ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

21/05/2019 - Στις 7-10 Νοεμβρίου το Διεθνές Συνέδριο της UECBV που διοργανώνει η ΕΔΟΚ στο Divani Caravel Hotel

Οι μελλοντικές προκλήσεις με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπος ο τομέας του κρέατος, η  εισαγωγή νέων τεχνολογιών και  οι προοπτικές ανάπτυξης των εμπορικών σχέσεων στην ευρύτερη περιοχή  των Βαλκανίων και της Μεσογείου, θα αποτελέσουν το βασικό πεδίο συζητήσεων του Διεθνούς Συνεδρίου της UECBV (European Livestock and Meat Trade Union – Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπορίου Ζώντων Ζώων και Κρέατος) που θα διοργανώσει στη χώρα μας η ΕΔΟΚ (Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος).

Το κορυφαίο αυτό forum για τα θέματα εμπορίας ζώντων ζώων και κρέατος στη διεθνή αγορά, θα πραγματοποιηθεί στο Divani Caravel Hotel στις 7-10 Νοεμβρίου 2019, παράλληλα με τη διεξαγωγή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της UECBV – και της 

YEMCo (Young European Meat Committee  Επιτροπή Νέων Ευρωπαίων Στελεχών του Κρέατος).

Με κεντρικό σύνθημα “Αντιμετωπίζοντας μελλοντικές προκλήσεις: Έλλειψη ανθρώπινων πόρων και Εμπορικές σχέσεις”, το Συνέδριο θα φιλοξενήσει εξέχοντες ομιλητές και εκπροσώπους φορέων από τον τομέα του κρέατος από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ το περιθώριο των εργασιών του, θα αποτελέσει πεδίο επιχειρηματικών συναντήσεων και επαγγελματιών συμφωνιών.

Εστιάζοντας στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο κλάδος στο μέλλον, το Συνέδριο θα δώσει έμφαση, στην ανάγκη ανανέωσης με ικανά στελέχη , την εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την  αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένων εργαζόμενων και στην ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων στην περιοχή των Βαλκανίων, την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στην Εγγύς Ανατολή.

Παράλληλα, η ετήσια Γενική Συνέλευση που συνιστά το πλέον σημαντικό γεγονός του έτους, θα δώσει ι στα μέλη αλλά και στους φίλους της UECBV την ευκαιρία να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις για τον τομέα του κρέατος σε σχέση και με άλλους τομείς και επιπλέον να παρουσιάσουν προτάσεις και να αναπτύξουν ρεαλιστικά σχέδια για το μέλλον. 

Στο πρόγραμμα, εκτός από τις συνεδριάσεις της ολομέλειας με ομιλίες προσκεκλημένων προσωπικοτήτων και εισηγήσεις αναγνωρισμένων ειδικών στα επίκαιρα θέματα του τομέα, θα περιλαμβάνονται συναντήσεις εργασίας τεχνικών ομάδων στους τομείς, της παραγωγής και του εμπορίου ζώντων ζώων, της βιομηχανίας του κρέατος, της υγιεινής-κτηνιατρικής, των εξαγωγών και εισαγωγών από και προς την Ευρώπη, του κλάδου της εστίασης καθώς και τεχνικές επισκέψεις σε παραγωγικές και καθετοποιημένες μονάδες κρέατος της χώρας μας. 

Προβλέπονται επίσης προσυνεδριακές συναντήσεις εργασίας, ειδικών στην επιστήμη του κρέατος και των προϊόντων του καθώς και σε επί μέρους θέματα του τομέα του κρέατος που σχετίζονται με την εικόνα του κρέατος στην κοινωνία και την  γεωπολιτική θέση της χώρας μας.

Στο συνέδριο και τις παράλληλες εκδηλώσεις, αναμένεται να λάβουν μέρος 250  περίπου σύνεδροι από την Ελλάδα, τις χώρες-μέλη της ΕΕ και από άλλες χώρες του κόσμου που συμμετέχουν στην UECBV.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα κινηθεί στους παρακάτω κύριους θεματικούς άξονες:

– Ανάγκη ανανέωσης του τομέα με ικανά στελέχη.

– Εισαγωγή νέων τεχνολογιών για τον εκσυγχρονισμό και προκειμένου να ανταποκριθεί ο τομέας στην έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων.

– Ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων του κλάδου εντός και εκτός χωρών Ε.Ε. στην περιοχή των Βαλκανίων, τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στην Εγγύς Ανατολή. 

Οι συνεδρίες θα περιλαμβάνουν επίσης συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με συμμετοχή ομιλητών και προσκεκλημένων προσωπικοτήτων του τομέα του κρέατος, στους οποίους οι Σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις απόψεις τους και να θέσουν τα ερωτήματα τους

Στις 8 Νοεμβρίου οι εργασίες της ημέρας θα κλείσουν με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της UECBV και της YEMCo, ενώ την επόμενη ημέρα το πρόγραμμα περιλαμβάνει Τεχνικές Επισκέψεις σε χώρους, εγκαταστάσεις και αγροκτήματα υψηλού ενδιαφέροντος στον τομέα της παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας του κρέατος και των προϊόντων του.

H UECBV καλύπτει τον εμπορικό τομέα της κτηνοτροφίας και τις συναλλαγές του κρέατος. Αποστολή της είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο εξασφαλίζεται ότι, όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας του εμπορίου ζώντων ζώων και κρέατος καθώς και η βιομηχανία κρέατος της Ευρώπης  (οι κτηνοτρόφοι, οι αγορές ζωικού κεφαλαίου, οι έμποροι ζώντων ζώων, τα σφαγεία, τα εργαστήρια τεμαχισμού και επεξεργασίας, οι μονάδες παρασκευής προϊόντων κρέατος, οι χονδρέμποροι, οι εισαγωγείς και οι εξαγωγείς), μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών και της κοινωνίας γενικότερα, ασκώντας αποτελεσματικό ανταγωνισμό με σεβασμό στην αειφόρο ανάπτυξη.

Στην UECBV συμμετέχουν 53 εθνικές οργανώσεις που προέρχονται από 24 από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργανώσεις από την Ιαπωνία, τη Νορβηγία, τη Ρωσία, την Ελβετία, την Τουρκία και την Ουκρανία καθώς και τρείς διεθνείς σχετικές με τον τομέα οργανώσεις. Συνολικά, εκπροσωπούνται στην UECBV μέσω των εθνικών οργανώσεων και των διεθνών ομοσπονδιών που είναι μέλη της, 20.000 περίπου επιχειρηματικές μορφές όλων των μεγεθών που αντιστοιχούν σε 230.000 θέσεις εργασίας.

Σε μια κρίσιμη περίοδο για την οικονομική ζωή της χώρας, η ανάγκη για ένα ισχυρό και βιώσιμο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο παραμένει και η ΕΔΟΚ φιλοδοξεί, το διεθνές αυτό συνέδριο να αποτελέσει βήμα διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στον τομέα του κρέατος και να αποτυπωθούν απόψεις και προτάσεις που μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών και της  κοινωνίας γενικότερα.

28/3/2019 - Διεπαγγελματική Συμφωνία για τις εισφορές των μελών της ΕΔΟΚ

Σε νέα Διεπαγγελματική Συμφωνία για τον ορισμό των εισφορών από τα μέλη της κατέληξε η Γενική Συνέλευση της ΕΔΟΚ στη χθεσινή συνεδρίασή της, που έλαβε χώρα στα γραφεία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος, στην οδό Αρκαδίας 26.

Η νέα Διεπαγγελματική Συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για τη θεσμοθέτηση των εισφορών των νεοεισερχόμενων μελών της Οργάνωσης, ενώ ταυτόχρονα αλλάζει τον τρόπο είσπραξης των εισφορών υπέρ ΕΔΟΚ από τους παραγωγούς.

Η διαδικασία απλουστεύεται άμεσα, και για τις εισφορές του 2018-2019  η ΕΔΟΚ ζητεί από το ΥΠΑΑΤ να κάνει δεκτή την πρόταση  της και να  θεσμοθετήσει με ΥΑ  την είσπραξη των εισφορών απευθείας  από τον  παραγωγό χωρίς  την  συμμετοχή  του  πρώτου  αγοραστή – έμπορου. Θυμίζουμε  ότι η είσπραξη των εισφορών των κτηνοτρόφων  είχε ανατεθεί  με  την προηγούμενη ΥΑ  στους  πρώτους  αγοραστές.

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η ΕΔΟΚ θα λαμβάνει τα συνολικά στοιχεία των σφαγών όλων των ειδών κρεάτων ανά παραγωγό μετά το τέλος κάθε έτους από το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ, θα υπολογίζει την εισφορά που προκύπτει σε κάθε περίπτωση και στη συνέχεια θα αποστέλλει ενημερωτική επιστολή προς τους παραγωγούς. 

Η σημαντική διαφορά σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα, είναι πως η απόδειξη πληρωμής της εισφοράς υπέρ της ΕΔΟΚ, θα πρέπει να προσκομίζεται από τον παραγωγό και θα εκλαμβάνεται ως υποχρεωτική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αφορά στην ετήσια δήλωση εκτροφής (ΟΣΔΕ).

Το σώμα έκανε εξάλλου δεκτές και τις προτάσεις των νέων μελών της για τις δικές τους εισφορές. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο η ΕΔΟΚ  οργανώνει τη διαδικασία είσπραξης των εισφορών  από τους παραγωγούς αλλά και τα υπόλοιπα μέλη, και διασφαλίζει τους απαιτούμενους πόρους για να συνεχίσει το έργο της.

Την ίδια στιγμή η ΕΔΟΚ συνεχίζει τη διεύρυνσή της, αποδεχόμενη την αίτηση ένταξης που υπέβαλαν ιδιωτικές σχολές κρέατος ανά την Ελλάδα. Το ακριβές πλαίσιο συνεργασίας θα οριστεί στο άμεσο μέλλον, ωστόσο αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι οι πόρτες της ΕΔΟΚ είναι ανοιχτές για όλους τους επαγγελματίες του τομέα του κρέατος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό του μέλλοντος του τομέα και τη χάραξη μιας κοινής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξή του. 

Για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου πατήστε ΕΔΩ

22/3/2019 - Η ΕΔΟΚ παρουσιάζει το Ελληνικό κρέας με την σφραγίδα της Μπριγάδας των chef στην Food Expo 2019

Πολλές εκπλήξεις, με εντυπωσιακές επιδείξεις από κρεοτέχνες και εκδηλώσεις γευσιγνωσίας βασισμένες σε κρέατα από εγχώριες φυλές ζώων, επεφύλαξε η ΕΔΟΚ στους  επισκέπτες του περιπτέρου της στη Food Expo 2019, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με πραγματικό ενθουσιασμό, δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον να δοκιμάσουν και να ενημερωθούν για το ελληνικό κρέας. 

Με τη νέα σύνθεσή της και έχοντας εντάξει καινούρια μέλη στους κόλπους της, η ΕΔΟΚ  έδωσε ένα δυναμικό παρών στη Food Expo, για να προωθήσει τη συνεργασία, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια του τομέα του κρέατος, προς όφελος τόσο των επαγγελματιών του χώρου, όσο και του καταναλωτή. 

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος, στο πλαίσιο του υπό κατάρτιση εθνικού σχεδίου για το κρέας, διερευνά  τη δημιουργία προτύπων εκτροφής και πιστοποιήσεων μεταξύ άλλων και για τις αυτόχθονες φυλές, ώστε και εκείνες  να βρουν τη θέση τους στην αγορά και να αναγνωριστεί η προστιθέμενη αξία τους.

Το νέο μέλος της ΕΔΟΚ, η «Μπριγάδα» των επαγγελματιών του διατροφικού τομέα, στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερό της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος, κατάφερε να δώσει στους επισκέπτες της Food Expo 2019 μια μικρή γεύση από την ανώτερη ποιότητα του ελληνικού κρέατος και ειδικότερα των εγχώριων φυλών. 

Τις δύο πρώτες ημέρες της διεθνούς εμβέλειας έκθεσης τροφίμων και ποτών , παρουσιάστηκαν στο περίπτερο της ΕΔΟΚ οι αυτόχθονες φυλές με show και επιδείξεις από κρεοτέχνες της Μπριγάδας, όπως ανατομία, τεμαχισμός και παραγωγή παρασκευασμάτων και να γευθεί τα ελληνικά σφάγια από τους σεφ της. 

Συμμετείχαν ενεργά και μαθητές σχολών Μαγειρικής και Κρέατος, ενώ ο κόσμος ανταποκρίθηκε με θέρμη, κατακλύζοντας κυριολεκτικά το περίπτερο για να παρακολουθήσει τη διαδικασία και να δοκιμάσει. 

Επαγγελματίες που ανήκουν στον χώρο της εστίασης αλλά και τον τομέα του κρέατος γενικότερα, που επισκέφθηκαν το περίπτερο της ΕΔΟΚ, ενημερώθηκαν από τους παραγωγούς που μίλησαν για τα προϊόντα τους και γεύθηκαν συνταγές με τις εγχώριες φυλές όπως ο Μαύρος Χοίρος, το βόειο κρέας της αυτόχθονης φυλής Κατερίνης αλλά και το Αρνί Ελασσόνας και το Greco Agnus που γεννιούνται και εκτρέφονται στην Ελλάδα, αποκτώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου. Ταυτόχρονα παρακολούθησαν με μεγάλη προσοχή τις επιδείξεις για τις νέες κοπές κρέατος, που όχι μόνο διευρύνουν την ποικιλία συνταγών με κρέας, αλλά αξιοποιούν κάθε κομμάτι του σφάγιου.

 Παράλληλα σερβιρίστηκαν  γευστικά τυριά όπως φέτα ΠΟΠ και Φορμαέλα αλλά και ιδιαίτερα παρασκευάσματα όπως προσούτο προβατίνας, λουκάνικα γεμιστά από πρόβειο κρέας και κιμάς προβάτου. Για τους επαγγελματίες του τομέα κρέατος είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ο θάλαμος ξηράς ωρίμανσης με μικροκλίμα που παρουσιάστηκε στο περίπτερο, από τον υπεύθυνο που εξηγούσε και ανέλυε τη λειτουργία και τα προτερήματά του.  

Την τρίτη και τελευταία ημέρα της Food Expo 2019, η Μπριγάδα διοργάνωσε ημερίδα με τίτλο «Χτίζοντας ένα καλύτερο γαστρονομικό μέλλον», η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και αποτέλεσε πόλο έλξης για τους επαγγελματίες επισκέπτες της έκθεσης.  Οι διακεκριμένοι ομιλητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να δημιουργηθούν πρότυπα παραγωγής, για να υπάρξει η μέγιστη δυνατή εξασφάλιση ως προς την ποιότητα και τη διαχείριση  τοπικών προϊόντων. Συμφώνησαν, δε, ότι είναι απολύτως αναγκαία η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα  με τη μαζική εστίαση, ώστε οι παραγωγοί να εξελίσσουν τα προϊόντα τους και να ενημερώνονται για τις τάσεις που διαμορφώνονται στην ελληνική γαστρονομία, κάτι που αποτελεί βασική επιδίωξη της Μπριγάδας, όπως και όλων των μελών της ΕΔΟΚ. 

Για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου πατήστε ΕΔΩ

15/03/2019 - Το αρνί και κατσίκι γάλακτος προωθεί η ΕΔΟΚ στα Ιταλικά Σούπερ Μάρκετ

Οι συντονισμένες προσπάθειες που καταβάλει η ΕΔΟΚ για την προβολή του ελληνικού κρέατος στο εξωτερικό αποδίδουν καρπούς, αρχής γενομένης με το ελληνικό αρνί γάλακτος και την ουσιαστική προώθησή του στην ιταλική αγορά.

Στις 14 Μαρτίου, τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΔΟΚ συναντήθηκαν στα γραφεία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος με Ιταλούς εισαγωγείς ελληνικού αρνιού γάλακτος για να εδραιώσουν και να προωθήσουν τη μεταξύ τους συνεργασία. Θυμίζουμε ότι η ΕΔΟΚ έκανε γνωστό το ελληνικό αρνί γάλακτος και στα Ιταλικά Σούπερ Μάρκετ με την καμπάνια του Meet the Lamb.

Τα Σούπερ Μάρκετ της γειτονικής χώρας, με την σειρά τους, αναγνωρίζοντας την ποιότητα του ελληνικού κρέατος, ζήτησαν από τους Ιταλούς έμπορους προμηθευτές τους να συνεργαστούν με την ΕΔΟΚ και από κοινού να ξεκινήσουν προωθητικές δράσεις σε σημεία πώλησης, ώστε το ελληνικό προϊόν να “συστήνεται” απευθείας στον καταναλωτή.

Σημειωτέον ότι έως την έναρξη των δράσεων του προγράμματος Meet the Lamb, ο Ιταλός καταναλωτής δεν είχε την δυνατότητα να αναγνωρίζει αν το αρνί που αγόραζε είναι ελληνικό η όχι. Πλέον όχι μόνο θα μπορεί να το αναγνωρίζει, αλλά θα το προτιμά, χάρη στην υψηλή του ποιότητα.

Η ΕΔΟΚ εκφράζει την ικανοποίησή της για αυτή τη συνεργασία, και ξεκινά ήδη η διαδικασία του σχεδιασμού, ως ένα κρίσιμο βήμα για τη σημαντική ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και την αύξηση των πωλήσεων του Ελληνικού αρνιού γάλακτος, προς όφελος της ελληνικής παραγωγής αλλά και εμπορίας.

Για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπυ πατήστε ΕΔΩ

07/03/2019 - Η ΕΔΟΚ στη Food Expo 2019

Ελληνικό κρέας: Ενα brand name ανώτερης ποιότητας

Πολλές εκπλήξεις και εμπειρίες γευσιγνωσίας περιμένουν τους επισκέπτες στο περίπτερο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (ΕΔΟΚ) στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών Food Expo 2019, που θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 16/3 έως τη Δευτέρα 18/3 στο εκθεσιακό κέντρο Athens Metropolitan Expo.

Με κεντρικό μήνυμα “Ελληνικό κρέας – Ενα brand name ανώτερης ποιότητας”, η ΕΔΟΚ προσκαλεί τους επαγγελματίες του τομέα κρέατος, σε μια γιορτή γευσιγνωσίας, με άρωμα Ελλάδας.

Με ανανεωμένη πλέον σύνθεση η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος, έχοντας εντάξει νέα ισχυρά μέλη στους κόλπους της, θα παρουσιάσει, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη Food Expo, το σχέδιο δράσης της για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια στον τομέα του κρέατος, προς όφελος των επαγγελματιών και του καταναλωτή.

Το μενού των εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα είναι ιδιαιτέρως πλούσιο. Οι επισκέπτες στο περίπτερο της ΕΔΟΚ θα απολαύσουν τρεις ημέρες πλούσιες σε γαστρονομικές εκδηλώσεις. Η «Μπριγάδα», η ομάδα επαγγελματιών του διατροφικού τομέα, ως μέλος της ΕΔΟΚ, θα εμπλουτίσει την παρουσία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος στη Food Expo με show και επιδείξεις από κρεοτέχνες, όπως ανατομία, τεμαχισμός και παραγωγή παρασκευασμάτων από γηγενή σφάγια, ενώ οι σεφ της ομάδας θα οργανώσουν το απόλυτο μπάρμπεκιου. 

Στις εκδηλώσεις θα συμμετέχουν επίσης καλεσμένοι από σχολές και επαγγελματίες του διατροφικού τομέα από την Αθήνα, την Κρήτη και τη Σχολή Κρεοπωλών, η οποία έχει παραρτήματα σε 10 πόλεις της Ελλάδας.

Θα μας βρείτε στο.ΗΑLL 2 STAND A44/Β31 – Α46/Β32

Για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπυ πατήστε ΕΔΩ

01/11/2018 - Το ελληνικό αρνί γάλακτος κέρδισε τις εντυπώσεις στη διεθνή έκθεση Sial στο Παρίσι

Κινεζικό και αραβικό ενδιαφέρον για εμπορικές συμφωνίες

 

Τις καλύτερες εντυπώσεις σε μία από τις σπουδαιότερες Διεθνείς Εκθέσεις Τροφίμων-Ποτών στον κόσμο, στη SIAL PARIS (21-25/10), άφησε η συμμετοχή της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος για την προώθηση του πρόβειου κρέατος “Meet the Lamb”.

Μπροστά σε ένα δύσκολο και απαιτητικό κοινό από όλο τον πλανήτη, η ΕΔΟΚ κέρδισε το στοίχημα, προβάλλοντας με επιτυχία το ελληνικό αρνί γάλακτος και βάζοντας τα θεμέλια για την αναγνώριση του εγχώριου πρόβειου κρέατος στις αγορές του εξωτερικού. Η παρουσία στη SIAL PARIS ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για σημαντικές επαφές με ξένους παράγοντες και επιχειρηματίες, κατά τη διάρκεια των οποίων εκδηλώθηκε ζωηρό ενδιαφέρον για συνεργασία με την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος και τα μέλη της από Ευρωπαίους, Κινέζους και Άραβες εισαγωγείς. Μάλιστα, στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας πρότεινε να εξεταστεί η προοπτική για κοινή ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων με τη δημιουργία Joint Venture.

Το εντυπωσιακό περίπτερο της ΕΔΟΚ, σχεδιασμένο έτσι ώστε να συνδυάζει χώρους υποδοχής και συναντήσεων, αλλά και ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο για το ψήσιμο του κρέατος, επισκέφθηκε πλήθος κόσμου και επαγγελματιών από διάφορες χώρες του κόσμου και προσέφερε “εμπειρίες” γευσιγνωσίας με τη σφραγίδα του διάσημου executive chef Νίκου Φωτιάδη. Ο chef πήρε τα εύσημα από τους Γάλλους συναδέλφους του, που δοκίμασαν και βρήκαν το προϊόν εξαιρετικό, τόσο γευστικά όσο και ποιοτικά.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι ελκυστικές μυρωδιές, οι μοναδικές γεύσεις αλλά και η εξαιρετική ποιότητα του ελληνικού αρνιού γάλακτος, είχαν τεράστια απήχηση στους επισκέπτες. Στο πρόγραμμα της ΕΔΟΚ περιλαμβανόταν και επιδείξεις που εξοικείωσαν τους επαγγελματίες με τις νέες κοπές κρέατος και εντυπωσίασαν το κοινό.

Το “μενού” των υψηλών συναντήσεων ήταν εξίσου πλούσιο, καθώς, εκτός από τους Έλληνες και ξένους εισαγωγείς και εξαγωγείς, επισκέφθηκαν το περίπτερο ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλης Κόκκαλης, η Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, Ευφροσύνη Μητά, η επιτροπή εξωτερικού εμπορίου της γαλλικής Διεπαγγελματικής Βοδινού Interbev και στελέχη της γαλλικής Διεπαγγελματικής Χοιρινού Interpor.

Η ΕΔΟΚ εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρό της , Λευτέρη Γίτσα, τον Γενικό Διευθυντή, Καθηγητή ΑΠΘ, Ανδρέα Γεωργούδη και την επικεφαλής Επικοινωνίας, Βίκυ Κωστοπούλου. Η συμμετοχή της ΕΔΟΚ στην διεθνή έκθεση κατάφερε να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα του κλάδου πρόβειου κρέατος και να διευρύνει την ανάπτυξη σχέσεων και επαφών με επαγγελματίες (εισαγωγείς, χονδρεμπόρους, διανομείς) για την δημιουργία ενός ευρέως δικτύου συνεργατών στις αγορές του εξωτερικού.

Η SIAL PARIS φιλοξενείται κάθε 2 χρόνια στο εκθεσιακό κέντρο Paris Nord Villepinte Exposition Park του Παρισιού και αποτελεί μία από τις μμεγαλύτερες εκθέσεις για τον κλάδο τροφίμων και ποτών παγκοσμίως. Η διοργάνωση συγκέντρωσε φέτος περισσότερους από 7.000 εκθέτες από 119 χώρες και 310.000 εμπορικούς επισκέπτες, συμμετείχαν 135 επίσημες αντιπροσωπείες και 26 κυβερνητικοί εκπρόσωποι. Περισσότεροι από τους μισούς εκθέτες έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή για το 2020.

Το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα “Meet the Lamb” που υλοποιεί η ΕΔΟΚ με εκτελεστικό φορέα τη SOPEXA στοχεύει στην ενημέρωση των επαγγελματιών (κτηνοτρόφων, εμπόρων, μεταποιητών), καταναλωτών και διαμορφωτών κοινής γνώμης σε επιλεγμένες αγορές-στόχος της ΕΕ, για το πρόβειο κρέας, με σκοπό την αξιοποίηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα προσδώσει ασφάλεια και δομή στο υφιστάμενο παραγωγικό μοντέλο, ευνοώντας και την τιμολογιακή πολιτική.

Για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου πατήστε ΕΔΩ

18/10/2018 - Η ΕΔΟΚ για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών SIAL στο Παρίσι

Δυναμικό παρών σε μία από τις σπουδαιότερες Διεθνείς Εκθέσεις Τροφίμων-Ποτών στονκόσμο, στη SIAL PARIS, θα δώσει η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος για την προώθηση του πρόβειου κρέατος “Meet the Lamb”.

Από τις 21 Οκτωβρίου και για πέντε ημέρες, το ελληνικό πρόβειο κρέας θα βρίσκεται στο επίκεντρο χιλιάδων κορυφαίων επαγγελματιών παγκοσμίως. Το πρόγραμμα εκδηλώσεων της ΕΔΟΚ περιλαμβάνει επιδείξεις κοπής κρέατος και “εμπειρίες” γευσιγνωσίας που αναμένεται να τύχουν θετικής ανταπόκρισης από το κοινό. Η προβολή αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου.

Το εντυπωσιακό περίπτερο της ΕΔΟΚ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συνδυάζει χώρους υποδοχής και συναντήσεων, αλλά και ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο για το ψήσιμο του κρέατος, ούτως ώστε οι επισκέπτες να γνωρίσουν την εξαιρετική ποιότητα και γεύση του ελληνικού αρνιού και οι επαγγελματίες να δοκιμάσουν τις νέες κοπές κρέατος. Επίσης, το περίπτερο είναι εξοπλισμένο με οθόνη στην οποία θα προβάλλονται ενημερωτικά βίντεο, ενώ θα διανέμονται έντυπα για τους επαγγελματίες. 

Έτσι η ΕΔΟΚ με την παρουσία της στις διεθνείς εκθέσεις ενισχύει την αναγνωρισιμότητα του κλάδου του πρόβειου κρέατος και προσβλέπει στη δημιουργία ενός ευρέως δικτύου συνεργατών στις αγορές του εξωτερικού.

Η SIAL PARIS φιλοξενείται κάθε 2 χρόνια στο εκθεσιακό κέντρο Paris Nord Villepinte Exposition Park του Παρισιού και αποτελεί μία από τις μμεγαλύτερες εκθέσεις για τον κλάδο τροφίμων και ποτών παγκοσμίως. Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει φέτος περισσότερους από 7.000 εκθέτες από 109 χώρες και 155.000 εμπορικούς επισκέπτες, το 71% των οποίων είναι διεθνείς αγοραστές από 194 χώρες. Το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα “Meet the Lamb” που υλοποιεί η ΕΔΟΚ στοχεύει στην ενημέρωση των επαγγελματιών (κτηνοτρόφων, εμπόρων, μεταποιητών), καταναλωτών και διαμορφωτών κοινής γνώμης σε επιλεγμένες αγορές- στόχος της ΕΕ, για το πρόβειο κρέας, με σκοπό την αξιοποίηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα προσδώσει ασφάλεια και δομή στο υφιστάμενο παραγωγικό μοντέλο.

Το ΔΣ της ΕΔΟΚ

Για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου πατήστε ΕΔΩ