Πώς θα εγγραφείτε στο Μητρώο Εμπόρων Ζώντων Ζώων

Υποχρεωτική η καταγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο Έως τις 5 Ιανουαρίου πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά η αίτηση εγγραφής προς την αρμόδια κτηνιατρική αρχή. Θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο δήλωσης εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και αντίγραφο δήλωσης έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) με τον ΑΦΜ. Την υπουργική Απόφαση με την οποία…