων μέτρων από τα σύνορα Βουλγαρίας-Ρουμανίας, στην περιοχή Silistra.  Από τα δείγματα που λήφθηκαν και στάλθηκαν στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την Κλασσική και Αφρικανική Πανώλη της Βουλγαρίας, επιβεβαιώθηκε η παρουσία του ιού της Αφρικανικής Πανώλους, στις 23 Οκτωβρίου…