Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Έργο “Έρευνα αγοράς και αξιολόγηση αποτελεσμάτων” – Καν(ΕΚ) 1144/14

Σας ενημερώνουμε ότι, η ΕΔΟΚ είναι δικαιούχος του ευρωπαϊκού προγράμματος Προώθησης «MEET THE Eu. LAMB» που αφορά τις «Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης της Ευρωπαϊκής αειφόρου κρεοπαραγωγικής αιγο-προβατοτροφίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Σαουδική Αραβία» συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ, στο πλαίσιο του Κανονισμού 2014/1144 και των Εκτελεστικών Κανονισμών του, με αριθμό 101046123, μέσα από το…

Με πρωτοβουλία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (ΕΔΟΚ) και της γαλλικής ΙΝΤΕRΒΕV ιδρύεται Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Διεπαγγελματικών Κρέατος

Με πρωτοβουλία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (ΕΔΟΚ) και της γαλλικής ΙΝΤΕRΒΕV ιδρύεται Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Διεπαγγελματικών Κρέατος Στο Παρίσι έγινε η προγραμματισμένη συνάντηση της Ελληνικής και της Γαλλικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος, για την επικαιροποίηση του συμφώνου διμερούς συνεργασίας. Μετά από συζητήσεις για τα προβλήματα του κλάδου, προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διεπαγγελματικών Οργανώσεων Κρέατος με πρώτα…

Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ της ΕΔΟΚ και της αντίστοιχης γαλλικής Interbev

Σύμφωνο συνεργασίας υπεγράφη στο Παρίσι τις προηγούμενες ημέρες, μεταξύ της  ΕΔΟΚ και της αντίστοιχης γαλλικής Interbev (Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος). Επιτυχή και πολύ γόνιμα ήταν τα αποτελέσματα της συνάντησης εργασίας  των προέδρων της Interbev κ. Guihard Jean Francois και της ΕΔΟΚ κ. Λευτέρη Γίτσα και των επιτελών τους, αφού κατέληξαν όχι μόνον στην επικαιροποίηση του…

Συνέντευξη Τύπου – Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022, 12:30μμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της ΕΔΟΚ σας προσκαλούν σε Συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:30μμ στην αίθουσα συσκέψεων των γραφείων μας, Αρκαδίας 26 & Λ. Μεσογείων, με θέματα:  Η ΕΔΟΚ και INTERBEV τα πρώτα ιδρυτικά μέλη του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διεπαγγελματικών κρέατος. Επικαιροποίηση συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της ΕΔΟΚ και της…

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Αθήνα 25/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 517 Στο πλαίσιο της αριθμ. 510/16-06-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την σύναψη τριών (3) συμβάσεων έργου για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Λειτουργιών της ΕΔΟΚ για την Υποστήριξη της Οργάνωσης της Αγοράς Κρέατος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5107703, η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για τη…

Αναβάθμιση Λειτουργιών της ΕΔΟΚ για την Υποστήριξη της Οργάνωσης της Αγοράς Κρέατος

Αναβάθμιση Λειτουργιών της ΕΔΟΚ για την Υποστήριξη της Οργάνωσης της Αγοράς Κρέατος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α – ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ – ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599

Μεταφορά Τεχνογνωσίας και Καλών Πρακτικών στις Εξαγωγές Κρέατος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι στην Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος εγκρίθηκε η υλοποίηση του σχεδίου με τίτλο: «Μεταφορά Τεχνογνωσίας και Καλών Πρακτικών στις Εξαγωγές Κρέατος» και κωδ. 2020-1-EL01-KA102-077780  στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+ 2020. Το πρόγραμμα πρόκειται να υλοποιηθεί στην Γαλλία για 14 ημέρες. Στην εκπαιδευτική αποστολή…

Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού

Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης της Ευρωπαϊκής αειφόρου κρεοπαραγωγικής αιγο-προβατοτροφίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Σαουδική Αραβία» με τίτλο «Meet the Eu. Lamb »   Αναθέτουσα Αρχή: Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος με διακριτικό τίτλο «ΕΔΟΚ»…

Η ΕΔΟΚ για την ανάδειξη του κρεοπαραγωγούς αιγο-προβατοτροφίας

“Στην υφιστάμενη απόφαση  για  την καταβολή της συνδεδεμένης αιγοπρόβειου κρέατος, πέραν της  προϋπόθεσης παράδοσης συγκεκριμένης ποσότητας  γάλακτος να  προστεθεί, ως  δεύτερη, εναλλακτική, η παράδοση κρέατος, τιμολογημένου, ελάχιστη  ποσότητας  10 κιλών αιγοπρόβειου κρέας ανά θηλυκό πρόβατο η αίγα”. Αυτό προτείνει με επιστολή στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπ. Λιβανό  η ΕΔΟΚ, τονίζοντας την ανάγκη υποστήριξης…

Επιστολή της ΕΔΟΚ στο ΥπΑΑΤ για στήριξη του μαύρου χοίρου μέσω της συνδεδεμένης ενίσχυσης

Την ουσιαστική στήριξη της πολιτείας ζητεί η ΕΔΟΚ για τη μοναδική αυτόχθονη φυλή χοίρου στην Ελλάδα, τον μαύρο χοίρο, με επιστολή προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με κοινοποίηση στον υπουργό Σπ. Λιβανό, τον γεν. γραμμ.  Κ. Μπαγινέτα και τον πρ. δ/νσης Δ. Μπάζιο. Ειδικότερα, η ΕΔΟΚ ζητεί να υποστηριχθεί “και δια της  συνδεδεμένης …