ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

17/10/2023 - Ευρωπαϊκές Διεπαγγελματικές Οργανώσεις Κτηνοτροφίας και Κρέατος ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία της SELMA: Sustainable European Livestock & Meat Association

Ευρώπη, 17 Οκτωβρίου 2023 – Σε μια ιστορική κίνηση, εξέχοντες Ευρωπαϊκοί οργανισμοί κτηνοτροφίας και βιομηχανίας κρέατος, συμπεριλαμβανομένων των INTERBEV (Γαλλία), FEBEV (Βέλγιο), EDOK (Ελλάδα), OI Intercarneitalia (Ιταλία), Provacuno and Interovic (Ισπανία) και PZPBM (Πολωνία), ενώθηκαν για να ξεκινήσουν επίσημα την πρώτη ευρωπαϊκή ένωση αφιερωμένη στις βιομηχανίες βόειου κρέατος, προβατοειδών και αιγών: SELMA, που σημαίνει Sustainable European Livestock & Meat Association. Η ίδρυση της SELMA σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στον κλάδο, με άλλες ευρωπαϊκές χώρες να εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον να ενταχθούν στον σύνδεσμο.

Ο πρωταρχικός στόχος της SELMA είναι να ενθαρρύνει την ενότητα μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών του κλάδου, με στόχο τη διατήρηση του βιώσιμου ευρωπαϊκού μοντέλου εκτροφής μηρυκαστικών. Αυτή η συνεργασία επιδιώκει να εκπροσωπήσει συλλογικά τα συμφέροντα του κλάδου της κτηνοτροφίας και του κρέατος στους ευρωπαίους φορείς λήψης αποφάσεων για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που επηρεάζουν τις δραστηριότητές τους.

Η δημιουργία της SELMA είναι το αποτέλεσμα της συνεχούς συνεργασίας μεταξύ αυτών των Ευρωπαϊκών ενώσεων, που έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν σε διάφορες πρωτοβουλίες. Αυτό περιλάμβανε την υποβολή κοινών επιστολών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπέρ της λήψης μέτρων όπως οι αμοιβαίες εμπορικές συμφωνίες, η μεταρρύθμιση του κανονισμού INCO (ενημέρωση των καταναλωτών) και η συνεχής προώθηση των Ευρωπαϊκών κρεάτων στους καταναλωτές

Με πολλές καίριες αποφάσεις σχετικά με τον τομέα της κτηνοτροφίας και του κρέατος που προέρχονται από τις Βρυξέλλες και όχι μεμονωμένα κράτη μέλη, η ανάγκη για συλλογική δράση για κοινές ανησυχίες έχει καταστεί απαραίτητη. Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα αυτής της ενότητας είναι η έκκληση για μια συνεκτική Ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά με τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, η οποία υποστηρίζεται από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Είναι επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα εισαγόμενα γεωργικά και αγροδιατροφικά προϊόντα πληρούν τα ίδια αυστηρά πρότυπα και κανονισμούς που επιβάλλονται σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιπλέον, η SELMA έχει εντοπίσει άλλα κρίσιμα θέματα για κοινή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων τριμερών διαπραγματεύσεων για την οδηγία IED, προτάσεων για οδηγίες για περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς και αναθεωρήσεις της νομοθεσίας που διέπει την καλή διαβίωση των ζώων, μεταξύ άλλων.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ SELMA

Μετά τις πρόσφατες εκλογές η κατανομή Αξιωμάτων της SELMA είναι:

 • Πρόεδρος: Guillaume Gauthier (INTERBEV)
 • Αντιπρόεδρος: Alessandro de Rocco (OI Intercarneitalia)
 • Ταμίας: Michael Gore (FEBEV)

Οι εκλεγμένοι θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην καθοδήγηση της αποστολής της SELMA να εκπροσωπεί και να προωθεί τα συμφέροντα της ευρωπαϊκής κτηνοτροφίας και βιομηχανίας κρέατος

Η ένωση πρόκειται να ξεκινήσει το επόμενο πρόγραμμα εργασίας της έως τα τέλη του 2023, συνεχίζοντας τη δέσμευσή της για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών και την εκπροσώπηση των συμφερόντων της ευρωπαϊκής κτηνοτροφίας και βιομηχανίας κρέατος.

Για ερωτήσεις των μέσων ενημέρωσης και περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε: contactselmaassociation@gmail.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας INTERBEV: Cécile Lardillon – c.lardillon@interbev.fr – 06 40 36 56 34 & Enza Leblanc – e.leblanc@interbev.fr – 06 76 66 21 95

Υπεύθυνος επικοινωνίας Febev: Michael Gore – Michael.gore@febev.be – +32 476 52 51 81

Υπεύθυνος επικοινωνίας EDOK: Lampros Gitsas – info@edokhellas.com – +30 210 77 01 113

Υπεύθυνος επικοινωνίας OI INTERCARNEITALIA: Giuliano Marchesin +39 335 1225800 – direttore@intercarneitalia.it – ufficiostampa@intercarneitalia.it –

Υπεύθυνος επικοινωνίας PROVACUNO: Jaime Zafra – comunicacion@provacuno.es – +34 659 498 498

Υπεύθυνος επικοινωνίας INTEROVIC: Beatriz Casares – beatriz@interovic.es – +34 628 263 068

Υπεύθυνος επικοινωνίας PZPBM: Jerzy Wierzbicki – jerzy.wierzbicki@pzpbm.pl +48 728 328 800

Σχετικά με την INTERBEV
Η INTERBEV είναι η Γαλλική Εθνική Ένωση Κτηνοτροφίας και Εμπορίου Κρέατος, που ιδρύθηκε το 1979 με πρωτοβουλία οργανώσεων που εκπροσωπούν τη γαλλική κτηνοτροφία και βιομηχανία κρέατος. Αντανακλά την επιθυμία των επαγγελματιών στον τομέα του βόειου κρέατος, του προβάτου, του αλόγου και της αίγας να προσφέρουν στους καταναλωτές υγιεινά, υψηλής ποιότητας προϊόντα που αναγνωρίζονται σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Συνδέει και προωθεί τα κοινά συμφέροντα της κτηνοτροφίας, τις βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες σε αυτόν τον τομέα και αποτελεί μια από τις κορυφαίες οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής μας. Προκειμένου να ενσωματωθούν καλύτερα οι προσδοκίες της κοινωνίας, οι επαγγελματίες του κλάδου έχουν συγκεντρωθεί γύρω από μια πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης, πιστοποιημένη από την AFNOR ως «επιβεβαιωμένη δέσμευση» στο επίπεδο 3 από 4 τον Ιούνιο του 2018: το «Κοινωνικό Σύμφωνο», που στοχεύει να ανταποκριθεί καλύτερα συλλογικά στις προκλήσεις όσον αφορά το περιβάλλον, την προστασία των ζώων, τη δίκαιη αμοιβή για τους συμμετέχοντες του κλάδου και την ελκυστικότητα των επαγγελμάτων του στην υπηρεσία λογικής, υψηλής ποιότητας τροφίμων. Σήμερα, αυτή η προσέγγιση, η οποία δεσμεύει τη βιομηχανία στην υπεύθυνη και βιώσιμη υπόσχεση «Αγαπήστε το κρέας, τρώτε καλύτερα», υποστηρίζεται από μια ομώνυμη συλλογική καμπάνια επικοινωνίας, με την υπογραφή «Naturellement Flexitariens».

Σχετικά με το FEBEV
Η FEBEV είναι η Εθνική Βελγική Ομοσπονδία σφαγείων, τεμαχίων και χονδρεμπόρων χοιρινού, βοοειδών, προβάτων και ιπποειδών. Η ένωση βιομηχανίας αριθμεί 120 μέλη από τις τρεις περιφέρειες του Βελγίου. Αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% του εθνικού κύκλου εργασιών της βιομηχανίας κόκκινου κρέατος. Η βιομηχανία τροφίμων, και επιπλέον ο τομέας του κρέατος, χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων και η FEBEV υπερασπίζεται τα συμφέροντά της στις διαπραγματεύσεις με τις αρχές, τους ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων, την πολιτική σκηνή κ.λπ.

Η FEBEV διατηρεί μοναδικά συστήματα παρακολούθησης και έναν οδηγό αυτοελέγχου, συμπεριλαμβανομένου ενός πρόσφατα αναπτυγμένου μόνιτορ βιωσιμότητας για τον τομέα του κρέατος ως μέσο παροχής επιπλέον εγγυήσεων σε πελάτες κρέατος παγκοσμίως. Αυτά αποτελούν μέρος ενός μοναδικού συστήματος πιστοποίησης για πρόσβαση στην αγορά: FEBEVplus.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.febev.be/en/home

Σχετικά με την ΕΔΟΚ
Η ΕΔΟΚ είναι η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος Ελλάδος (όλων των τύπων) και ιδρύθηκε το 2013 από εκπροσώπους του κλάδου παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίου. Στη συνέχεια, δημοτικά σφαγεία, σχολές κρέατος και επαγγελματίες της εστίασης έγιναν μέλη της ΕΔΟΚ. Η Ελλάδα είναι χώρα εισαγωγής, η συνολική παραγωγή της σε όλα τα είδη είναι 35% και το υπόλοιπο είναι εισαγόμενο. Το μεγάλο πλεονέκτημα της Ελλάδας είναι η αιγοπροβατοτροφία, η οποία προσανατολίζεται μόνο στην παραγωγή γάλακτος. Βασικός στόχος της ΕΔΟΚ είναι να φέρει και να αναπτύξει τον κλάδο της κρεοπαραγωγής γιατί είναι ο μόνος κλάδος που μπορεί να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή κρέατος παράλληλα με την απασχόληση τηρώντας την πράσινη συμφωνία.
Περισσότερες πληροφορίες στο: https://edokhellas.com/

Σχετικά με την OI INTERCARNEITALIA
Η OI Intercarneitalia είναι η διεπαγγελματική οργάνωση ιταλικού βόειου κρέατος, αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Γεωργίας, Διατροφικής Κυριαρχίας και Δασοκομίας, που αποτελείται από όλες τις αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών και Ενώσεις Παραγωγών του κλάδου του βόειου κρέατος που συγκεντρώνονται στην AOP Italia Zootecnica (Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών ) αναγνωρισμένη επίσης από το Υπουργείο. Χωρίζεται σε Εθνικές Επιτροπές Προϊόντων και οι κύριοι τομεακοί οργανισμοί ASSOCARNI και ASSITAMA, που αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των ιταλικών σφαγείων, βρίσκονται στο τραπέζι της βιομηχανικήςσφαγής. Η OI Intercarneitalia συμμετέχει στο Εθνικό Σχέδιο Βοείου Κρέατος και είναι ένας από τους τρεις θεμελιώδεις πυλώνες του έργου για την ανάπτυξη της εκτροφής βοοειδών στην Ιταλία.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.intercarneitalia.it

Σχετικά με την PROVACUNO
Η PROVACUNO είναι η Διεπαγγελματική Οργάνωση του Ισπανικού μοσχαρίσιου κρέατος, ένας ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, πανελλαδικός οργανισμός, που αποτελείται από τους κύριους οργανισμούς του κλάδου παραγωγής και του τομέα μεταποίησης/μάρκετινγκ για την υπεράσπιση των συμφερόντων του τομέα του βόειου κρέατος, τόπος συνάντησης και φόρουμ συζήτησης για τη βελτίωση της κατάστασης της τροφικής αλυσίδας του κλάδου.
Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.provacuno.es/

Σχετικά με την INTEROVIC
Η Διεπαγγελματική για Πρόβειο και Αίγειο Κρέας –INTEROVIC– είναι μια διεπαγγελματική οργάνωση, – αναγνωρισμένη από το Ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, – η οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντα των παραγωγών, της βιομηχανίας, των εμπόρων και των βυρσοδεψών στον τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος από την Ισπανία. Οι κύριες λειτουργίες μας είναι:
1. Προώθηση της κατανάλωσης ισπανικού κρέατος αρνιού και κατσικίσιου, διατήρηση του κλάδου ενωμένο και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του.
2. Η δυναμική του κλάδου μέσω προωθητικών ενεργειών που βελτιώνουν τη θέση του προϊόντος.

Η INTEROVIC είναι επίσης ένας δυναμικός οργανισμός για την υλοποίηση δράσεων που επιτρέπουν καλύτερη γνώση, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της ισπανικής αγοράς αιγοπροβάτων, προωθούν τις εξαγωγές και τις τάσεις κατανάλωσης. Ένας από τους θεμελιώδεις στόχους της Διεπαγγελματικής είναι τα οφέλη που φέρνει στην κοινωνία, αναδεικνύοντας τη βιώσιμη φύση του, ενημερώνοντας τους καταναλωτές ότι με την αγορά αυτού του φυσικού κρέατος συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος και του αγροτικού περιβάλλοντος. https://interovic.es/

Σχετικά με το PZPBM
Η Πολωνική Ένωση Βόειου Κρέατος είναι μια επαγγελματική οργάνωση κτηνοτρόφων που καταχωρήθηκε το 2005. Συνδέει κτηνοτρόφους που εκτρέφουν βοοειδή και νεαρά βοοειδή πάχυνσης, παραγωγούς θηλαζουσών αγελάδων και άτομα που σχετίζονται άμεσα με τη φύση της δουλειάς τους με τη γεωργία και ενδιαφέρονται για την εκτροφή βοοειδών. Η Πολωνική Ένωση Βόειου Κρέατος είναι ιδρυτής και διαχειριστής του προγράμματος διασφάλισης ποιότητας με το όνομα Quality Meat Programme, το οποίο επικεντρώνεται στη βιώσιμη παραγωγή βόειου κρέατος σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Συμμετέχει επίσης στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς και των καταναλωτών όσον αφορά τον τομέα του βόειου κρέατος και την βιομηχανία βόειου κρέατος, αναπτύσσοντας ένα οικοσύστημα γεωργών, μεταποιητών, ακαδημαϊκών και εμπόρων λιανικής με την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων.
Η Πολωνική Ένωση Βόειου Κρέατος συμμετέχει στην εκπόνηση πρωτοβουλιών και προγραμμάτων στο πλαίσιο του Πολωνικού Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-2027, ως οικοσυστήματα για την καλή διαβίωση των ζώων. Δραστηριοποιείται στη δημιουργία εμβληματικών εκμεταλλεύσεων βόειου κρέατος, οι οποίες είναι πρεσβευτές μεταφοράς γνώσης και καινοτομίας για τους κτηνοτρόφους βόειου κρέατος σε ολόκληρη την Πολωνία.

17/10/2023 - European Livestock and Meat Inter-Branch Organisations join forces to create SELMA: Sustainable European Livestock & Meat Association

Europe, 17 October 2023 – In a historic move, prominent European livestock and meat industry organizations, including INTERBEV (France), FEBEV (Belgium), EDOK (Greece), OI Intercarneitalia (Italy), Provacuno and Interovic (Spain), and PZBM (Poland), came together to officially launch the first European association dedicated to the beef, sheep, and goat industries: SELMA, which stands for Sustainable European Livestock & Meat Association. The establishment of SELMA marks a significant milestone in the industry, with other European countries expressing keen interest in joining the association.

SELMA’s primary objective is to foster unity among industry stakeholders, aiming to preserve the sustainable European ruminant farming model. This collaboration seeks to collectively represent the interests of the livestock and meat sector to European decision-makers on a wide spectrum of issues that impact their operations.

The creation of SELMA is the result of ongoing cooperation among these European associations, who have previously collaborated on various initiatives. This has included the submission of joint letters to the European Commission, advocating for measures such as reciprocal trade agreements, reform of the INCO regulation, and continued promotion of European meats to consumers.

With many pivotal decisions regarding the livestock and meat sector originating in Brussels, rather than individual Member States, the need for collective action on shared concerns has become indispensable. A notable example of this unity is the call for a cohesive European policy concerning free trade agreements, which is supported by numerous European countries. It is imperative to ensure that imported agricultural and agri-food products meet the same rigorous standards and regulations enforced at the national and European levels.

Furthermore, SELMA has identified other critical subjects for joint collaboration, including ongoing trilogue negotiations on the IED directive, proposals for directives on environmental claims, and revisions to legislation governing animal welfare, among others.

SELMA OFFICERS ELECTED:

Following the recent elections, the officers of SELMA are:

 • Chairman: Guillaume Gauthier (INTERBEV)
 • Vice-chairman: Alessandro de Rocco (OI Intercarneitalia)
 • Treasurer: Michael Gore (FEBEV)

The elected officers will play key roles in steering SELMA’s mission to represent and advance the interests of the European livestock and meat industry.

The association is set to embark on its next work program by the end of 2023, continuing its commitment to advancing sustainable practices and representing the interests of the European livestock and meat industry.

For media inquiries and further information, please contact: contactselmaassociation@gmail.com

Press contact INTERBEV: Cécile Lardillon – c.lardillon@interbev.fr – 06 40 36 56 34 & Enza Leblanc – e.leblanc@interbev.fr – 06 76 66 21 95

Press contact FEBEV: Michael Gore – Michael.gore@febev.be – +32 476 52 51 81

Press contact EDOK: Lampros Gitsas – info@edokhellas.com – +30 210 77 01 113

Press contact OI INTERCARNEITALIA: Giuliano Marchesin +39 335 1225800 – direttore@intercarneitalia.it – ufficiostampa@intercarneitalia.it –

Press contact PROVACUNO: Jaime Zafra – comunicacion@provacuno.es – +34 659 498 498

Press contact INTEROVIC: Beatriz Casares – beatriz@interovic.es – +34 628 263 068

Press contact PZPBM: Jerzy Wierzbicki – jerzy.wierzbicki@pzpbm.pl +48 728 328 800

About INTERBEV
INTERBEV is the French National Livestock and Meat Trade Association, founded in 1979 on the initiative of organisations representing the French livestock and meat industry. It reflects the desire of professionals in the beef, sheep, horse and goat sectors to offer consumers healthy, high-quality products that are identified throughout the supply chain. It federates and promotes the common interests of livestock farming and the craft, industrial and commercial activities in this sector, which is one of our region’s leading economic activities. In order to better integrate society’s expectations, the industry’s professionals have come together around a societal responsibility initiative, certified by AFNOR as a “confirmed CSR commitment” at level 3 out of 4 in June 2018: the “Societal Pact”, which aims to better respond collectively to the challenges in terms of the environment, animal protection, fair remuneration for the industry’s players and the attractiveness of its professions in the service of reasoned, high-quality food. Today, this approach, which commits the industry to the responsible and sustainable promise “Love meat, eat it better”, is supported by a collective communication campaign of the same name, signed “Naturellement Flexitariens”.

About FEBEV
FEBEV is the National Belgian Federation of slaughterhouses, cutting plants and wholesalers for pork, bovine, sheep and equidae. The industry association counts 120 members from the three regions within Belgium. They represent more than 90% of the national turnover of the red meat industry.
The food industry, and moreover the meat sector, is characterized by a great number of stakeholders, and FEBEV defends its interests in negotiating with authorities, animal rights activists, the political scene, etc.
FEBEV maintains unique monitoring systems and a self-checking guide including a recently developed sustainability monitor for the meat sector as a means of providing extra guarantees to meat clients worldwide. These are part of a unique certification scheme for market access: FEBEVplus.
More information can be found at https://www.febev.be/en/home.

About EDOK
EDOK is the National Interprofessional Meat Organisation of Greek (of all types) and was founded in 2013 by representatives of the production, processing and trade sectors. Subsequently, municipal slaughterhouses, meat schools and catering professionals became members of EDOK. Greece is an importing country and its total production in all species is 35% and the rest is imported. The great advantage of Greece is sheep and goat farming, which is oriented towards milk production only. A major target of EDOK is to bring and develop the branch of meat production because it is the only branch that can significantly increase meat production in parallel with employment fulfilling the green agreement. More information at https://edokhellas.com/

About OI INTERCARNEITALIA
OI Intercarneitalia is the inter-professional organization of Italian beef, recognized by the Ministry of Agriculture, Food Sovereignty and Forestry, made up of all the recognized Producer Organizations and Producer Associations of the beef sector gathered in the AOP Italia Zootecnica (Association of Producer Organisations) also recognized by the Ministry. It is divided into National Product Committees and the main sector organizations ASSOCARNI and ASSITAMA, which represent the majority of Italian slaughterhouses, sit at the slaughter industry table. OI Intercarneitalia participates in the National Beef Plan and is one of the three fundamental pillars of the project for the development of beef cattle breeding in Italy. For further information www.intercarneitalia.it

About PROVACUNO
PROVACUNO is the Interbranch Organization of the Spanish Beef, a private, non-profit, nationwide organization, made up of the main organizations of the production sector and the processing/marketing sector for the defense of the interests of the beef sector, a meeting place and discussion forum for the improvement of the situation of the sector’s food chain. More information at http://www.provacuno.es/

About INTEROVIC
The Interprofessional for Sheep and Goat Meat –INTEROVIC– is an Interprofessional Organization, – recognized by the Spanish Ministry of Agriculture, Food and Environment -, which represents the interests of producers, industry, marketers and tanners in the sheep and goat meat sector from Spain. Our main functions are :
1. To promote the consumption of Spanish lamb and goat meat, keep the sector united and improve its competitiveness.
2. The dynamization of the sector through promotional activities that improve the product’s positioning.
INTEROVIC is also a dynamic organization for the implementation of actions that allow a better knowledge, efficiency and transparency of the Spanish sheep and goat market, promote exports and consumption trends. One of the fundamental objectives of Interprofession is the benefits it brings to society, highlighting its sustainable nature by informing consumers that by purchasing this natural meat they are contributing to the maintenance of the environment and the rural environment. https://interovic.es/

About PZPBM
The Polish Beef Association is a professional beef farmers’ organization registered in 2005. It associates beef farmers rearing beef cattle and young fattening cattle, producers of suckler cows and people directly related to the nature of their work with agriculture and interested in rearing beef cattle. Polish Beef Association is a founder and administrator of quality assured scheme named Quality Meat Programme, which is focus on sustainable beef meat production in entire value chain. PBA is also involved in answering the market and consumer challenges in scope of beef meat and beef industry by developing ecosystem of farmers, processors, academics and retailers with implementation of innovative solutions.

PBA is involved in elaborating initiatives and programmes within Polish National Strategic Plan for Common Agricultural Policy 2023-2027, as animal welfare ecoschemes. PBA is also active in launching flagships farms of beef farming, which are ambassadors of knowledge and innovation transfer for beef farmers in whole Poland.

01/06/2023 - Η ΕΔΟΚ με όλους τους εταίρους του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διεπαγγελματικών Κρέατος (SELMA) συνυπογράφει ανοικτή επιστολή στην Πρόεδρο της ΕΕ κ. Ursula von der Leyen

Η ΕΔΟΚ μετά από ομοφωνία όλων των εταίρων του Ευρωπαϊκού  Συνδέσμου Διεπαγγελματικών Κρέατος (SELMA) συνυπογράφει ανοικτή επιστολή στην Πρόεδρο της ΕΕ κ.Ursula von der Leyen. Θέμα της επιστολής είναι η έκκληση-απαίτηση των Ευρωπαίων κτηνοτρόφων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να ανταποκριθεί στη συμφωνία του Παρισιού και στις δεσμεύσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur.

Στην ανοικτή επιστολή αναφέρεται ότι «η  στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο (Farm-to-Fork) και η Πράσινη Συμφωνία έχουν δημιουργήσει ένα πρωτοποριακό πλαίσιο, για τη διασφάλιση υψηλών προτύπων ασφάλειας, βιωσιμότητας και ποιότητας για όλα τα αγροδιατροφικά προϊόντα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οργανώσεις μας όχι μόνο αγκάλιασαν αυτές τις εξελίξεις, αλλά και ηγήθηκαν στο δρόμο προς τη βιώσιμη παραγωγή, όχι μόνον οικονομικά, αλλά και κοινωνικά και περιβαλλοντικά».

Στη συνέχεια με έμφαση τονίζεται ότι «Τώρα είναι η ώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να πραγματώσει τη Συμφωνία του Παρισιού και να δείξει ηγετικό ρόλο στην εμπορική της πολιτική. Οι εμπορικοί μας εταίροι πρέπει να ενεργούν με υπευθυνότητα και πειστικά να εισάγουν όταν πρέπει σχετικές αλλαγές, για την προστασία της υγείας των καταναλωτών, την καλή διαβίωση των ζώων και του πλανήτη μας συνολικά.

Όχι μόνο οι ευρωπαίοι αγρότες το αξίζουν, αλλά και οι ευρωπαίοι καταναλωτές και πολίτες».

Έτσι με ομοφωνία από όλα τα μέλη της SELMA απαιτείται ο απόλυτος σεβασμός των υγειονομικών και περιβαλλοντικών θεμάτων της ΕΕ και των πρότυπων καλής διαβίωσης των ζώων και από τους εξαγωγείς γεωργικών προϊόντων και τροφίμων από τρίτες χώρες. Θα πρέπει να υιοθετηθούν αντίστοιχες φωτογραφικές διατάξεις (βλ. Παράρτημα παρακάτω) που είναι απαραίτητες στη συμφωνία ΕΕ-MERCOSUR,  εάν πραγματικά η ΕΕ ενδιαφέρεται σοβαρά για τη βιώσιμη παραγωγή, την προστασία των καταναλωτών και τον αγώνα ενάντια στην αποψίλωση των δασών.

31/03/2023 - Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας για την ΕΔΟΚ

Δεκτή έκανε το Συμβούλιο της Επικρατείας την αίτηση αναστολής της ΕΔΟΚ κατά της απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία αποφασίστηκε η ανάκληση της αναγνώρισης της ΕΔΟΚ.

Ειδικότερα το Δικαστήριο διέταξε ως αναγκαίο μέτρο την αποχή από οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους της Διοίκησης, η οποία θα μπορούσε να βλάψει την ομαλή συνέχιση εκτέλεσης των Προγραμμάτων της ΕΔΟΚ.

Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που μας δίνεται η δυνατότητα να διορθωθεί η εσφαλμένη από κάθε άποψη απόφαση του ΥΠΑΑΤ και να συνεχίσουμε το σημαντικό μας έργο.

20/02/2023 - Συνέντευξη Τύπου

Κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου, που παραχώρησε η ΕΔΟΚ και με την παρουσία πολλών δημοσιογράφων, ο Πρόεδρος της ΕΔΟΚ κ. Λευτέρης Γίτσας, αναφέρθηκε στο  δύσκολο οικονομικό περιβάλλον  των τελευταίων τριών ετών, αλλά και των διαφόρων γραφειοκρατικών  ζητημάτων, που μπόρεσαν και ξεπέρασαν με επιτυχία ώστε σήμερα η ΕΔΟΚ να ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις της.

Επίσης αναφέρθηκε στο ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα  της παραβατικότητας στον τομέα της αγοράς του κρέατος, που αντιμετωπίζουν με σταθερά βήματα, αλλά και στον πάγιο στόχο  της συνεχούς διεύρυνσης της ΕΔΟΚ.

Σε ότι αφορά τη δημιουργία του Εθνικού Ελληνικού Τουριστικού Γαστρονομικού Χάρτη, που συνδυάζει τον πρωτογενή τομέα, την παραγωγή, την γαστρονομία με τον τουρισμό, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αδυναμία κάλυψης των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών για ελληνικό κρέας. Η ζήτηση της αγοράς καλύπτεται από εισαγόμενο κρέας, κυρίως από Ν. Ζηλανδία και Ρουμανία.

Έτσι η ΕΔΟΚ ανέλαβε την πρωτοβουλία κατάρτισης προγράμματος ώστε, με ανάλογες δράσεις να υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό αυτάρκειας ελληνικού κρέατος κατά την τουριστική περίοδο. Το πρόγραμμα είναι τριετές και περιλαμβάνει το κρεοπαραγωγικό αρνί, το βόειο ελευθέρας βοσκής, τον μαύρο χοίρο και τον νεροβούβαλο.

Στην συνέχεια ο κ. Λ. Γίτσας αναφέρθηκε στην πολύ χαμηλή παραγωγή πρόβειου και βόειου κρέατος, σε σχέση με το ζωικό κεφάλαιο που διαθέτει η Ελλάδα και θα πρέπει με τον ανάλογο προγραμματισμό, το δυνατόν συντομότερα, να  βελτιωθεί.

Επίσης τόνισε ιδιαίτερα τις επί δεκαετίες πολύ χαμηλές τιμές  των κρεάτων, που αποτελούν την αιτία  της  συνεχούς  εγκατάλειψης  των κτηνοτρόφων,  τα τελευταία χρονιά, αφού ένα κιλό κρέας που θα καταναλωθεί από τετραμελή οικογένεια είναι πιο φθηνό από τα φασόλια ή ένα φλιτζάνι καφέ.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης  στην πολύ μικρή κατανάλωση πρόβειου κρέατος κατ’ άτομο στην Ελλάδα. Πριν 10 χρόνια ήταν περίπου 3 κιλά ετησίως, ενώ σήμερα ξεπέρασε τα 8 κιλά.

Τόνισε ιδιαίτερα τις επιπτώσεις από την υγειονομική κρίση της πανδημίας, που αναδείχθηκαν όλες οι αδυναμίες  του παραγωγικού μας μοντέλου, που σε μια  σοβαρή κρίση, δεν θα μπορέσει να κρατήσει την χώρα μας όρθια, αφού δεν υπάρχει αυτάρκεια κρέατος. Ας αναλογιστούμε ότι για τις εισαγωγές πληρώνονται τα μισά χρήματα από τις επιδοτήσεις που εισπράττει η χώρα μας, για την γεωργία και την κτηνοτροφία.

Ιδιαίτερα τόνισε ότι η ΕΔΟΚ, τα  τελευταία χρόνια πολλές φορές ενημέρωσε τις αρχές για αυτά τα θέματα, χωρίς να υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον.

Έτσι αποφασίστηκε από τα μέλη της ΕΔΟΚ, να προχωρήσουν στην εκτέλεση προγραμμάτων συγκεκριμένων δράσεων, για την αντιμετώπιση όλων των παραπάνω.

Για τον λόγο αυτό η ΕΔΟΚ σχεδίασε και πέτυχε διάφορα προγράμματα  ερευνητικά με σημαντικές συνέργειες, από την παραγωγή  και την ακαδημαϊκή  κοινότητα,  ώστε στο  τέλος της τριετίας να υπάρξουν έτοιμες βιώσιμες λύσεις για κάθε κτηνοτρόφο που θα  θελήσει να τις ακολουθήσει.

Ακόμα, αναφέρθηκαν στα πενταετή προγράμματα  εκπαίδευσης, ενημέρωσης και διάχυσης της γνώσης, που θα  αποκομίσουν οι κτηνοτρόφοι από την εφαρμογή τους.

Επίσης ανακοίνωσαν ότι με την εφαρμογή  των προγραμμάτων, υπάρχει τεράστια προβολή εντός και  εκτός Ελλάδος, μέχρι τώρα, έτσι διπλασιάστηκαν οι εξαγωγές και εκτοξεύτηκε η κατανάλωση στον ελλαδικό χώρο, και ο καταναλωτής καταναλώνει περισσότερο πρόβειο στην εστίαση, παρά από τον κρεοπώλη και το super market.

Oι δράσεις είχαν σαν αποτέλεσμα, η ζήτηση να είναι μεγαλύτερη από την προσφορά και σταδιακά ξεκίνησε η αποκατάσταση των τιμών, προς τα πάνω. ΄Ετσι η κτηνοτροφία θα είναι και πάλι μεταξύ των επαγγελματικών επιλογών του Έλληνα.

Για  να  διατηρηθεί αυτή η κατάσταση  και ο υγιής ανταγωνισμός η ΕΔΟΚ προσεγγίζει  συνεχώς νέες αγορές όπως η Σ. Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα  και τώρα στοχεύει στις αγορές ΗΠΑ και Καναδά.

Τέλος, ο Πρόεδρος της ΕΔΟΚ, αναφέρθηκε στις συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς και στην συμμετοχή της ΕΔΟΚ, σαν ιδρυτικό μέλος στην συνάντηση των Βρυξελλών, όπου κηρύχθηκε η έναρξη των εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κτηνοτροφίας (SELMA), με την παρουσία υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και ευρωβουλευτών από τις κύριες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ζήτησαν την υιοθέτηση μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης για τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας.

14/11/2022 - Από γκάφα… σε γκάφα

Έωλη, αβάσιμη  και αναιτιολόγητη η ανάκληση της  αναγνώρισης  της  ΕΔΟΚ, η οποία  γεννά πολλά  ερωτήματα  για  την σκοπιμότητα  της.

Τη στιγμή  που η ΕΔΟΚ πρωταγωνιστεί στο παγκόσμιο στερέωμα, για την επιτυχή εκτέλεση των προγραμμάτων προβολής και προώθησης των ελληνικών κρεάτων, το Υπουργείο αποφασίζει το ξαφνικό θάνατο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος και την απώλεια των Προγραμμάτων Προώθησης, με  ανυπολόγιστο  κόστος  για την ίδια τη χώρα.

Μια  κίνηση  αιφνιδιαστική,  για  μια  απόφαση που λήφθηκε  κατά παράβαση Νόμου και Υπουργικών Αποφάσεων, με  επιλεκτική   ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίες είχαν αρνηθεί να  μας χορηγήσουν τα  έγγραφα στο οποία βασίστηκε  η ανάκληση, προκειμένου να  μπορούμε να απαντήσουμε στις αβάσιμες  διαπιστώσεις τους.

Για τους λόγους αυτούς αναγκαστήκαμε να αποστείλουμε επιστολές και εξώδικες  διαμαρτυρίες, εκφράζοντας την αγανάκτησή μας για τη συνεχιζόμενη παρερμηνεία νόμων και Υπουργικών Αποφάσεων, από την αρμόδια Υπηρεσία, εις βάρος μας.

Η ΕΔΟΚ θα κινηθεί  με  κάθε  νόμιμο  τρόπο για την αναστολή  και την ακύρωση αυτής της  Υπουργικής  Απόφασης, ώστε να συνεχιστεί  η επιτυχής  επίβλεψη όλου του τομέα του κρέατος, που τόσα χρόνια  υπηρετεί και είμαστε  βέβαιοι ότι  ακόμη μια  φορά  θα  δικαιωθούμε.

01/11/2022 - H ΕΔΟΚ χαιρετίζει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της 28ης Οκτωβρίου 2022

H ΕΔΟΚ χαιρετίζει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της 28ης Οκτωβρίου 2022, που αφορά την απόρριψη από τα κράτη μέλη Ε.Ε. της πρότασης, που μεταξύ των άλλων συνέδεε την κατανάλωση του κόκκινου κρέατος αλλά και του επεξεργασμένου με καρκινογενέσεις, αλλά και πρότεινε στο εξής τα κρέατα να μην συμπεριλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα προβολής και προώθησης.

Όπως γνωρίζετε, αυτό το AWP 2023 περιλαμβάνει κριτήρια ανάθεσης που διακρίνουν το κόκκινο και το επεξεργασμένο κρέας, με τον ίδιο τρόπο όπως το αλκοόλ. Ειδικότερα, το υποκριτήριο (β) στη σελίδα 28, που αφορά τη συμβολή του έργου στους στόχους του Σχεδίου Ελέγχου του Καρκίνου, «ενθάρρυνση της στροφής σε μια πιο φυτική διατροφή, με λιγότερο κόκκινο [μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσικίσιο κρέας] και επεξεργασμένο κρέας και άλλα τρόφιμα που συνδέονται με κινδύνους καρκίνου (π.χ. αλκοολούχα ποτά)».

Η διατήρηση αυτών των κριτηρίων που εισάγουν διακρίσεις, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν κοινά αποδεκτές επιστημονικές  μελέτες που να αφορούν στις επιπτώσεις στην υγεία μας από την κατανάλωση κρέατος, δεν θα έχουν μόνον αντίκτυπο στην κατανομή των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων προώθησης στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, αλλά θα είχε και αρνητικό αντίκτυπο σε όλους τους σχετικούς με το κρέας κλάδους, των οποίων οι προσπάθειες βελτίωσης από άποψη βιωσιμότητας θα καταστούν ανέφικτές, ενώ ο καταναλωτής θα οδηγηθεί σε ένα πεδίο  απόλυτης παραπλάνησης με αποτέλεσμα στο άμεσο μέλλον να διακινδυνεύσουμε την αειφόρα διαχείριση της υπαίθρου αλλά και την υγεία και ευρωστία των λαών της Ε.Ε.

Έτσι η ΕΔΟΚ  αντιδρώντας  έστειλε άμεσα επιστολή στον έλληνα  ΥπΑΑΤ κ. Γ. Γεωργαντά, με κοινοποίηση στον έλληνα μόνιμο αντιπρόσωπο στις Βρυξέλλες. Επίσης κάλεσε μέσω του νεοσύστατου Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διεπαγγελματικών Κρέατος, αλλά και όλων των Ευρωπαϊκών Οργανώσεων που συμμετέχει η ΕΔΟΚ (UECBV), να παρέμβουν με τις διοικήσεις τους, ώστε όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη μέλη να ψηφίσουν κατά της διατήρησης αυτών των κριτηρίων, που εισάγουν διακρίσεις στο AWP 2023, την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου.

Με μεγάλη ικανοποίηση είδαμε ότι το ΥπΑΑτ και ο κ. Γ. Γεωργαντάς έπραξαν τα δέοντα επιδεικνύοντας την απαραίτητη ευαισθησία και αντανακλαστικά, και δεν στήριξαν την απαράδεκτη αυτή πρόταση.

 • Θετικά υπέρ της πρότασης ψήφισαν μόνον 2 χώρες. Η Μάλτα και η Εσθονία.
 • Αρνητικά ψήφισαν 10 χώρες
 • Παρών δήλωσαν 14 χώρες
 • Δεν έλαβε μέρος η Κύπρος

Μια μάχη κερδήθηκε όχι όμως και ο πόλεμος, που θεωρούμε ότι θα κερδηθεί, διά του νέου Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διεπαγγελματικών Κρέατος, που η ΕΔΟΚ συμμετέχει σαν ιδρυτικό μέλος και  θα πρωτοστατήσει σε κάθε είδους έρευνα για να αποδοθούν στη σωστή τους διάσταση όλα τα δεδομένα, που αφορούν στην κατανάλωση του κρέατος και των παρασκευασμάτων αλλά και στην άσκηση της αειφόρου κτηνοτροφίας.

18/10/2022 - Πρεμιέρα στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας για το πρόγραμμα "Meet the European Lamb" 6 με 10 Νοέμβριου 2022

Ένα σημαντικό άνοιγμα στη μεγαλύτερη οικονομία του Αραβικού κόσμου για τις εξαγωγές του ελληνικού αρνιού σχεδιάζει τον Νοέμβριο η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος ΕΔΟΚ στο πλαίσιο του Προγράμματος “Meet the European Lamb” με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στη σύνθετη αλλά γεμάτη ευκαιρίες αγορά της Σαουδικής Αραβίας, η ελληνική πλευρά στοχεύει την premium κατηγορία, για αυτό και προγραμματίζει τόσο τη συμμετοχή του Meet the EU Lamb στην έκθεση Saudi Restaurant Show στις 7, 8, 9 Νοέμβριου 2022 όσο και μια σειρά κλειστών επαγγελματικών συναντήσεων με σκοπό το χτίσιμο ισχυρών συμμαχιών και σταθερών εμπορικών συμφωνιών προς όφελος των ελληνικής παραγωγής και εξαγωγής πρόβιου κρέατος.

Την απαράμιλλη γεύση και ποιότητα του ελληνικού αρνιού  θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν οι πιο επιδραστικοί διαμορφωτές κοινής γνώμης- γευσιγνώστες και σεφ- σε ένα γαστρονομικό δείπνο στις 6 Νοεμβρίου στο Ριάντ,  όπου μάλιστα θα ενημερωθούν δια ζώσης για τις αειφόρες μεθόδους παραγωγής προβάτων, την ιχνηλασιμότητα, την καλή μεταχείριση των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, από τους ίδιους τους Σαουδάραβες δημοσιογράφους που επισκέφτηκαν τη χώρα μας τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα “Meet the European Lamb”  τριετούς διάρκειας έχει στόχο την ενημέρωση και την προώθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού και κυπριακού πρόβειου κρέατος, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των  εξαγωγών στις αγορές στόχους της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων . Υλοποιείται από την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ) και την Παγκύπρια Οργάνωση Αιγοπροβατοτροφίας με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

Meet the European Lamb

12/10/2022 - Η απολυτή δικαίωση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (ΕΔΟΚ)

Δικαίωση για την ΕΔΟΚ αποτελεί η πληρωμή του πρώτου και δευτέρου έτους του ευρωπαϊκού προγράμματος SIGNED BY NATURE.

Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από επιτροπή ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην ΕΔΟΚ, μετά από επαναλαμβανόμενα εξώδικα και δικαστικές ενέργειες διαμαρτυρίας της ΕΔΟΚ, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν ευρήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απόρριψη, έστω και μέρους, του ποσού πληρωμής. Όπως ακριβώς είχε διαπιστωθεί, σύμφωνα και με το πρακτικό της υπηρεσίας ελέγχου προγραμμάτων προβολής, του ΥΠΑΑΤ, από την αρμόδια Υπηρεσία, εδώ και ένα χρόνο.

Αυτόν τον έλεγχο, όμως, τον αντικειμενικό, πλήρη και τελικά αυτονόητο, είχε αρνηθεί μέχρι τώρα να διεξάγει, η προηγουμένη Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως όφειλε από το νόμο και τον ευρωπαϊκό κανονισμό του προγράμματος, ενώ παράλληλα παρέβλεπε την εντολή της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ για πληρωμή.

Κατά την διάρκεια αυτού του δυσβάσταχτου χρονικού διαστήματος για την ΕΔΟΚ, λόγω της μη νόμιμης άρνησης του ΟΠΕΚΕΠΕ να καταβάλει την οφειλόμενη πληρωμή, εκτός των προσπαθειών που καταβάλλαμε για να διατηρήσουμε ενεργό το Πρόγραμμα, καθώς η απώλειά του θα σήμαινε ανυπολόγιστη ζημιά για τη χώρα, γίναμε αποδέκτες πλήθους πληροφοριών που διαδίδονταν εις βάρος μας. Πληροφορίες, που σύμφωνα με όσα έχουν περιέλθει σε γνώση μας, φέρονται να έχουν διαδοθεί από την προηγούμενη Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορούσαν σε, δήθεν, ημιτελή εκτέλεση των δράσεων του Προγράμματος και σε δήθεν, προσπάθεια διασπάθισης του δημοσίου χρήματος από την ΕΔΟΚ. Συκοφαντίες, οι οποίες καταρρίφθηκαν πλήρως μετά τα αποτελέσματα του νέου ελέγχου ο οποίος, νόμιμα οδήγησε σε πληρωμή της ΕΔΟΚ.

Επίσης έχουμε, πληροφορηθεί από έγκυρες πηγές, ότι φρόντισαν να διαδοθούν αυτές οι συκοφαντίες, διανθισμένες και με άλλες ψευδείς πληροφορίες, στην Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, με σκοπό, αν είναι δυνατόν, να οδηγήσουν παραπλανητικά τις αρμόδιες υπηρεσίες, ακόμα και σε αμφισβήτηση της νομιμότητας λειτουργίας της ΕΔΟΚ!

Η ΕΔΟΚ, ήδη προετοιμάζει και θα προβεί σε κάθε ένδικο μέσο ενάντια σε κάθε υπεύθυνο για όλη αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε, ώστε να δικαιωθεί απόλυτα, άλλα και να γίνει γνωστό σε όλους, ποια άτομα και τι είδους συμφέροντα προσπάθησαν, ανεπιτυχώς όμως, να διαβάλουν δημοσίως την ΕΔΟΚ.

27/09/2022 - Ολοκλήρωση διαδικασιών για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διεπαγγελματικών κρέατος

Ολοκληρώθηκαν στο Παρίσι οι διαβουλεύσεις των έξι βασικών ιδρυτικών μελών του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διεπαγγελματικών Οργανώσεων Κρέατος, της Γαλλικής INTERBEV, της Ελληνικής EDOK, η οποία συμμετείχε με τριμελή αποστολή, της Ιταλικής INTERCARNEITALIA, των Ισπανικών PROVACUNO και INTEROVIC  και της Πολωνικής POLISH BEEF ASSOCIATION.

Αρχικά στην συνεδρίαση  μελετήθηκε, συμφωνήθηκε και υπογράφηκε, το πλαίσιο των βασικών αρχών λειτουργίας  καθώς επίσης και οι στόχοι του Συνδέσμου. Επίσης αποφασίστηκαν οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις, που αφορούν το μέλλον της κτηνοτροφίας και όλου του τομέα του κρέατος.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη δημιουργία ενός αποδεκτού, από όλους τους εταίρους, ορισμού της βιωσιμότητας της κτηνοτροφίας στην ΕΕ.

Συζητήθηκε επίσης η πορεία των διαπραγματεύσεων με ακόμη τέσσερεις ευρωπαϊκές χώρες, που ήδη συμφωνήθηκε να αποτελέσουν και αυτές ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου.

Η ολομέλεια των έξι ιδρυτικών μελών, μεταξύ των οποίων και η ΕΔΟΚ, μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων θα ορίσει την  ημερομηνία διακήρυξης της ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διεπαγγελματικών Κρέατος, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, περί τα μέσα Νοεμβρίου.

Σκοπός της ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου είναι να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα υπεράσπισης των συμφερόντων των ευρωπαίων κτηνοτρόφων και καταναλωτών, αρχής  γενομένης  από την  επαναδιαπραγμάτευση αποφάσεων που ενοχοποιούν την κτηνοτροφία και την κατανάλωση κρέατος.

15/09/2022 - Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η αποστολή Αράβων δημοσιογράφων προσκεκλημένων από την ΕΔΟΚ στην Ήπειρο.

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η αποστολή Αράβων δημοσιογράφων προσκεκλημένων από την ΕΔΟΚ στην Ήπειρο.   

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος, ΕΔΟΚ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτουμένου Προγράμματος “Meet the European Lamb” που υλοποιεί, προσκάλεσε στην Ελλάδα 10  έγκριτους  δημοσιογράφους της γαστρονομίας, food bloggers και διαμορφωτές της κοινής γνώμης, από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σκοπός της  αποστολής ήταν η γνωριμία  της κτηνοτροφικής  και γαστρονομικής  ταυτότητας της  Ελλάδας και συγκεκριμένα  της  Ηπείρου, που είναι η αντιπροσωπευτικότερη  περιφέρεια  για  την κτηνοτροφία, τις αυτόχθονες φυλές, την βιοποικιλότητα  και την παραγωγή εκλεκτών  προϊόντων με  την  υπογραφή της  φύσης.

Στόχος της ΕΔΟΚ και του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος είναι η προβολή και η προώθηση του ελληνικού πρόβειου κρέατος, καθώς  επίσης το άνοιγμα  των αγορών  στόχων της Σ. Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η ΕΔΟΚ με το πρόγραμμα της, συνεπικουρουμένη από την Περιφέρεια  Ηπείρου, σκοπεύουν στην  ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών  του πρόβειου κρέατος, σε ότι  αφορά την ποιότητα, τη γεύση, την υψηλή διατροφική αξία,  την ασφάλεια  και την  υγιεινή. Επίσης η γνωριμία και η ανάδειξη της αειφορίας στις  μεθόδους εκτροφής  των προβάτων, που εστιάζεται  στην ανανέωση της  μοναδικής βιοποικιλότητας της περιοχής.

Για την υλοποίηση του  μοναδικού  αυτού εγχειρήματος, αμέριστη ήταν η συμβολή, του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Α. Καχριμάνη και των συνεργατών του,  καθώς επίσης και  του Προέδρου της Ένωσης  Μετακινουμένων Κτηνοτρόφων Ηπείρου κ. Γιάννη Δεκόλη.

Η αποστολή των Αράβων έφθασε στην Αθήνα την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου, όπου είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν γευστικές δημιουργίες με πρόβειο κρέας στην gourmet του εκδοχή.

Την επομένη  αναχώρησαν  για τα Ιωάννινα, και συναντήθηκαν  με εκπροσώπους  της  κτηνοτροφίας,  μεταποίησης  και  εμπορίας και όλοι μαζί  γεύτηκαν το ιδιαίτερα προετοιμασμένο  μενού με κρέας  και τυροκομικά.

Στις 11  του μηνός ΕΔΟΚ και  Άραβες είχαν μια μοναδική βιωματική εμπειρία γνωριμίας με τον Πρόεδρο της Ένωσης Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων κ. Γιάννη Δεκόλη, στις κορυφογραμμές του Λάκμου σε υψόμετρο 2.120 μέτρων. Εκεί γνώρισαν και το κοπάδι του, αυτόχθονης  φυλής  «καραμανικα -κατσικά».

Για τους Άραβες ήταν η πρώτη γνωριμία με κοπάδια προβάτων ελευθέρας βοσκής και η επαφή τους με το μοναδικό γεωφυσικό ανάγλυφο και τη μοναδική βιοποικιλότητα και δεν έκρυψαν την έκπληξη και τον  ενθουσιασμό τους.

Στην συνέχεια  λίγο έξω από το Μέτσοβο, επισκέφθηκαν την φάρμα και το κοπάδι  του Γιώργου Τόλια με την επίσης  αυτοχθονη φυλή  πρόβατων «καλαρρύτικα».

Στο Μέτσοβο το βράδυ είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν παραδοσιακές γευστικές δημιουργίες με πρόβειο κρέας, και τυριά  προερχόμενα  από τις δύο αυτόχθονες φυλές .

Την επόμενη ημέρα την αποστολή, ΕΔΟΚ και Δημοσιογράφων συνάντησε η θεματική αντιπεριφερειάρχης  Ηπείρου κ. Γιώτα Ναβρόζογλου και επισκέφθηκαν μαζί τις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μεταποίησης πρόβειου και βόειου κρέατος της εταιρίας Νιτσιάκος ΑΕ, όπου ξεναγήθηκαν από τον  κ. Κώστα Νιτσιάκο.

Στην συνέχεια επισκέφθηκαν φάρμα προβάτων στον ακριτικό Δολό και δοκίμασαν ηπειρώτικες πίτες, γεύσεις προβατίνας, και τοπικά τυριά.

Το απόγευμα επισκέφτηκαν  στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Μπουραζανίου, όπου ενημερώθηκαν για την βιοποικιλότητα και το γεωφυσικό ανάγλυφο του Γεωπάρκου Αώου-Βίκου και της Ηπείρου γενικότερα.

Η περιοδεία  ολοκληρώθηκε στις 13 του μηνός.

Κατά την αναχώρηση  ευχαρίστησαν την ΕΔΟΚ και την Περιφέρεια Ηπείρου, για την μοναδική  αυτή εμπειρία και υποσχέθηκαν να κάνουν το καλύτερο δυνατόν  για  την προβολή του ελληνικού πρόβειου κρέατος στις  χώρες  τους.

04/08/2022 - Με πρωτοβουλία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (ΕΔΟΚ) και της γαλλικής ΙΝΤΕRΒΕV ιδρύεται Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Διεπαγγελματικών Κρέατος

Στο Παρίσι έγινε η προγραμματισμένη συνάντηση της Ελληνικής και της Γαλλικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος, για την επικαιροποίηση του συμφώνου διμερούς συνεργασίας.

Μετά από συζητήσεις για τα προβλήματα του κλάδου, προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διεπαγγελματικών Οργανώσεων Κρέατος με πρώτα ιδρυτικά μέλη τη γαλλική INTERBEV και την ελληνική ΕΔΟΚ. Έτσι οι δύο πρόεδροι ανέλαβαν την πρωτοβουλία να προσεγγίσουν και να διαπραγματευτούν με τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ, ώστε να υπάρχει σύγκλιση απόψεων για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου.

Η πρωτοβουλία των κ.κ. Jean Francois Guihard, προέδρου της INTERBEV και του Λευτέρη Γίτσα, προέδρου της ΕΔΟΚ έφερε γόνιμα αποτελέσματα, αφού την πρόταση έκαναν άμεσα αποδεκτή η Ιταλία, η Ισπανία και η Πολωνία.

Παράλληλα βαίνουν προς ολοκλήρωση οι διαπραγματεύσεις για την συμμετοχή και άλλων ευρωπαϊκών κρατών στον Σύνδεσμο,  ο ρόλος του οποίου προβλέπεται να είναι πολύ σημαντικός για το μέλλον του κλάδου.

Η συνάντηση των Εθνικών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων Κρέατος, που θα έχουν ήδη συμφωνήσει και θα συμμετάσχουν στις τελικές διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, θα γίνει στο Παρίσι, στις 22 Σεπτεμβρίου 2022.

Η συνάντηση για την ιδρυτική διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διεπαγγελματικών Οργανώσεων Κρέατος, θα γίνει στα μέσα Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες.

Η ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού Ευρωπαϊκού Συνδέσμου προέκυψε, προκειμένου να υπάρχει δυνατή εκπροσώπηση δεδομένης της εξειδίκευσης και του ρεαλισμού που διακατέχει τα μέλη των Εθνικών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων Κρέατος σε όλα τα θέματα-προβλήματα της κτηνοτροφίας, της κατανάλωσης κρέατος και ζωικών προϊόντων, αλλά και της επισιτιστικής ασφάλειας.

Μέχρι σήμερα η όποια εκπροσώπηση ήταν γενική και αόριστη και αφορούσε όλο το φάσμα της αγροτικής παραγωγής, με αποτέλεσμα διάφορες ιδεολογικές οργανώσεις και συμφέροντα να επιβάλουν ακραίες και απαράδεκτες θέσεις για το μέλλον του τομέα.

Σκοπός των μελών προβλέπεται να είναι ο επαναπροσδιορισμός κάθε απόφασης,  που η λήψη τους μέχρι τώρα γινόταν ερήμην τους. Επίσης θα πρέπει να συζητηθούν σοβαρά οι όποιες αλλαγές θα πρέπει να  γίνουν στο  πλαίσιο των  στόχων της  «πράσινης  συμφωνίας» με τη συνδρομή των μελών.

Είναι προφανές ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η εκτεταμένη ενοχοποίηση της κτηνοτροφίας, σε σχέση με τα προβλήματα του περιβάλλοντος και τους ρύπους, που προέρχονται κυρίως από τη βιομηχανία, τις μεταφορές και τον κατασκευαστικό κλάδο.

26/07/2022 Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ της ΕΔΟΚ και της αντίστοιχης γαλλικής Interbev

Σύμφωνο συνεργασίας υπεγράφη στο Παρίσι τις προηγούμενες ημέρες, μεταξύ της  ΕΔΟΚ και της αντίστοιχης γαλλικής Interbev (Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος).

Επιτυχή και πολύ γόνιμα ήταν τα αποτελέσματα της συνάντησης εργασίας  των προέδρων της Interbev κ. Guihard Jean Francois και της ΕΔΟΚ κ. Λευτέρη Γίτσα και των επιτελών τους, αφού κατέληξαν όχι μόνον στην επικαιροποίηση του συμφώνου συνεργασίας, αλλά και στην συμφωνία δημιουργίας Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διεπαγγελματικών Κρέατος, που θα εκπροσωπεί το σύνολο του κλάδου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Έτσι αποφασίστηκε οι δύο πρόεδροι να συνεργαστούν στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας.

Η συνάντηση προετοιμασίας της ιδρυτικής διακήρυξης του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διεπαγγελματικών Κρέατος (European Cattle and Sheep Association), έχει οριστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου 2022, στο Παρίσι.

Ήδη για τη συμμετοχή τους στο Σύνδεσμο έχουν συμφωνήσει οι Διεπαγγελματικές της Ιταλίας, Ισπανίας, Πολωνίας.

Σε ότι αφορά την επικαιροποίηση του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, σκοπό έχει τον στρατηγικό ρόλο του κλάδου των προϊόντων κρέατος στην ανάπτυξη της οικονομίας των δύο χωρών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε όλους τους κλάδους των Διεπαγγελματικών, καθώς και την ανάπτυξη της οργανωτικής δομής της ΕΔΟΚ.

Επίσης συμφωνήθηκε η ανταλλαγή δράσεων που πραγματοποιούνται με κυβερνητικούς φορείς για θέματα περιβαλλοντικά, προστασίας των προϊόντων κρέατος, την οικονομία των τομέων καθώς και την ευζωία των ζώων.

Για τον σκοπό αυτό συμφωνήθηκε και η διασύνδεση με ινστιτούτα κατάρτισης στο επίπεδο του κάθε ξεχωριστού φορέα των κλάδων και η συνεργασία με πανεπιστήμια, αλλά και  πιθανές συνεργασίας με ευρωπαϊκούς φορείς πίεσης ( lobbying ) για την αξιοποίηση των σύγχρονων προκλήσεων.

Ακολούθησε πολυήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ERASMUS + με  δικαιούχο την ΕΔΟΚ που επέλεξε 32 άτομα  επαγγελματίες  του κλάδου κρέατος, κτηνοτρόφους, κρεοπώλες, έμπορους, μεταποιητές, με  σκοπό να αποκομίσουν γνώσεις και τεχνογνωσία που θα την εφαρμόσουν στη χώρα μας.

Εκεί είχε προετοιμαστεί από την γαλλική Interbev ένα πολύ καλό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με παρουσιάσεις που αφορούσαν  την οργάνωση και αποτελεσματικότητα εκτροφής βοοειδών και προβάτων, παχυντηρίων, εργαστηρίων, σφαγείων, αγοράς κρεάτων, ινστιτούτων και άλλων σημαντικών τομέων του κλάδου κρέατος.

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ)

Μέλη της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (ΕΔΟΚ) είναι ενώσεις κτηνοτρόφων, συνεταιριστικές οργανώσεις, ενώσεις επαγγελματιών του τομέα της μεταποίησης κρέατος, εμπορικές ενώσεις που διασφαλίζουν την αντιπροσωπευτικότητα των φορέων της αλυσίδας του κρέατος.

Το κλειδί της  επιτυχίας είναι η ισοτιμία  μεταξύ τους, ώστε η επιδιωκόμενη συνεργασία να είναι αποτελεσματική και όχι προσχηματική.

Επίσης η ΕΔΟΚ, με την καθοδήγηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δημιουργεί βάση δεδομένων στοιχείων του κρέατος ώστε να έχει τη δυνατότητα να παράγει δευτερογενείς πληροφορίες και  δείκτες, που έχουν ανάγκη, τόσο η χώρα μας, όπως επίσης και οι επαγγελματίες του κρέατος αλλά και οι καταναλωτές.

Η ΕΔΟΚ σήμερα εκτελεί επτά εγκεκριμένα προγράμματα και συγκεκριμένα:

 • Signed by Nature με σκοπό την ανάδειξη της βιώσιμης αιγοπροβατοτροφίας σε Ελλάδα, Σουηδία και Γερμανία
 • Meet the Eu. Lamb που προωθεί το ελληνικό και κυπριακό κρέας αιγών και προβάτων στη Μέση Ανατολή
 • ERASMUS που αφορά τη μεταφορά Τεχνογνωσίας και Καλών Πρακτικών από την Γαλλία για εφαρμογή στην Ελλάδα.
 • ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση Λειτουργιών της ΕΔΟΚ για την Υποστήριξη της Οργάνωσης της Αγοράς Κρέατος και ωρίμανσης Διεπαγγελματικών συμφωνιών.
 • Π.Α.Α  Μ 16  PRO – LAMB με στόχο την ενίσχυση του κλάδου της προβατοτροφίας μέσα από την παραγωγή και προώθηση του βαρύτερου σφάγιου.
 • Π.Α.Α   Μ 16   STAR(T) – beef Στρατηγικές για την παραγωγή μοσχαριών κατάλληλων για πάχυνση σε εκτροφές αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, με τη χρήση τεχνολογιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
 • Π.Α.Α   Μ 16 MEAT QUALITY Ανάδειξη της ποιότητας και διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας του ελληνικού κρέατος με τεχνολογίες block-chain

Ταυτόχρονα, έχει καταθέσει ακόμη πέντε προτάσεις προγραμμάτων (διακρατικά ΗORIZON, ERASMUS και ΕΣΠΑ) και αναμένεται η έγκρισή τους, καθώς αφορούν καινοτόμες λύσεις για τη βιωσιμότητα και την αειφορία στην κτηνοτροφία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, όπως επίσης και την προσαρμογή του Τομέα στην ευρωπαϊκή στρατηγική «Από το Χωράφι στο Πιάτο».

Τέλος, η ΕΔΟΚ είναι η μόνη οργάνωση που μπορεί να  διακρίνει και να κατονομάσει όλες  τις  ελλείψεις και παθογένειες, του τομέα, και να καταθέσει προτάσεις προς όφελος όλων των επαγγελματιών του κρέατος  αλλά και της  εθνικής οικονομίας.

05/04/2022 Απολογισμός 8ετούς δράσης της ΕΔΟΚ

Συνεργασία ΕΔΟΚ με Υπαατ και υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων για τον Τομέα του κρέατος

Στον απολογισμό όσων έχει επιτύχει μέσα σε οκτώ χρόνια από την αναγνώρισή της ως επίσημης Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος, αλλά και τη δημοσιοποίηση της συνεργασίας με το Υπαατ και υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησε σήμερα η ΕΔΟΚ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο πρόεδρος, Λευτέρης Γίτσας, στα γραφεία της Οργάνωσης.

«Το διεθνές περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή, με την παρατεταμένη ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο σε ευρωπαϊκό έδαφος, φέρνει με τον πιο επείγοντα τρόπο στο προσκήνιο ένα ζήτημα που η ΕΔΟΚ επισημαίνει εδώ και πολύ καιρό: αυτό της ανάγκης διατροφικής ασφάλειας  της χώρας. Και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη διασφάλιση της αυτάρκειας και και επισιτιστικής  ασφάλειας , είναι η τόνωση της πρωτογενούς παραγωγής, συντεταγμένα και με στρατηγική. Οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις μπορούν και πρέπει να συνδράμουν με κάθε τρόπο στη χάραξη και εφαρμογή αυτών των στρατηγικών και η ΕΔΟΚ      καταθέτει προτάσεις και συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές, με απώτερο στόχο τη όσο μεγαλύτερη δυνατή διατροφική επάρκεια της χώρας και τη στήριξη της εθνικής οικονομίας σε δύσκολους καιρούς» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γίτσας.

 

Παρεμβάσεις της ΕΔΟΚ

 Σε μια ομολογουμένως δυναμική παρέμβαση συνοδεία πλούτου στοιχείων , ο κ. Γίτσας αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της ΕΔΟΚ, εν μέσω ενός συχνά πολωτικού και δυσμενούς κλίματος στον Τομέα του κρέατος αλλά και δύσκολων συγκυριών όπως η οικονομική κρίση και η πανδημία. «Η ΕΔΟΚ είναι η μόνη οργάνωση που μπορεί να  διακρίνει και να κατονομάσει όλες  τις  ελλείψεις και παθογένειες, του τομέα, και να καταθέσει προτάσεις προς όφελος όλων των επαγγελματιών του κρέατος  αλλά και της  εθνικής οικονομίας» τόνισε ο πρόεδρος της ΕΔΟΚ.

Μετά την πρώτη της αναγνώριση ως εθνική διεπαγγελματική οργάνωση, πριν από 8 χρόνια, η ΕΔΟΚ συνέχισε το έργο της απρόσκοπτα παρά την αποχώρηση ιδρυτικών μελών της (ΣΕΒΕΚ και ΠΟΚΚ), ενώ η σύνθεσή της ανανεώθηκε με την ένταξη στους κόλπους της, της Πανελλήνιας Ένωσης Εμπόρων Ζώντων Ζώων, της Πανελλήνιας Ένωσης Δημοτικών Σφαγείων και μεγάλων ιδιωτικών σφαγείων, της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταποιητών, Αλλαντοποιών και Εργαστηρίων Κρέατος, της Ομάδας επαγγελματιών του Αγροδιατροφικού Τομέα και της Ένωσης Σχολών Αγροδιατροφικού Τομέα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εκπροσωπείται το σύνολο των κλάδων  , από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή.

Η ΕΔΟΚ διοργάνωσε επίσης με πολύ μεγάλη επιτυχία το διεθνές συνέδριο της UECBV (Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπορίου Ζώντων Ζώων και Κρέατος), με τη συμμετοχή 92 αποστολών από όλη την Ευρώπη, τα αποτελέσματα του κρίθηκαν πολύ χρήσιμα ,για την συμμετοχή της χώρας στο πανευρωπαϊκό αυτό οργανισμό.  Δόθηκε η δυνατότητα γνωριμίας στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά  την  ελληνική αγορά.

Το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα της ΕΔΟΚ, Meet the Lamb, συνετέλεσε σημαντικά στην αύξηση της κατανάλωσης αίγιου και πρόβειου κρέατος σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, με αποτέλεσμα να γίνουν αποδεκτές και επόμενες προτάσεις της, όπως το Signed by Nature.

Το 2018 η ΕΔΟΚ εξασφάλισε εκ νέου την αντιπροσωπευτικότητά της και μάλιστα βάσει του νέου νόμου Βορίδη περί Δ.Ο. που κατέθεσε το 2020, κατέθεσε  νέο   φάκελο αντιπροσωπευτικότητας  , συμπεριλαμβανομένης έκθεσης ορκωτών λογιστών.

Με τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης, ανατέθηκε σε ορκωτούς λογιστές η κατάρτιση ελέγχου, από το 2016,εως και το 2020,και εκδόθηκαν ανάλογα  πιστοποιητικά.   Πλέον η ΕΔΟΚ τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας και δημοσιεύει κάθε χρόνο έκθεση ορκωτών λογιστών. Είναι Οργάνωση εποπτευόμενη από το ΥπΑΑΤ, υπόκειται κατά περίπτωση σε ελέγχους από την οικονομική υπηρεσία του Υπαατ και του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως επίσης και από την Ε.Ε. για την εκτέλεση των ευρωπαϊκών της προγραμμάτων.

Η ΕΔΟΚ πέτυχε να  αναγνωριστούν οι Δ.Ο. ως Δικαιούχοι προγραμμάτων  ΕΣΠΑ και ΓΕΓΕΤ δείχνοντας  τον δρόμο και στις υπόλοιπες Διεπαγγελματικές Οργανώσεις,       ενώ είναι η μοναδική Οργάνωση που κατάφερε να εξασφαλίσει ERASMUS για την εκπαίδευση των επαγγελματιών του χώρου, χωρίς να υπάγεται στο υπουργείο Παιδείας.

Σε εξέλιξη δε ,βρίσκεται η συνεννόηση με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, για την έκδοση ισόποσων εγγυητικών επιστολών υπέρ των Δ.Ο, ώστε να ανοίξει ο τραπεζικός δανεισμός για τις Οργανώσεις που εκτελούν εγκεκριμένα προγράμματα.

 

Συνεργασία με υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος έχει προχωρήσει σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τη δημιουργία ψηφιακής βάσης των δεδομένων της ΕΔΟΚ, που θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία των επαγγελματικών κλάδων του Τομέα του κρέατος. Η βάση δεδομένων αυτή θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες του Τομέα αλλά και τους φορείς για τη χάραξη στρατηγικών, καθώς θα παρέχει πληροφορίες και δείκτες για ό,τι αφορά το κρέας.

 

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος έχει θέσει και διεκδικεί προτεραιότητες, δια των μελών της, με σημαντικότερη την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας, κάτι που απαιτεί πολλαπλές παρεμβάσεις, τις οποίες επισημαίνει διαχρονικά η ΕΔΟΚ.

Ανάμεσα σε αυτές συγκαταλέγονται:

 1. Δημιουργία υπό τον συντονισμό της ΕΔΟΚ και την συμμέτοχή όλων των εμπλεκομένων, εμπορικών προτύπων για όλα τα εγχώρια κρέατα, να αποκτήσουν δηλαδή ταυτότητα και πιστοποίηση και προβολή
 2. Αναβάθμιση της μεταποίησης, με ιδιωτική καθετοποίηση η συνεργατική η συμβολαική συνεργασία, που θα οδηγήσουν στην πώληση κρέατος από τους παραγωγούς, αντί ζώντων ζώων, για την αύξηση της  προστιθέμενης αξίας.
 3. Πρόταση για μερική αναδιάρθρωση της κτηνοτροφίας με την δημιουργία vέου παραγωγικού κλάδου της κρεοπαραγωγούς αιγοπροβατοτροφίας.
 4. Με την στήριξη και ανάπτυξη κρέατος Μαύρου Χοίρου και Νεροβούβαλου. Που θα  αποτελέσουν προσθήκη νέων προϊόντων στην φαρέτρα  της ελληνικής γαστρονομίας και  αξιοποίηση αυτών από τον τουριστικό γαστρονομικό χάρτη που βρίσκεται υπό κατάρτιση.
 5. Συνεργασία με κτηνιατρική Υπηρεσία και ΠΕΚΔΥ, για την επαναδιαμόρφωση κανονισμών ξεπερασμένων και αναποτελεσματικών πια, που εμποδίζουν και τιμωρούν κυριολεκτικά όλους  τους επαγγελματίες του κρέατος.
 6. Κανονισμοί της υγείας των ζώων με πενιχρές αποζημιώσεις και τεράστια γραφειοκρατία μετά από κάθε  καταστροφή, χωρίς κανένα μέτρο πρόληψης, που είναι οικονομικότερο και αποτελεσματικότερο, και πλήττει την πελατειακή σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων.

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα

Ειδική μνεία έγινε στη γενικότερη αξία του θεσμού των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, που πρέπει να διαδραματίσουν θεσμικό ρόλο, μέσα από την υποβολή προτάσεων, τη συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διαμόρφωση κανονισμών και νομοθεσίας όπως επίσης και την εκτέλεση προγραμμάτων έρευνας και εφαρμογής, με στόχο την αναβάθμιση της πρωτογενούς παραγωγής.

Η ΕΔΟΚ σήμερα εκτελεί επτά εγκεκριμένα προγράμματα και συγκεκριμένα:

 1. Signed by Nature με σκοπό την ανάδειξη της βιώσιμης αιγοπροβατοτροφίας σε Ελλάδα, Σουηδία και Γερμανία
 2. Meet the Eu.Lamb που προωθεί το ελληνικό και κυπριακό κρέας αιγών και προβάτων στη Μέση Ανατολή
 3. ERASMUS που αφορά τη μεταφορά Τεχνογνωσίας και Καλών Πρακτικών από την Γαλλία για εφαρμογή στην Ελλάδα.
 4. ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση Λειτουργιών της ΕΔΟΚ για την Υποστήριξη της Οργάνωσης της Αγοράς Κρέατος και ωρίμανσης Διεπαγγελματικών συμφωνιών.
 5. Π.Α.Α Μ 16  PRO – LAMB  με στόχο την ενίσχυση του κλάδου της προβατοτροφίας μέσα από την παραγωγή και προώθηση του βαρύτερου σφάγιου.
 6. Π.Α.Α Μ 16   STAR(T) – beef  Στρατηγικές για την παραγωγή μοσχαριών κατάλληλων για πάχυνση σε εκτροφές αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, με τη χρήση τεχνολογιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
 7. Π.Α.Α Μ 16 MEAT QUALITY Ανάδειξη της ποιότητας και διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας του ελληνικού κρέατος με τεχνολογίες block-chain

Ταυτόχρονα, έχει καταθέσει ακόμη πέντε προτάσεις προγραμμάτων(διακρατικά ΗORIZON, ERASMUS και ΕΣΠΑ) και αναμένεται η έγκρισή τους, καθώς αφορούν καινοτόμες λύσεις για τη βιωσιμότητα και την αειφορία στην κτηνοτροφία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, όπως επίσης και την προσαρμογή του Τομέα στην ευρωπαϊκή στρατηγική «Από το Χωράφι στο Πιάτο».

Στα σχέδια της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος βρίσκεται η κατάθεση και άλλων προτάσεων, που θα στηρίξουν τον Τομέα του κρέατος ,προβολής διακρατικά   προς Ε.Ε., προς το Ταμείο Ανάκαμψης,  το ΕΣΠΑ και  φυσικά  το  νέο Π.Α.Α.

11/11/2021 Συνάντηση στην ΕΔΟΚ με τον Σύμβουλο για Αγροτικές Υποθέσεις της Γαλλικής Πρεσβείας σε Ελλάδα και Ιταλία, κ. Jean-Pascal Fayolle

Η Ελλάδα μπορεί να αναπτύξει ένα βιώσιμο και ωφέλιμο μοντέλο παραγωγής κρέατος με τη στήριξη της γαλλικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας

Συνάντηση στην ΕΔΟΚ με τον Σύμβουλο για Αγροτικές Υποθέσεις της Γαλλικής Πρεσβείας σε Ελλάδα και Ιταλία, κ. Jean-Pascal Fayolle

 

Οι ελληνογαλλικές σχέσεις στον τομέα του κρέατος και οι προοπτικές διεύρυνσης και ενίσχυσης των διακρατικών συνεργασιών, συζητήθηκαν σε συνάντηση που γραφεία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (ΕΔΟΚ) με τον Σύμβουλο για Αγροτικές Υποθέσεις της Γαλλικής Πρεσβείας κ. Jean-Pascal Fayolle.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο επισκέψεων και επαφών της αντιπροσωπείας της Γαλλικής Πρεσβείας με θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα. Συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΕΔΟΚ κ. Λευτέρης Γίτσας, η διευθύντρια επικοινωνίας και μάρκετινγκ της ΕΔΟΚ κ. Βίκυ Κωστοπούλου, η κα Ευσταθία Αντιόχου, υπεύθυνη μελετών της Οικονομικής Υπηρεσίας της Γαλλίας στην Ελλάδα, καθώς και στελέχη της ΕΔΟΚ.

Ειδικότερα:

Ενώ οι δύο χώρες, έχουν εν γένει διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο στον τομέα του κρέατος, διαπιστώνονται σαφείς ομοιότητες ανάμεσα στη μεσογειακή πλευρά της Γαλλίας και της Ελλάδας.

Η Ελλάδα είναι μια από τις κυρίες αγορές των γαλλικών εξαγωγών βόειου κρέατος και ζώντων ζωών και ο κ. Γίτσας επεσήμανε τη στήριξη των Ελλήνων επαγγελματιών στο ποιοτικής υπεροχής γαλλικό βόειο κρέας, αναγνωρίζοντας τους σταθερούς εμπορικούς δεσμούς των δύο χωρών.

Συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί ένα μόνιμος μηχανισμός συνεργασίας μεταξύ των κτηνιατρικών υπηρεσιών των δυο ΥΠΑΑΤ και την συμμετοχή ΕΔΟΚ και INTERBEV. Στόχος είναι να αντιμετωπίζονται άμεσα τα όποια υγειονομικά και διοικητικά προσκόμματα και να διευκολύνονται οι εμπορικές συνεργασίες, όπως ακριβώς έγινε με την Ιταλία. Να σημειωθεί πως τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί κάμψη στα εισαγόμενα ζώντα μοσχάρια προς πάχυνση στην Ελλάδα από την Γαλλία.

Η κ. Κωστοπούλου μάλιστα έφερε στο προσκήνιο σχεδιασμό να γίνει η Ελλάδα ενδιάμεσος σταθμός μετεπιβίβασης και πάχυνσης μοσχαριών σε γαλλικές αποστολές προς τη Μέση Ανατολή.

Η ανάπτυξη ενός αειφόρου και ωφέλιμου μοντέλου παραγωγής κρέατος για την ελληνική κτηνοτροφία αποτελεί σήμερα το μεγάλο στοίχημα της ΕΔΟΚ. Ειδικότερα στην αιγοπροβατοτροφία, η Γαλλία μπορεί να συνδράμει σημαντικά σε αυτήν την προσπάθεια μεταδίδοντας τεχνογνωσία στην κατεύθυνση της βελτίωσης και ανάπτυξης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, σε ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης.

Με το δεδομένο ότι η Ελλάδα διαθέτει μοναδικής ποιότητας και εξαιρετικών δυνατοτήτων στην παραγωγή και τη μεταποίηση κρέατος αιγών και προβάτων, μαύρου χοίρου, νεροβούβαλων αλλά και ιδιαίτερων αυτόχθονων φυλών είναι εξίσου σημαντικό για τον κ. Fayolle, η ΕΔΟΚ, να δημιουργήσει  πρότυπα παραγωγής, έχοντας σαν οδηγό την εμπειρία της Γαλλίας.

Η κ. Κωστοπούλου αναφερόμενη στους μακροχρόνιους δεσμούς εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΔΟΚ και της ομόλογής της γαλλικής διεπαγγελματικής INTERBEV, επεσήμανε ότι ήδη εφαρμόζονται κοινά προγράμματα ανταλλαγής επαγγελματικής γνώσης στο πλαίσιο του Erasmus+  και στελέχη συνεταιρισμών θα επισκεφθούν γαλλικές συνεταιριστικές κτηνοτροφικές μονάδες στην Βουργουνδία την επόμενη άνοιξη. Σε στάδιο σχεδιασμού βρίσκεται και η διακρατική εφαρμογή κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, ΗΟRIZON, με τη σύμπραξη εξειδικευμένων ερευνητικών κέντρων και διεπαγγελματικών οργανώσεων των δυο χωρών.

Την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός ισχυρού ευρωμεσογειακού λόμπι για τον τομέα του κρέατος  τόνισε  κ. Γίτσας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες  του  παραγωγικού μοντέλου των χωρών μας.

Ο κ. Fayolle συμφώνησε και  συμπλήρωσε ότι οι νότιες περιοχές της Ευρώπης,   είναι πρώτες εκτεθειμένες στην κλιματική αλλαγή και στάθηκε στην ανάγκη συνεργασίας, για την εξεύρεση και υποστήριξη από κοινού βιώσιμων λύσεων.

Για την ελληνική θέση ως προς την επισήμανση ευζωίας των ζώων στα προϊόντα κρέατος έδειξε ενδιαφέρον ο κ. Fayolle, αναγνωρίζοντας πως η Ελλάδα εφαρμόζει εξ’ ορισμού και παραδοσιακά την καλή διαβίωση και των σεβασμό των ζώων στις μικρές και μεσαίες κτηνοτροφικές μονάδες της. Εφόσον μάλιστα  διαθέτει πολύ μικρή εντατικοποιημένη βιομηχανική παραγωγή κρέατος, απαντώντας στις νέες αυτές απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού, αυτό αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ελληνική παραγωγή.

Τέλος έγινε συζήτηση για τον σημαίνοντα ρόλο της συνεταιριστικής οργάνωσης στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και το παράδειγμα της Γαλλίας σχεδιάζει να παρουσιάσει το γαλλικό ΥΠΑΑΤ σε συμπόσιο στο πλαίσιο της έκθεσης «Agrotica» στην Θεσσαλονίκη, τον Ιανουάριο του 2022, όπως ανακοίνωσε ο κ. Fayolle.

02/11/2021 Σημαντικές αλλαγές φέρνει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος ως προς την επιτάχυνση των διαδικασιών για τα επενδυτικά σχέδια

Σημαντικές αλλαγές φέρνει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος ως προς την επιτάχυνση των διαδικασιών, οι οποίες είναι αναγκαίες για να προχωρήσουν επενδυτικά σχέδια που τόσο ανάγκη έχει η χώρα.

 

«Χαιρετίζουμε αυτή την εξέλιξη και στεκόμαστε απέναντι σε κάθε πρακτική που εμποδίζει την επιτάχυνση των διαδικασιών», αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΔΟΚ Ελευθέριος Γιτσας, μετά την συνάντηση που είχε με τον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη, την Τρίτη 26/10/2021, στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, παρουσία του αντιπροέδρου της ΕΔΟΚ, μεταποιητή Νικ. Φωτιάδη.

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο αρχικά  της διαμαρτυρίας της ΕΔΟΚ για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην αξιολόγηση επενδυτικών  σχεδίων του Αναπτυξιακού και των συνομιλιών για την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασίας της Διεπαγγελματική οργάνωσης  με το υπουργείο.

Ειδικότερα, όσον αφορά το πρώτο, θυμίζουμε πως σε επιστολή της ΕΔΟΚ, προ μηνός –μεταξύ άλλων- προς τους υπουργούς Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εσωτερικών και πρόεδρο της ΕΝΠΕ, είχαν επισημανθεί «οι ανησυχίες των μελών μας σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών, η οποία θέτει ανυπέρβλητα εμπόδια στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας».

Ειδικότερα η επιστολή αναφέρει ότι  «Η Οργάνωση μας έχει γίνει δέκτης πολλών διαμαρτυριών από μέλη (επιχειρήσεις) των μελών μας (κτηνοτρόφοι, μεταποιητές έμποροι, κλπ.), σχετικά με μακροχρόνιες και δυσανάλογες καθυστερήσεις, που θέτουν σε κίνδυνο την πορεία σχεδιαζόμενων επενδύσεων, από πλευράς τους.»

Ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης  ανέφερε με  την  σειρά  του ότι το υπουργείο έχει αντιληφθεί αυτό το πρόβλημα και ανέλαβε  πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση μιας οριστικής και κυρίως αποτελεσματικής λύσης, σχεδιάζοντας  τον  νέο  Αναπτυξιακό  Nόμο, που μόλις δημοσιοποιήθηκε  και ο  οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1/1/2022, αντικαθιστώντας τον υφιστάμενο 4399/2016.

Βασική καινοτομία  του νέου πλαισίου, το οποίο, αφού τέθηκε  σε  δημόσια διαβούλευση, προσεχώς, θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, είναι ο  κλαδικός – θεματικός χαρακτήρας του, καθώς  θα στοχεύει και θα ενισχύει επενδυτικά σχέδια συγκεκριμένων κλάδων.

Ταχύτερες αναμένεται να είναι και οι διαδικασίες έγκρισης, ένταξης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων στο νέο αναπτυξιακό, καθώς μέρος των διαδικασιών θα ανατεθεί στον ιδιωτικό τομέα (σ.σ. ορκωτούς ελεγκτές).

Στόχος του υπουργείου, είναι η έγκριση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς ενίσχυση στον Aναπτυξιακό Nόμο, να μην ξεπερνά τις 60 ημέρες, έναντι των 600 και πλέον ημερών που ήταν ο μέσος χρόνος τα προηγούμενα έτη.

Στην συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης  ανέφερε, ότι είναι πάρα πολλές οι φωνές  εκείνων που αντιδρούν  με τον Nόμο αυτό, διότι για  κάποιους βάλλεται  σημαντικά  ο  πελατειακός  τους  ρόλος, είτε  γιατί κάποιοι έχουν βολευτεί με την εγκατεστημένη  παραβατικότητα.

Οι κ. Γίτσας και Φωτιάδης, δήλωσαν ότι ο νέος Nόμος  δίνει λύσεις σε παθογένειες ετών, και θα βοηθήσει τον τομέα του κρέατος, να περάσει σύντομα σε μια  νέα εποχή οργάνωσης και  ανάπτυξης.

Επίσης  συζητήθηκαν θέματα της επικαιρότητας για τον τομέα του κρέατος, όπως η είσοδος των  εγχώριων κρεάτων στον γαστρονομικό τουριστικό χάρτη, τα πρότυπα και οι πιστοποιήσεις αυτών, προγράμματα παραγωγής και μεταποίησης, αλλά και ο αγώνας συνεχούς βελτίωσης των κανόνων λειτουργίας της αγοράς προς όφελος του παραγομένου προϊόντος αλλά και  όλων των επαγγελματιών  του κάθε τομέα και της εθνικής  οικονομίας.

Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι η Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος θα είναι αρμόδιος  συνομιλητής του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε θέματα που αφορούν όλον τον τομέα του κρέατος και την συμβολή του στην  εθνική οικονομία.

13/10/2021 - Άμεση τροποποίηση της ΚΥΑ για τα βοσκοτόπια ζητά ο πρόεδρος της ΕΔΟΚ

Την   τροποποίηση της νέας ΚΥΑ  που υπέγραψαν οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  και Ενέργειας & Περιβάλλοντος σχετικά με την «Ανακατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας», ζητά ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (ΕΔΟΚ) Λευτέρης Γίτσας.

Και αυτό, γιατί σύμφωνα με τον κ. Γίτσα, με την ΚΥΑ για την αναδιανομή των βοσκοτόπων, εξαιρείται η εκτατική χοιροτροφία. Δηλαδή  ο μαύρος χοίρος -μεταξύ άλλων-  ο οποίος αποτελεί αναγνωρισμένη αυτόχθονη ελληνική φυλή, αλλά και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας.

Ειδικά για τον μαύρο χοίρο, η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία γίνεται προσπάθεια να αποτελέσει πολλά υποσχόμενο παραγωγικό κλάδο. Η ΚΥΑ αυτή έρχεται σε  αντίθεση με όλο τον σχεδιασμό, αφού αφαιρεί βοσκοτόπια και ενισχύσεις, σκορπώντας την  απογοήτευση στους σημερινούς κτηνοτρόφους, αλλά και σε όσους νέους σκοπεύουν να  ακολουθήσουν αυτή τη νέα πρόταση.

Ο κ. Γίτσας εκφράζει την απορία, πώς ο υπουργός υπέγραψε την εν λόγω ΚΥΑ, ενώ ο ίδιος γνωρίζει ότι είναι υποστηρικτής του νέου αυτού κλάδου, διότι αποτελεί σε κάποιο βαθμό αναδιάρθρωση καλλιεργειών, συμβάλλει στην αύξηση της  απασχόλησης στην ύπαιθρο και στο να παραμείνουν ζωντανά τα χωριά. Παράλληλα ενισχύει την αυτάρκεια του παραγόμενου ποιοτικού εγχώριου κρέατος.

Να σημειωθεί ότι η ΕΔΟΚ υποστηρίζει σθεναρά την προώθηση του νέου αυτού κλάδου της παραγωγής  του μαύρου χοίρου, το κρέας του οποίου θα ενισχύσει την ελληνική γαστρονομική  φαρέτρα αλλά και  τον εθνικό τουριστικό γαστρονομικό χάρτη, ο οποίος είναι απαραίτητος  όσο ποτέ.

Ο κ. Γίτσας τονίζει την ανάγκη, ειδικά όσον αφορά στον μαύρο χοίρο, να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί η εν λόγω απόφαση, που εξαιρεί την εκτατική χοιροτροφία από τις ενισχύσεις και τους βοσκοτόπους. Επίσης να γίνουν και οι απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη του μαύρου χοίρου στο πρόγραμμα της Βιολογικής κτηνοτροφίας, απ’ όπου επίσης –παρά τις αιτιάσεις της ΕΔΟΚ- παραδόξως έχει εξαιρεθεί.

Ο κ. Γίτσας, ωστόσο, δεν παραλείπει να  αναφέρει το θετικό της εν λόγω ΚΥΑ, σχετικά με την περαιτέρω ενίσχυση της αιγοπροβατοτροφίας, με την ένταξη -για πρώτη φορά-  στο δυναμικό του ζωικού κεφαλαίου και του αρνιού  και του κατσικιού (20 αρνιά η κατσίκια 1 ΜΜΖ) που έως τώρα  δεν υπολογίζονταν.  Αυτό, σύμφωνα με τον κ. Γίτσα, σημαίνει αυξημένα στρέμματα για τον αιγοπροβατοτρόφο, άρα και ενισχύσεις.

02/10/2020 - Έλληνες Ευρωβουλευτές ψηφίζουν «Ναι» στο κάλεσμα της ΕΔΟΚ για τις ονομασίες των vegan προϊόντων.

Στήριξη των θέσεων της ΕΔΟΚ σχετικά με τη χρήση ονομασιών κρέατος από vegan προϊόντα παρείχαν Έλληνες Ευρωβουλευτές, οι οποίοι τάχθηκαν κατά της όποιας επιχειρούμενης αλλαγής της ισχύουσας νομοθεσίας.

Κατόπιν της ενημέρωσης των Ελλήνων Ευρωβουλευτών με σχετική επιστολή για τις πτυχές του ζητήματος, η  Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος είχε διαδικτυακή συνάντηση με τους Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κα.Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου και κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη. Οι δύο Ευρωβουλευτές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ενημέρωσή τους από πλευράς ΕΔΟΚ και διαβεβαίωσαν ότι εφόσον τεθεί θέμα ψηφοφορίας στο Ευρωκοινοβούλιο, η θέση τους θα ταυτίζεται με αυτή της ΕΔΟΚ, δηλαδή να μην γίνεται παράτυπη χρήση ονομασιών κρέατος από vegan  προϊόντα.

Για τις εξελίξεις σχετικά με το θέμα που ανέκυψε, επικοινώνησαν επίσης με την ΕΔΟΚ και οι κ.κ. Πέτρος Κόκκαλης, Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και Νίκος Ανδρουλάκης, Ευρωβουλευτής ΚΙΝΑΛ, εκφραζόμενοι θετικά για την πρωτοβουλία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΔΟΚ, οι συντονισμένες προσπάθειες εταιρειών και οργανώσεων να οικειοποιηθούν την ορολογία που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για το κρέας και τα ζωικά προϊόντα από τις vegan απομιμήσεις τους και να φέρουν το θέμα άμεσα προς ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο δεν καρποφόρησαν. Εντούτοις, η ΕΔΟΚ και οι ευρωπαϊκές οργανώσεις του κρέατος εκτιμούν πως θα υπάρξουν εκ νέου απόπειρες το επόμενο κρίσιμο διάστημα, κατά το οποίο παραμένει ανοιχτή η συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ στα ευρωπαϊκά όργανα, πιθανότατα πριν το τέλος του Οκτωβρίου.

Η ΕΔΟΚ θέλει να εκφράσει τη μεγάλη της ικανοποίηση για τη θερμή ανταπόκριση των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για περεταίρω συνεργασία, ανοίγοντας έναν δίαυλο απευθείας επικοινωνίας με τις Βρυξέλλες για την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος.

Να υπενθυμίσουμε ότι στη συνεδρίαση της επιτροπής AGRI του Ευρωκοινοβουλίου τον Απρίλιο του 2019, υιοθετήθηκε μια τροπολογία για την Κοινή Οργάνωση της Αγοράς Αγροτικών και Αλιευτικών Προϊόντων (τροπολογία 165, κανονισμός 1308), που προστάτευε την ονομασία των προϊόντων κρέατος και δεν επέτρεπε τη χρήση της ορολογίας από προϊόντα που δεν περιέχουν κρέας.

Το τελευταίο διάστημα και ενόψει της ψηφοφορίας για την τροποποίηση του κανονισμού 1308/2013 στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της ΚΑΠ μετά το 2020, η οποία έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Οκτωβρίου, παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα από το λόμπι των προϊόντων φυτικής προέλευσης. Μια κινητικότητα που στοχεύει στην αλλαγή αυτής της τροπολογίας, για να επιτραπεί η χρήση της ορολογίας από προϊόντα φυτικής προέλευσης, με μόνη προϋπόθεση να αναφέρεται στη συσκευασία ότι δεν περιέχουν κρέας.

Η ΕΔΟΚ, σε πλήρη εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές οργανώσεις του Τομέα κρέατος, προέτρεψε  με επιστολή της τους Ευρωβουλευτές να υπερασπιστούν την αρχική τροπολογία για να διασφαλιστούν τα ζωικά προϊόντα που αποτελούν τμήμα της ελληνικής και της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και το δικαίωμα των καταναλωτών σε ορθή πληροφόρηση.

21/09/2020 - Ευρωπαϊκό μέτωπο κατά της χρήσης ονομασιών κρέατος από vegan προϊόντα Η ΕΔΟΚ συνυπογράφει το ευρωπαϊκό Όχι

Μπορεί ένα προϊόν φυτικής προέλευσης να ονομάζεται μπριζόλα, φιλέτο ή μπέικον; Η απάντηση που δίνουν οι ευρωπαϊκές οργανώσεις που εκπροσωπούν τον τομέα του κρέατος είναι κατηγορηματικά όχι.

Με ανοιχτή επιστολή τους, την οποία η ΕΔΟΚ ως μέλος της UECBV προσυπογράφει πλήρως, οι Copa-Cogeca(Committee of Professional Agricultural Organisations – General Confederation of Agricultural Cooperatives)  , UECBV(European Livestock and Meat Trades Union) , AVEC (the voice of the European poultry meat sector ), CLITRAVI, (Liaison Centre for the Meat Processing Industry in the European Union)  EFFAB (European Forum of Farm Animal Breeders) και INTERNATIONAL BUTCHERS’ CONFEDERATION, αντιδρούν στην προσπάθεια οικειοποίησης της ορολογίας που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για το κρέας και τα ζωικά προϊόντα από τις vegan απομιμήσεις τους.

Ως τομέας, έχουμε πλήρη συνείδηση και  κατανόηση του γεγονότος ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές επιθυμούν να έχουν επιλογές φυτικής προέλευσης στο λιανικό εμπόριο.  Δεν μπορούμε όμως να συναινέσουμε σε μια στρατηγική μάρκετινγκ βάσει της οποίας τα προϊόντα αυτά παρουσιάζονται ως «εναλλακτικές», δηλαδή ως ισοδύναμα υποκατάστατα ήδη υφιστάμενων προϊόντων ζωικής προέλευσης. Πρόκειται για μια στρατηγική που επί της ουσίας παραπλανά τον καταναλωτή και σαφέστατα δεν αποδίδει τα του Καίσαρος τω Καίσαρι.

Τα φυτικά προϊόντα μπορούν να αποτελέσουν πηγή πρωτεΐνης, αλλά δεν μπορούν να εγγυηθούν την ίδια πρόσληψη διατροφικών συστατικών με τα ζωικά προϊόντα τα οποία προσπαθούν να μιμηθούν! Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην επιστολή,  δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι αυτά τα υπερ-επεξεργασμένα προϊόντα παρουσιάζονται ως πιο υγιεινές επιλογές δεδομένου ότι συχνά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρόσθετα όπως αλάτι, ζάχαρη και λίπος. «Σε αυτό το πλαίσιο, οι παραγωγοί απομιμήσεων κρέατος και γαλακτοκομικών, στην πραγματικότητα πιέζουν για ένα μεροληπτικό μάρκετινγκ που δίνει μεγαλύτερη αξία στους τύπους από ότι στην ουσία».

Όπως αναφέρεται στην ανοικτή επιστολή, «αναμένουμε ένα δίκαιο και συνεπές μάρκετινγκ που θα σέβεται τόσο τους καταναλωτές όσο και το έργο που πραγματοποιείται από γενιές αγροτών και κρεοπωλείων σε όλη την Ευρώπη».

Είναι, δε, τουλάχιστον οξύμωρο, τα προϊόντα φυτικής προέλευσης, που θέλουν να εμφανίζονται ως πιο υγιεινές εναλλακτικές και επιτίθενται εναντίον των προϊόντων ζωικής προέλευσης για «ηθικούς λόγους», να υιοθετούν τις ίδιες ονομασίες που χρησιμοποιούνται από γενιές και γενιές για τα προϊόντα αυτά εναντίον των οποίων στρέφουν τα πυρά τους.

Είναι γνωστή, εξάλλου, η γενικευμένη επίθεση που δέχονται τα προϊόντα ζωικής προέλευσης και οι εκτροφείς  ζώων από οργανώσεις αλλά και επιχειρηματικά συμφέροντα. Ο ευρωπαϊκός τομέας του κρέατος δεν θέλει να δώσει μάχες εναντίον κάποιου άλλου, παρά μόνο να απευθύνει  μιαν έκκληση για τη δίκαιη αναγνώριση και τον σεβασμό στο έργο εκατομμυρίων ευρωπαίων αγροτών και εργαζομένων στον τομέα της κτηνοτροφίας. Διατηρούν τις αγροτικές περιοχές μας ζωντανές, παρέχοντας στους πολίτες μας ποιοτικά γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα κρέατος, τα οποία απολαμβάνουν και καταναλώνουν όλες οι γενιές ως τμήμα της ευρωπαϊκής μαγειρικής κληρονομιάς και της ισορροπημένης διατροφής.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής AGRI του Ευρωκοινοβουλίου τον Απρίλιο του 2019, υιοθετήθηκε μια τροπολογία για την Κοινή Οργάνωση της Αγοράς Αγροτικών και Αλιευτικών Προϊόντων (τροπολογία 165, κανονισμός 1308), που προστάτευε την ονομασία των προϊόντων κρέατος και δεν επέτρεπε τη χρήση της ορολογίας από προϊόντα που δεν περιέχουν κρέας. Το τελευταίο διάστημα και ενόψει της ψηφοφορίας για την τροποποίηση του κανονισμού 1308/2013 στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της ΚΑΠ μετά το 2020, η οποία έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Οκτωβρίου, παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα από το λόμπι των προϊόντων φυτικής προέλευσης. Μια κινητικότητα που στοχεύει στην αλλαγή αυτής της τροπολογίας, για να επιτραπεί η χρήση της ορολογίας από προϊόντα φυτικής προέλευσης, με μόνη προϋπόθεση να αναφέρεται στη συσκευασία ότι δεν περιέχουν κρέας.

Η ΕΔΟΚ, σε πλήρη εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές οργανώσεις του Τομέα κρέατος, προτρέπει τους Ευρωβουλευτές να υπερασπιστούν την αρχική τροπολογία για να διασφαλιστούν τα ζωικά προϊόντα που αποτελούν τμήμα της ελληνικής και της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και το δικαίωμα των καταναλωτών σε ορθή πληροφόρηση. 

Η επιστολή σε μετάφραση

Copa-Cegeca , UECBV, AVEC, CLITRAVI, EFFAB, INTERNATIONAL BUTCHERS’ CONFEDERATION

Ανοιχτή επιστολή

Ονομασίες προϊόντων κρέατος και γαλακτοκομικών: Ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους

Οι απομιμήσεις φυτικής προέλευσης και οι ονομασίες τους εγείρουν θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με την πληροφόρηση των καταναλωτών, την πολιτιστική μας κληρονομιά και τη δύναμη του σύγχρονου μάρκετινγκ, που αναμιγνύει αβίαστα τα μεγάλα επιχειρηματικά ενδιαφέροντα με τις αξίες. Ως οργανισμοί που εκπροσωπούμε την ευρωπαϊκή κτηνοτροφία και το κρέας,  αναγνωρίζουμε την επιθυμία ενός τμήματος ευρωπαίων καταναλωτών για αύξηση αυτών των προϊόντων στην αγορά. Ωστόσο, αναμένουμε ένα δίκαιο και συνεπές μάρκετινγκ που θα σέβεται τόσο τους καταναλωτές όσο και το έργο που πραγματοποιείται από γενιές αγροτών και κρεοπωλείων σε όλη την Ευρώπη!

Με τη συμμετοχή αυξανόμενου αριθμού πολυεθνικών εταιρειών στην αγορά vegan τα τελευταία χρόνια, υπήρξε η προώθηση ονομασιών όπως «μπριζόλα», «μπιφτέκι», «λουκάνικο» κ.λπ. σε φυτικής προέλευσης γαλακτοκομικών προϊόντων και απομιμήσεις κρέατος. Αυτού του είδους η προώθηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων χωρίς κρέας σαφώς μπορεί να παραπλανήσει τους Ευρωπαίους καταναλωτές ώστε να πιστέψουν ότι αυτές οι απομιμήσεις είναι «ισοδύναμο» υποκατάστατο των αυθεντικών. Η έννοια της υποκατάστασης είναι ένα ισχυρό εύρημα του μάρκετινγκ που μπορεί να καθησυχάσει τους καταναλωτές ότι απλώς αντικαθιστούν  ένα προϊόν με ένα άλλο. Ωστόσο, ενώ συμφωνούμε ότι τα φυτικά προϊόντα μπορούν να αποτελέσουν πηγή πρωτεΐνης, δεν μπορούν να εγγυηθούν την ίδια πρόσληψη διατροφικών συστατικών με τα ζωικά προϊόντα τα οποία προσπαθούν να μιμηθούν! Επιπλέον, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι αυτά τα υπερ-επεξεργασμένα προϊόντα παρουσιάζονται ως πιο υγιεινές επιλογές δεδομένου ότι συχνά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρόσθετα, αλάτι, ζάχαρη και λίπος. Σε αυτό το πλαίσιο, οι παραγωγοί απομιμήσεων κρέατος και γαλακτοκομικών, στην πραγματικότητα πιέζουν για ένα μεροληπτικό μάρκετινγκ που δίνει μεγαλύτερη αξία στους τύπους από ότι στην ουσία.

Οι ονομασίες κρέατος είναι ριζωμένες βαθιά στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Τα μπέικον, ζαμπόν, καρπάτσιο, μπριζόλα, φιλέτο, παϊδάκια και σαλάμι είναι παραδοσιακές ονομασίες που έχουν διαμορφωθεί με την πάροδο του χρόνου μέσα από τη σκληρή δουλειά των αγροτών και των κρεοπωλών και έχουν πολύ μεγάλες διαφορές ανάλογα με την περιοχή προέλευσής τους, γεγονός που τις καθιστά τόσο μοναδικές. Κανείς σήμερα δεν χρειάζεται να εξηγήσει ποια είναι αυτά τα προϊόντα ή τι να περιμένει κατά την αγορά τους! Αυτός είναι και ο λόγος που αυτές οι ονομασίες δεν χρειάζονταν ποτέ προστασία μέχρι τώρα. Εάν προστατέψαμε την τοπική και περιφερειακή μας κληρονομιά με την Προστασία Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και την Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης  (ΠΟΠ), θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και επίσης να προστατεύουμε τις ονομασίες πιο κοινών αγαθών που είναι επίσης αποτέλεσμα της κληρονομιάς μας. Με την έκρηξη στην εμπορία παρόμοιων προϊόντων, διακυβεύεται αυτή η κοινή κληρονομιά. Η βιομηχανία παραγωγής απομιμήσεων έχει εκμεταλλευτεί ένα ευρωπαϊκό «παραθυράκι» για να οικειοποιηθεί αυτές τις ισχυρές κοινές ονομασίες προς όφελός της.

Ο τομέας παραγωγής προϊόντων φυτικής προέλευσης ισχυρίζεται ότι είναι δημιουργικός και καινοτόμος, αλλά πρέπει επίσης να είναι δίκαιος. Ειδικά στην παρούσα συγκυρία, έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν νέα προϊόντα με νέες ονομασίες, να κερδίσουν την αναγνώριση των καταναλωτών και να φτάσουν στην οικονομική επιτυχία. Πώς μπορεί το «φυτικό» λόμπι να ισχυριστεί ότι δεν παραπλανά τους καταναλωτές εάν οι ίδιοι επισημαίνουν ότι χρειάζονται ονομασίες που αποδίδονται στο κρέας προκειμένου να περιγράψουν την υφή και τη γεύση του δικού τους προϊόντος; Εάν ένα προϊόν ισχυρίζεται ότι είναι διαφορετικό από ένα άλλο, θα πρέπει να έχει το δικό του όνομα ή ονομασία. Μια βιομηχανία που προσπαθεί να μετατραπεί σε κυρίαρχη τάση δεν χρειάζεται να χτίσει τη φήμη της εστιάζοντας την προώθηση των δικών της προϊόντων σε ήδη υπάρχοντα προϊόντα και σε μια μάχη εναντίον τους!

Για τον ευρωπαϊκό κτηνοτροφικό τομέα δεν πρόκειται για μια μάχη εναντίον κάποιου, αλλά για έκκληση για τη δίκαιη αναγνώριση και τον σεβασμό στο έργο εκατομμυρίων ευρωπαίων αγροτών και εργαζομένων στον τομέα της κτηνοτροφίας. Διατηρούν τις αγροτικές περιοχές μας ζωντανές, παρέχοντας στους πολίτες μας ποιοτικά γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα κρέατος, τα οποία απολαμβάνουν και καταναλώνουν όλες οι γενιές ως τμήμα της ευρωπαϊκής μαγειρικής κληρονομιάς και της ισορροπημένης διατροφής. Το νομικό πλαίσιο που προστατεύει τις ονομασίες στον γαλακτοκομικό τομέα δημιούργησε ένα ζωντανό περιβάλλον και οδήγησε στο να διέπει η βεβαιότητα τις σχέσεις με τους καταναλωτές. Γι ‘αυτό δεν θέλουμε μόνο να διασφαλιστεί αυτό, αλλά θέλουμε επίσης το ίδιο επίπεδο προστασίας να επεκταθεί σε όλα τα άλλα ζωικά προϊόντα. Για τους λόγους αυτούς, οι εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής αλυσίδας ζωικού κεφαλαίου προτρέπουν τους ευρωβουλευτές να υπερασπιστούν την αρχική τροπολογία όπως εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2019 και να μην αποδεχθούν συμβιβασμούς επ ‘αυτού. Δεν μπορεί να υπάρξει έκπτωση στο δικαίωμα των καταναλωτών να έχουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τη διατροφική πτυχή των προϊόντων που αγοράζουν.

31/07/2020 - Κρέας ελληνικής παραγωγής στον φάκελο για την κατοχύρωση του Γύρου ως Προϊόντος Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)

Μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τον ελληνικό τομέα του κρέατος αποτελεί η ολοκλήρωση του φακέλου, που θα κατατεθεί στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα για την αναγνώριση του Γύρου και από  τα 4 είδη κρέατος ως ΠΓΕ (Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης), με τη συνεργασία όλων των θεσμικών φορέων.

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος, κ. Λευτέρης Γίτσας, «η αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με την καθοριστική αρωγή της πολιτικής ηγεσίας του ΥπΑΑΤ, είναι πολλά υποσχόμενη, τόσο για την τύχη του Φακέλου για το Γύρο ως ΠΓΕ, όσο και για το μέλλον του Τομέα του Κρέατος. Είναι πολύ σημαντικό ότι τελικά, με τη σύμφωνη γνώμη όλων, έγινε η στρατηγική επιλογή να πιστοποιηθεί ο Γύρος ως ΠΓΕ και όχι ως Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ), γεγονός που θα έχει θετική επίδραση σε όλη την αλυσίδα του κρέατος αλλά και την οικονομία της χώρας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους επιστήμονες που εκπροσώπησαν την ΕΔΟΚ, συμβάλλοντας στην κατάρτιση των φακέλων, τον κτηνίατρο και μικροβιολόγο τροφίμων κ. Κασαλιά Νικόλαο και τον γεωπόνο επιστήμονα τροφίμων MSc και συγγραφέα, κ. Τσιάπο Σπύρο. Μάλιστα η συμβολή του κ. Τσιάπου  ήταν σημαντική για την καταγραφή των ιστορικών στοιχείων που συνηγορούν στην ελληνικότητα του προϊόντος ».

Η αισιοδοξία για την έκβαση του ελληνικού αιτήματος σχετικά με την αναγνώριση του Γύρου ήταν έκδηλη και στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες με την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κα Φωτεινή Αραμπατζή, και τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΔΟΚ, της Βιομηχανίας Κρέατος και των Χοιροτρόφων. Όπως τόνισε η ΥφΑΑΤ, «Έχει γίνει σοβαρή δουλειά στην τεκμηρίωση των ελληνικών θέσεων σε ιστορικό αλλά και τεχνικό επίπεδο, γεγονός, που μας επιτρέπει να είμαστε ρεαλιστικά, συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι έχουμε τα όπλα για να κερδίσουμε τη μεγάλη μάχη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας ένα νέο, μεγάλο παράθυρο ευκαιριών και προκλήσεων για την ελληνική κτηνοτροφία και την βιομηχανία κρέατος». Η κα Αραμπατζή επεσήμανε εξάλλου, ότι για τον γύρο με ελληνικές πρώτες ύλες (κρέας), θα προβλέπεται ειδική σήμανση επιπλέον της ένδειξης ΠΓΕ.

Στον φάκελο αναφέρεται ότι ως ελληνική πρώτη ύλη χαρακτηρίζεται  το κρέας από ζώα που γεννήθηκαν και ζώα που εκτρέφονται στη χώρα, ενώ όπως εξήγησε ο κ. Γίτσας περιλαμβάνεται ο Γύρος που παρασκευάζεται από όλα τα κρέατα, δηλαδή χοιρινό,  κοτόπουλο, μοσχάρι και αιγοπρόβειο. 

Η κα. Αραμπατζή από την πλευρά της, επαναβεβαίωσε με την ευκαιρία, ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου θα στηρίξει αποφασιστικά και ενεργά την προσπάθεια για την κατοχύρωση αυτού του σημαντικού προϊόντος και υπογράμμισε: «Γνωρίζουμε ότι έχουμε μπροστά μας μια ανηφορική διαδρομή για να κατοχυρωθεί η Ελλάδα ως μοναδική χώρα παραγωγής και προέλευσης του Γύρου. Έχουμε όμως, την ιστορική και τεχνική τεκμηρίωση και κυρίως την βούληση, που ενδυναμώνεται από την ενότητα, να πετύχουμε.»

Στη συνάντηση, πέραν του προέδρου της ΕΔΟΚ, κ. Γίτσα, έλαβαν μέρος ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Παναγιώτης Χατζηνικολάου, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος, κ. Στέλιος Σκαρίμπας, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος, κ. Γιώργος Οικονόμου, ο Πρόεδρος της Νέας Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος, κ. Γιάννης Μπούρας και  η Προϊσταμένη του Τμήματος ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κα Σοφία Μανανά.

21/04/2020 - Οι βασικές έννοιες του προγράμματος Signed by Nature για την αειφόρο ανάπτυξη και την βιώσιμη παραγωγή κρέατος μέσα από ένα animation για παιδιά

Τα παιδία… μαθαίνει για την αειφορία

Ποιοί είναι οι κηπουροί της φύσης; Ποιοί βοηθούν στην πρόληψη των πυρκαγιών; Μπορεί η παραγωγή κρέατος να προστατεύει το περιβάλλον; Σε αυτά και πολύ περισσότερα ερωτήματα δίνει απαντήσεις το βίντεο της ΕΔΟΚ για την αειφόρο αιγοτροφία και προβατοτροφία στο πλαίσιο του προγράμματος Signed by Nature. Το εκπαιδευτικό βίντεο απευθύνεται σε παιδιά και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για γονείς και εκπαιδευτικούς, καθώς χρησιμοποιεί απλή γλώσσα για να εξηγήσει  σύνθετους, άλλα άκρως επίκαιρους όρους όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η αειφορία και η εκτατική κτηνοτροφία.

Παράλληλα, το βίντεο περιγράφει με απλό και κατανοητό τρόπο τον «κύκλο της ζωής», δηλαδή τη διασύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στη βιώσιμη αιγοπροβατοτροφία και  στη διατήρηση του περιβάλλοντος, των παραδόσεων, του πολιτισμού και της ελληνικής υπαίθρου.

Στόχος της ΕΔΟΚ, μέσω αυτής της πρωτοβουλίας του Signed by Nature, είναι τα παιδιά, οι αυριανοί πολίτες που κρατούν τις αποφάσεις του μέλλοντος στα χέρια τους, να έχουν εγκαίρως ολοκληρωμένη ενημέρωση για τους κρίκους αυτής της πολύτιμης  αλλά και εύθραυστης αλυσίδας, που αν σπάσει θα έχει συνέπειες στο περιβάλλον και τη ζωή  μας.

Με «όπλο» το ενημερωτικό βίντεο της ΕΔΟΚ, που συνοδεύεται και από σχετικό έντυπο, γονείς και εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν την αξία της βιώσιμης παραγωγής κρέατος και να προσεγγίσουν τις έννοιες της κτηνοτροφίας και της αειφορίας, έτσι ώστε να μην παρασύρονται σε εύκολα συμπεράσματα.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο στην ιστοσελίδα της ΕΔΟΚ https://edokhellas.com/2020/04/21/%ce%b1%ce%b5%ce%b9%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%bf%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4/

ή στο κανάλι του Signed by Nature στο YouTube

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=FaVgF2AO7uk&feature=emb_logo

20/03/2020 - Ανακοίνωση για τον τομέα του κρέατος σε σχέση με τον κορωνοϊό

Η Εθνική  Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ)  βρίσκεται τις  τελευταίες  ημέρες  σε διαρκή και στενή συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προσκομίζοντας  στοιχεία για τους κλάδους  της  παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας του κρέατος, τα οποία  αποτυπώνουν με αντικειμενικότητα και το μέγιστο δυνατό εύρος, την  κατάσταση που επικρατεί πλέον σε ολόκληρο τον Τομέα του Κρέατος, εξαιτίας  της εξάπλωσης του κορωνοϊού στη χώρα μας.

Οι ενδείξεις που προκύπτουν από τα πρώτα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΕΔΟΚ είναι άκρως ανησυχητικές  και καθιστούν  επιτακτική την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων ενίσχυσης παραγωγών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων που απαρτίζουν τον Τομέα του Κρέατος.

Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνει πλέον και ο Τομέας του Κρέατος στην Ελλάδα, από την παραγωγή, την εμπορία  ,την μεταποίηση  μέχρι και το τελευταίο  σημείο πώλησης των προϊόντων, απαιτούν τη συνέχιση της ρεαλιστικής αποτύπωσης της κατάστασης και της διαπίστωσης των προβλημάτων όλων των επαγγελματιών του Τομέα, με στόχο να διατηρηθεί η απρόσκοπτη τροφοδοσία της ελληνικής αγοράς, εν μέσω αυτής της τραγικής -για όλον τον πλανήτη- συγκυρίας.

Με τον τρόπο αυτόν διαπιστώνεται  με αντικειμενικό τρόπο η έκταση των ζημιών και των επιμέρους προβλημάτων που αντιμετωπίζει κάθε κλάδος του Τομέα, ξεχωριστά, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα οικονομικής στήριξης, για να παραμείνει  ζωντανός κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το πέρας της κρίσης, ο νευραλγικός αυτός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας.

24/02/2020 - Ημερίδα της ΕΔΟΚ: το νέο καθεστώς στους επίσημους ελέγχους προϊόντων ζωικής προέλευσης

Τα πολλαπλά οφέλη του νέου κανονισμού 2017/625 για τους επίσημους ελέγχους στα προϊόντα ζωικής προέλευσης ανέδειξε η 2η επιμορφωτική ημερίδα της ΕΔΟΚ στη Θεσσαλονίκη, ενώ ταυτόχρονα αποτυπώθηκαν τα προβλήματα στην υφιστάμενη λειτουργία της αγοράς κρέατος στη χώρα μας. Παρουσιάστηκαν, δε, αποκαλυπτικά στοιχεία για την έκταση του φαινομένου των «ελληνοποιήσεων» όπως και για τα κενά στην καταγραφή της «διαδρομής» των ζώων από τον παραγωγό στον καταναλωτή, παθογένειες που με τις κατάλληλες ενέργειες μπορούν να εξαλειφθούν.

Η ημερίδα που διοργάνωσε η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος με τη συνεργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) , υπό την αιγίδα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις 24 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Porto Palace  στη Θεσσαλονίκη, αποτέλεσε τη συνέχεια της πρώτης ενημερωτικής εκδήλωσης που είχε πραγματοποιηθεί στις 17 Ιανουαρίου στην Αθήνα.

Όπως τόνισε στον χαιρετισμό του προς του συμμετέχοντες ο Πρόεδρος της ΕΔΟΚ, κ. Λευτέρης Γίτσας, «Ένας από τους βασικούς σκοπούς της ΕΔΟΚ είναι  να βοηθήσει ώστε  ο Τομέας του κρέατος να αποτελέσει πραγματικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και «κεφάλαιο» για τη χώρα μας.

Ανάμεσα στις ουσιαστικότερες αρμοδιότητες που έχει η ΕΔΟΚ με τον θεσμικό της ρόλο ως συνομιλητή των αρμόδιων Αρχών και του Υπουργείου είναι επίσης η διάχυση της γνώσης προς κάθε κατεύθυνση, και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται αυτή η ημερίδα, με αντικείμενο τις αλλαγές που επιφέρει η νέα νομοθεσία και πως θα γίνει η μετάβαση στο νέο καθεστώς».

Συντονιστής των εργασιών της ημερίδας ήταν ο κ. Θωμάς Αλεξανδρόπουλος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ, ο οποίος τόνισε πως  «Έχουμε τρόπους για να εφαρμόσουμε όσα προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο και θα το πράξουμε. H πληθώρα νομοθεσίας που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστά σαφές ότι τα αντικείμενα διευρύνονται και το προσωπικό επιφορτίζεται με πάρα πολλές δράσεις που πρέπει να γίνουν”.

Η κα Παναγιώτα Παπαδάκη, Προϊσταμένη κατ’ αναπλήρωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ, η οποία πρωτοστάτησε στην οργάνωση  της επιμορφωτικής ημερίδας, εξήγησε τις βασικές αρχές του Κανονισμού 2017/625, υπογραμμίζονται ότι καθορίζει επακριβώς τον τρόπο που θα διεξάγονται οι επίσημοι έλεγχοι για να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται από τον γενικό Κανονισμό 178/2002 «Ο Καν. 2017/625 επιβεβαιώνει τις γενικές αρχές του Καν. 882/2004, επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των ΕΕ, αυξάνει την ποιότητα των επίσημων ελέγχων, εκσυγχρονίζει τη νομοθεσία και ενισχύει τη νομική βάση κατά της απάτης σε τρόφιμα» κατέληξε η κα Παπαδάκη.

Στη δεύτερη εισήγησή της, η κα Παπαδάκη εξήγησε το ανανεωμένο πρόγραμμα για τον υπολογισμό ανάλυσης της επικινδυνότητας των εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού. Ο Καν. 2017/625 καθιστά σαφές ότι  οι ΕΕ πρέπει να εκτελούνται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν η εν λόγω ειδοποίηση είναι αναγκαία και δεόντως αιτιολογημένη για τον επίσημο έλεγχο που πρέπει να διενεργηθεί.

Αίσθηση προκάλεσαν τα στοιχεία που παρέθεσε ο Δρ. Δημήτριος Γαλαμάτης, Κτηνίατρος/Επιθεωρητής – Ελεγκτής στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων γάλακτος και κρέατος ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Ευρήματα που αφενός αποκαλύπτουν σημαντικές πτυχές του φαινομένου των «ελληνοποιήσεων» και αφετέρου προκαλούν ερωτηματικά σχετικά με τον πραγματικό αριθμό ζώντων ζώων που οδηγούνται στα σφαγεία, αφού βάσει των επίσημων στοιχείων «λείπουν» από το σύστημα περί τα 6 εκατομμύρια σφαγές προβάτων σε ετήσια βάση. «Πώς δικαιολογείται το γεγονός, μία χώρα με 8,5 εκατομμύρια περίπου πληθυσμό προβάτων κάθε χρόνο, την πενταετία 2014 – 2018, να εμφανίζει μόλις 2,9 εκατομμύρια περίπου σφαγές προβατοειδών ανά έτος;» αναρωτήθηκε παρουσιάζοντας τα συγκριτικά στοιχεία ο κ. Γαλαμάτης.

Εντύπωση προκαλεί, αφενός η διαμόρφωση ενός μόνιμου σημαντικού αριθμού εισαγωγών από τη Ρουμανία αλλά και η διαφορά των εισαγόμενων προβάτων από τη Ρουμανία για σφαγή σε σχέση με τις δηλωμένες σφαγές στο σύστημα «΄Αρτεμις» κατά την περίοδο 2014-2018. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο Δρ. Δημήτριος Γαλαμάτης, την συγκεκριμένη περίοδο 160.000 πρόβατα που εισήχθησαν από Ρουμανία για σφαγή, δεν καταγράφηκαν στο σύστημα «ΑΡΤΕΜΙΣ».

Για τον ρόλο και τη σημασία σχετικά με την ευθύνη και εποπτεία του επίσημου Κτηνιάτρου στους ελέγχους στα σφαγεία υπό τον νέο Κανονισμό μίλησε η κα Ανθή Λάγιου, Κτηνίατρος στο Τμήμα Σφαγείων της Κτηνιατρικής Διεύθυνσης του ΥπΑΑΤ,  εξηγώντας τι ακριβώς συνεπάγεται η διεξαγωγή ελέγχων, «υπό την ευθύνη του επίσημου Κτηνιάτρου» και «υπό την εποπτεία του επίσημου Κτηνιάτρου» και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να βοηθά το προσωπικό των σφαγείων.

Για τις αλλαγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τα εμπορικά πρότυπα μίλησε η κα Χρυσούλα Παπαδημητρίου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του ΥπΑΑΤ, αναφέροντας ότι τα προϊόντα για τα οποία έχουν θεσπιστεί πρότυπα εμπορίας  μπορούν να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης μόνο εάν ικανοποιούν τα εν λόγω πρότυπα. Πρόσθεσε δε, ότι ο νέος Κανονισμός θα εφαρμόζεται στους ελέγχους που διενεργούνται με στόχο τον εντοπισμό ενδεχόμενων δόλιων ή παραπλανητικών πρακτικών που περιλαμβάνουν πρότυπα εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Ο κ. Δημήτρης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού και Συντονισμού Κτηνιατρικών Εργαστηριακών Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ, έδωσε το νέο πλαίσιο για τις ρυθμίσεις που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται από τον Απρίλιο του 2017, για όσες ξεκινούν τώρα και όσες πρόκειται να εφαρμοστούν το 2022.

Ο Καθηγητής κ. Ανδρέας Γεωργούδης, Γενικός Διευθυντής της ΕΔΟΚ, αναφέρθηκε διεξοδικά στα κεφάλαια της  Στρατηγικής με τίτλο «Από το χωράφι στο πιάτο», τονίζοντας τα σημεία στα οποία θα χρειαστούν προσαρμογές  του Kανονισμού 2017/625 στις απαιτήσεις της Στρατηγικής που είναι μέρος της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ η οποία έχει  τελικό σκοπό να καταστήσει την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη το 2050 με ενδιάμεσο στάδιο  ελέγχου το 2030.

Στο πλαίσιο αυτό «Η Ελλάδα θα πρέπει να προγραμματίσει και να εφαρμόσει τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή και σε όλα τα στάδια επεξεργασίας του κρέατος μέχρι την κατανάλωση» δήλωσε ο κ. Γεωργούδης, τονίζοντας την ανάγκη της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων μερών στη χώρα μας προκειμένου να καταστεί δυνατός ο υπολογισμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τομέα.

Για τον ρόλο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στον έλεγχο της ελληνικής αγοράς γάλακτος και κρέατος στο πλαίσιο του νέου κανονισμού επίσημων ελέγχων μίλησε ο Δρ Γεώργιος Σοφιανίδης, κτηνίατρος-ελεγκτής στη Δ/νση Διαχείρισης Ελέγχων γάλακτος και κρέατος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Ο κ. Σοφιανίδης εξήγησε αναλυτικά τις υποχρεώσεις όλων των επιχειρήσεων σε κάθε στάδιο από τον παραγωγό μέχρι να φτάσει το τελικό προϊόν στον καταναλωτή. Ανέλυσε τους στόχους των ελέγχων που περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση των «ελληνοποιήσεων», την εξάλειψη της αισχροκέρδειας σε βάρος του καταναλωτικού κοινού, τη στήριξη των σύννομων επιχειρήσεων και τη στήριξη του εισοδήματος των Ελλήνων κτηνοτρόφων παραγωγών κρέατος.

Ο κ. Χρήστος Ιωαννίδης, Υποστράτηγος Υγειονομικού ΕΛ.ΑΣ.  ε.α., μέλος Δ.Σ. Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών(ΚΕΠΚΑ) και μέλος του Δ.Σ. ΕΦΕΤ, εστιάζοντας στις θετικές αλλαγές που επιφέρει η νέα νομοθεσία στον επίσημο έλεγχο των τροφίμων ζωικής προέλευσης και τις βελτιώσεις στα θέματα υγείας και προστασίας των καταναλωτών, τόνισε ότι οι κυρώσεις πρέπει να είναι αρκετά αποτρεπτικές ώστε να ενθαρρύνουν τη συμμόρφωση.

Για τις αλλαγές στις εισαγωγές και εξαγωγές τροφίμων ζωικής προέλευσης μίλησε η κα Εύη Χατζηγιαννάκου, από το Τμήμα Αλιευμάτων, Γάλακτος και Λοιπών Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ, η οποία επεσήμανε ότι σήμερα εκδίδονται 208 επίσημα πιστοποιητικά ή επίσημες βεβαιώσεις που καλύπτονται από  37 νομικές πράξεις. Με τον νέο Κανονισμό απλουστεύεται το νομικό πλαίσιο και μειώνεται ο αριθμός των πιστοποιητικών(από 37 νομικές πράξεις παραμένουν μόνο 3 εκτελεστικές πράξεις).

Η πολύ μεγάλη προσέλευση  κυρίως Κτηνιάτρων,  άλλων Γεωτεχνικών και Επαγγελματιών του κλάδου,  ανέδειξε για ακόμη μια φορά το ενδιαφέρον αλλά και την ανάγκη που υπάρχει για ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις που οδηγούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του Τομέα του κρέατος, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΔΟΚ.

Όλες οι παρουσιάσεις των ομιλητών του συνεδρίου είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΔΟΚ και μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΔΟΚ https://edokhellas.com/.

13/02/2020 - Επιμορφωτική ημερίδα της ΕΔΟΚ για τον Kανονισμό επίσημων ελέγχων 2017/625 στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

Επιμορφωτική ημερίδα για τον Κανονισμό επίσημων ελέγχων 2017/625 στα τρόφιμα  ζωικής προέλευσης διοργανώνει τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 στη Θεσσαλονίκη η ΕΔΟΚ σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με τίτλο «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 2017/625: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ Η ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ»

η ημερίδα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες/ επικεφαλής και στους υπεύθυνους όλων των επιχειρήσεων παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης προϊόντων ζωικής προέλευσης του αγροδιατροφικού τομέα.

Ταυτόχρονα η ΕΔΟΚ προσκαλεί σε συμμετοχή στελέχη του ΥΠΑΑΤ και των τοπικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, του ΕΦΕΤ και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθώς και άλλων φορέων όπως ΜΚΟ.

Πέρα από τις αλλαγές που επιφέρει η νέα νομοθεσία στους επίσημους ελέγχους, θα αναλυθούν θέματα όπως η νομοθεσία της ΕΕ για τα εμπορικά πρότυπα των τροφίμων, το Δίκτυο Προειδοποίησης και Συνεργασίας : RASFF – AAC – FFN  και οι πρωτοβουλίες του τομέα του κρέατος για την προσαρμογή του στις αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και στις απαιτήσεις του Καν 625/2017 και η αξιοποίηση βάσεων δεδομένων για τον εντοπισμό περιπτώσεων ελληνοποιήσεων σε σφάγια προβατοειδών και αιγοειδών.

Μεταξύ των ομιλητών είναι στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του ΕΦΕΤ, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και της ΕΔΟΚ.

Χώρος διεξαγωγής: ξενοδοχείο Porto Palace, αίθουσα TIMBER

Ώρα προσέλευσης : 8:30

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους.

Επισυνάπτουμε το Πρόγραμμα της ημερίδας, το οποίο μπορείτε επίσης να δείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΔΟΚ (www.edokhellas.com).

16/01/2020 - Δελτίο τύπου εκδήλωσης ΕΔΟΚ για το signed by nature

Πολύς λόγος γίνεται το τελευταίο διάστημα για την ανάγκη αειφόρου παραγωγής κρέατος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικά στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας. Η εκτακτική αιγοπροβατοτροφία που εφαρμόζεται στη χώρα μας, σε συνδυασμό με την υψηλή διατροφική και γευστική αξία του ελληνικού αιγοπρόβειου κρέατος αποτελεί την απάντηση σε αυτή ακριβώς την ανάγκη, όπως υπογραμμίστηκε στην εκδήλωση που διοργάνωσε σήμερα η ΕΔΟΚ στο πλαίσιο του προγράμματός της Signed by Nature.

Την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, προλόγισε ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος, Λευτέρης Γίτσας, υπογραμμίζοντας ότι με το Signed by Nature, η ΕΔΟΚ έρχεται να απαντήσει στην ενοχοποίηση και τη στοχοποίηση της κτηνοτροφίας καθώς η εκτατικη εκτροφή προβάτων και αιγών, που εφαρμόζεται στην χώρα  μας  καλύπτει τους προβληματισμούς των νέων, κυρίως, καταναλωτών, οι οποίοι αγωνιούν  για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της  παραγωγής  κρέατος και  για την ευζωία των ζώων.

Πρόσθεσε δε ότι τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν για την κτηνοτροφία σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, για τη χώρα μας θα είναι πολύ ηπιότερα λόγω των φυσικών πλεονεκτημάτων της εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας   και ως εκ τούτου τα προϊόντα μας  θα γίνουν πιο ανταγωνιστικά. « Έχουμε τη δυνατότητα, τις επιπτώσεις  από τα μέτρα που θα παρθούν για την μείωση του  περιβαλλοντικού αποτυπώματος  να τις   μετατρέψουμε από πρόβλημα ,σε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία» επεσήμανε ο κ. Γίτσας καταλήγοντας ότι «η κρεοπαραγωγική αιγοπροβατοτροφία είναι μια αειφόρος διαδικασία με την υπογραφή της φύσης και πολλαπλά οφέλη για όλους».

Στην εκδήλωσε συμμετείχε η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κα Φωτεινή Αραμπατζή, η οποία κατά τη διάρκεια της ομιλίας της εξήρε την αξία και την ιδιαιτερότητα του ελληνικού αιγοπρόβειου κρέατος λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «αν υπήρχαν Όσκαρ διατροφής, τότε αναμφίβολα το ελληνικό αιγοπρόβειο θα κέρδιζε κάθε χρόνο το Όσκαρ κρέατος!».

Η κα Αραμπατζή τόνισε ότι «όσο μικρό είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας τόσο μεγάλο είναι το κοινωνικό και πολιτισμικό αποτύπωμά της» υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση και το ΥπΑΑΤ δίνουν βαρύτητα και στο αναπτυξιακό αποτύπωμά της κτηνοτροφίας με πολλές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν σε βάθος τετραετίας.« Προς την κατεύθυνση αυτή» τόνισε η κα Αραμπατζή, «είναι νευραλγικής σημασίας τόσο η εξωστρέφεια όσο και η προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας. Σε συνδυασμό βεβαίως, με την παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων ποιότητας όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ, Βιολογικά προϊόντα, Τρόφιμα Ειδικής Διατροφικής Χρήσης, Λειτουργικά Τρόφιμα,την πιστοποίηση, την τυποποίηση, το μάρκετινγκ, το branding. Με μια φράση θα έλεγα: αιγοπροβατοτροφία που δεν είναι απλά προσανατολισμένη στην αγορά αλλά φροντίζει να ανταποκρίνεται στη ζήτηση».

Τέλος, η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δήλωσε ότι «με την ΕΔΟΚ είμαστε σε ανοιχτή γραμμή και σε στενή συνεργασία όπως βεβαίως και με το σύνολο των συνεταιρισμών, των επιχειρήσεων και των κτηνοτρόφων και φυσικά στηρίζουμε απόλυτα τέτοιες, αναγκαίες και ωφέλιμες, πρωτοβουλίες όπως το Signed by Nature».

Στην υψηλή διατροφική αξία του αιγοπρόβειου κρέατος εκτατικής εκτροφής στάθηκε η Βίκυ Κωστοπούλου, μέλος του Δ.Σ. της ΕΔΟΚ και συντονίστρια του προγράμματος Signed by Nature, λέγοντας ότι «Στο πρόγραμμα διαρκώς δίνουμε το μήνυμα ότι παράγεται μόνο υψηλής ποιότητας κρέατος και μέσα του έχει το DNA της μεσογειακής διατροφής». Αφού περιέγραψε όλες τις δράσεις του τριετούς προγράμματος, που περιλαμβάνουν εκδηλώσεις σε Ελλάδα, Γερμανία και Σουηδία, την έκδοση ενός παιδικού βιβλίου, την παραγωγή ενός βίντεο διάρκειας 20 λεπτών που απεικονίζει την ελληνική εκτακτική αιγοπροβατοτροφία και άλλες πρωτοβουλίες που θα ενημερώσουν και τη νεότερη γενιά για την αξία του ποιοτικού αιγοπρόβειου κρέατος, κατέληξε: «Ελπίζω να γίνουμε πρεσβευτές αυτής της καμπάνιας, να άρουμε τους μύθους για το κρέας και να προσδώσουμε μια θετική εικόνα, διασκεδάζοντας  τις όποιες ανησυχίες των καταναλωτών».

Η εικόνα που παρουσιάζει η αιγοπροβατοτροφία στη χώρα μας, δεν είναι ανάλογη της αξίας της, καθώς, έχει εγκαταλειφθεί σε σημαντικό βαθμό. Όπως τόνισε ο κ. Ιωσήφ Μπιζέλης, καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου «είναι πολύ σημαντικό το αιγοπρόβειο κρέας να αποκτήσει τη θέση που του αξίζει και να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο».

Ο καθηγητής της Σχολής Επιστημών των Ζώων στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής εξήγησε ότι η εκτατική εκτροφή ζώων ήταν στενά συνδεδεμένη με την οικονομική και κοινωνική ζωή της κάθε περιοχής στη χώρα. «Σήμερα αυτό εκλείπει και θα έλεγα ότι αυτό είναι η πηγή των προβλημάτων» τόνισε. «Στα νησιά και τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές καταρρέει η εκτατική κτηνοτροφία και μαζί της καταρρέει και το οικοσύστημα» συμπλήρωσε ο κύριος Μπιζέλης. «Με ένα εκτατικό σύστημα εκτροφής μπορούμε να παράγουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας» είπε, προσθέτοντας ότι πρέπει να επικαιροποιηθεί και το νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να δημιουργηθούν αυτά τα νέα προϊόντα.

Η εικόνα της αιγοπροβατοτροφίας, όμως, διαμορφώνεται και από την αγορά. Όπως είπε ο κ. Γιάννης Μπαξεβάνης, Executive chef και μέλος της Μπριγάδας, «ελάχιστα ξενοδοχεία προσφέρουν φρέσκο ελληνικό αιγοπρόβειο κρέας. «Εισάγουμε πολλές χιλιάδες τόνους κατεψυγμένου αρνιού, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή αιγοπρόβειου κρέατος.». Ο κ. Μπαξεβάνης είπε ότι δεν κατανοεί για ποιόν λόγο ξενοδοχεία και εστιατόρια χρησιμοποιούν εισαγόμενα προϊόντα στην ελληνική κουζίνα, παρότι οι ξένοι τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα για να δοκιμάσουν ελληνικά προϊόντα. «Αν τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια  χρησιμοποιούσαν ελληνικά προϊόντα, ας αναλογιστούμε πόσοι άνθρωποι θα είχαν δουλειά χάρη σε αυτό» είπε ο κ. Μπαξεβάνης, που πρόσθεσε ότι «επικρατεί ξενομανία και πρέπει να πείσουμε το καταναλωτικό κοινό να αγοράζει ελληνικά προϊόντα».

Στην υψηλή διατροφική αξία του αιγοπρόβειου κρέατος στάθηκε ο κ. Δημήτρης Πέτσιος, Κλινικός Διαιτολόγος, ο οποίος αναφέρθηκε σε κάποιους μύθους που πρέπει να διαψευσθούν. «Το κρέας αιγοειδών είναι στην πραγματικότητα χαμηλότερο σε θερμίδες, κορεσμένα λίπη και χοληστερόλη από το βόειο κρέας, το χοιρινό, το αρνί και το κοτόπουλο (με πέτσα)» τόνισε ενώ πρόσθεσε ότι περιέχει την ίδια σχεδόν ποσότητα πρωτεΐνης και περισσότερο σίδηρο από το βόειο κρέας. Ακόμη, εξήγησε ότι το κατσικίσιο αλλά και το πρόβειο κρέας, αποτελούν καλύτερες πηγές του συνενζύμου Q10, L- καρνιτίνης, και CLA, συστατικά όπου βοηθάνε σε πολλαπλά συστήματα του ανθρώπου. Όπως ανέφερε ο κ. Πέτσιος, «στην εκτατική εκτροφή ειδικά δεν χρειάζεται η χρήση αντιβιοτικών» ενώ όσον αφορά την ελληνική παραγωγή αιγοπρόβειου, στο κρέας βρίσκουμε θρεπτικά συστατικά που δεν συναντώνται σε καμία άλλη χώρα, χάρη στη διατροφή αιγών και προβάτων.

«Το πρόγραμμα Signed by Nature απαντά απολύτως στα ερωτήματα της κοινωνίας για την εκτατική αιγοπροβατοτροφία» επεσήμανε ο κ. Γιώργος Πεχλιβανίδης, Γεωπόνος, επικεφαλής τμήματος συστημάτων ποιότητας της Novacert, ο οποίος ανέδειξε επίσης την ανάγκη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, σχολιάζοντας ότι σήμερα οι καταναλωτές είναι πλέον πολύ καλά ενημερωμένοι και λαμβάνουν υπόψη το κοινωνικό πρόσωπο των εταιρειών απαιτώντας από τις τελευταίες υπευθυνότητα και επιχειρηματική ευσυνειδησία. Συνοψίζοντας τις τοποθετήσεις όλων των ομιλητών, ο κ. Πεχλιβανίδης είπε ότι «Η παραγωγή κρέατος αιγοπροβατοτροφίας, παρά τα προβλήματα του κλάδου, τηρεί τις σύγχρονες απαιτήσεις για κατανάλωση προϊόντων αειφόρου παραγωγής

09/11/2019 - Συνέδριο UECBV-ΕΔΟΚ

Τις βάσεις για την ανάληψη πολιτικών δράσεων και παρεμβάσεων στα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον ελληνικό και ευρωπαϊκό Τομέα του κρέατος, έθεσαν ομιλητές και συμμετέχοντες στο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εμπορίου Ζώντων Ζώων και Κρέατος (UECBV) και του Δικτύου Νέων Ευρωπαίων Στελεχών του Κρέατος (YEMCo), το οποίο διοργάνωσε η ΕΔΟΚ στις 7-9 Νοεμβρίου 2019 στην Αθήνα.

Υπό τον γενικό τίτλο «Συναντούμε το παρόν, διαμορφώνουμε το μέλλον» και με κεντρικό σύνθημα «Αντιμετωπίζοντας μελλοντικές προκλήσεις: Εμπορικές Σχέσεις και Τεχνολογία», το διεθνές αυτό forum ασχολήθηκε με μια θεματολογία άκρως επίκαιρη για όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες και φορείς και συμφωνήθηκε καταρχήν η ανάγκη να γίνει πράξη η συνεργασία όλου του Τομέα του κρέατος σε διεθνές επίπεδο με τη χάραξη κοινής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η Πράσινη Συμφωνία σε συνδυασμό με  το βιομηχανικό πρότυπο 4.0 (industry 4.0), ενώ τονίσθηκε η ανάγκη εφαρμογής μιας σωστής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων προσαρμογής στις απαιτήσεις της κλιματικής αλλαγής .

Τη σημασία του Διεθνούς Συνεδρίου κατέδειξε και η συμμετοχή πολύ σημαντικών ομιλητών, πέραν των στελεχών της UECBV και της ΕΔΟΚ, μεταξύ των οποίων ήταν ο ΥπΑΑΤ κ. Μάκης Βορίδης, η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κα Φωτεινή Αραμπατζή, ο Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή,  κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ο Διεθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Ανάπτυξης στην Κομισιόν κ. Τάσος Χανιώτης,  ο Διευθυντής της Copa-Cogeca κ. Daniel Azevedo, ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας της IDELE (French Livestock Farming Institute), κ. Philippe Chotteau και στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου, όπως ο Ανδρέας Δημητρίου, πρόεδρος του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίων «Πίνδος» και ο Νίκος Μαυρίκος, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εφοδιαστών πλοίων και Εξαγωγέων.

Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε ο πρόεδρος της ΕΔΟΚ, Λευτέρης Γίτσας, ο οποίος στον χαιρετισμό του τόνισε ότι «η διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου ήταν μια σημαντική πρόκληση για την ΕΔΟΚ, με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η Ελλάδα είναι μια σημαντική αγορά κρέατος, αφού στον πληθυσμό των τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων, προστίθενται κάθε χρόνο 30 εκατομμύρια τουριστών, που πρέπει να τραφούν και να γευθούν την ελληνική κουζίνα, στην οποία το κρέας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο». Πρόσθεσε, δε ότι: «το Διεθνές αυτό Φόρουμ συνιστά ιδανική συγκυρία για όλους εμάς που απαρτίζουμε τον ευρωπαϊκό Τομέα κρέατος να θέσουμε τους δικούς μας στόχους και να προετοιμαστούμε για να μετατρέψουμε την Πράσινη Συμφωνία από πρόβλημα, σε ευκαιρία ανάπτυξης».

Ο πρόεδρος της UECBV, Philippe Borremans, στον δικό του χαιρετισμό δήλωσε:

«Από τη δική μας οπτική, ο όρος «Πράσινη Συμφωνία» υπονοεί ότι οι εταίροι δρουν μαζί, συνεργάζονται δηλαδή για το κοινό συμφέρον.  Αυτό είναι κάτι που το επιβεβαιώσαμε και στην πρόσφατη καμπάνια μας, με τίτλο «MeatTheFacts» και το σύνθημα «Πως θα ήταν η ζωή χωρίς τα αγροτικά ζώα;». Για αυτό ας δείξουμε ενδιαφέρον για όσα πρόκειται να επακολουθήσουν, να ξεκινήσουμε τον διάλογο και να αξιοποιήσουμε αυτή τη συγκυρία για να κάνουμε ενδιαφέρουσες προτάσεις και να διεξάγουμε εντατικές συζητήσεις».

Τόσο τους συνέδρους όσο και τους ομιλητές απασχόλησαν οι διεθνείς συμφωνίες  και κυρίως αυτές με τη Mercosur και τον αντίκτυπο που έχουν στην ευρωπαϊκή κτηνοτροφία και όλοι παραδέχθηκαν ότι η ΚΑΠ θα έπρεπε να ισορροπεί τέτοιες συνέπειες. Επιπλέον, το θέμα της Πράσινη Συμφωνίας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρέθηκε στο επίκεντρο ομιλιών και ερωτήσεων από το κοινό.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάκης Βορίδης δήλωσε ότι συμμερίζεται τους προβληματισμούς των αγροτών και τόνισε ότι μέσα από την ΚΑΠ πρέπει να λαμβάνονται όλες οι μέριμνες ώστε τα εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες να πληρούν τις ίδιες υψηλές προδιαγραφές με αυτά που παράγονται στην ΕΕ.

Σε ότι αφορά την Πράσινη Συμφωνία, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι αν κανείς τη δει «απλώς ως ένα σύνολο από πρόσθετες υποχρεώσεις, χάνει τη μεγάλη εικόνα. Στην Ε.Ε. πλέον διαμορφώνουμε πρωτοπόρα, υψηλής ποιότητας προϊόντα, που απευθύνονται σε ενημερωμένους καταναλωτές. Ελπίζω ότι όλοι θα δουν τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται μέσα από αυτές τις συνθήκες».

Ο κ. Βορίδης αναφέρθηκε επίσης στα οφέλη που προκύπτουν για τη χώρα μας από την εμπορική συμφωνία Κίνας – Ευρωπαϊκής Ενωσης, υπογραμμίζοντας τις σημαντικές προοπτικές που ανοίγονται για τους Ελληνες κτηνοτρόφους, δεδομένου ότι στην λίστα με τα υπό προστασία προϊόντα περιλαμβάνεται και η ελληνική φέτα.

Ο υπουργός τονίζοντας ότι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα είναι έτοιμο το νομοθετικό πλαίσιο για τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, απηύθυνε πρόσκληση για την μεγαλύτερη δυνατή αντιπροσώπευση των Εθνικών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και υπογράμμισε ότι σε πρώτη φάση θα είναι μειωμένο το ποσοστό που απαιτείται για την αναγνώριση τους. 

Η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κα Φωτεινή Αραμπατζή στην ομιλία της τόνισε ότι «βιώσιμη κτηνοτροφία είναι η κτηνοτροφία που καινοτομεί» και υπογράμμισε ότι «ο στόχος μας πρέπει να είναι η εναρμόνιση της παραγωγής με τις πραγματικές δυνατότητες της χώρας μας».  Ακόμη, σε ότι αφορά την κλιματική αλλαγή, η υφυπουργός δήλωσε ότι οι υπεραπλουστευμένες τοποθετήσεις δεν δίνουν απαντήσεις. «Είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά δεν νοείται η αποδυνάμωση της κτηνοτροφίας».

«Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αυτή θα είναι η ελληνική απάντηση στην πρόκληση για την παγκόσμια κτηνοτροφία, που είναι η κλιματική αλλαγή».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παναγιώτης Σταμπουλίδης αναμένει  σύντομα νέες επενδύσεις στον τομέα του κρέατος στη χώρα μας. Όπως είπε, μιλώντας από το βήμα του Διεθνούς Συνεδρίου της UECBV που διοργανώνει η ΕΔΟΚ, «η χώρα μας τους τελευταίους μήνες ξεκίνησε να αναπτύσσει ένα νέο επενδυτικό περιβάλλον και αυτό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για επενδύσεις στον τομέα του κρέατος.

Με τον νέο αναπτυξιακό νόμο λύνονται πολλά προβλήματα.  Χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια και με αρκετά εργαλεία, οι επενδυτές μπορούν εύκολα πλέον να επιλέξουν που θα επενδύσουν».

Ο κύριος  Σταμπουλίδης διευκρίνισε βέβαια ότι «μας προβληματίζουν οι χαμηλές επιδόσεις στην εγχώρια παραγωγή, αλλά αυτό είναι κάτι που μπορεί να βελτιωθεί δεδομένου ότι η Ελλάδα αποκτά ένα περιβάλλον φιλικό για επενδύσεις. Παράλληλα, κωδικοποιούμε όλους τους κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.  Είναι πεποίθηση όλων ότι σύντομα θα δούμε νέες επενδύσεις στον τομέα του κρέατος».

Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας της IDELE (French Livestock Farming Institute), κ. Philippe Chotteau επεσήμανε ότι παρατηρείται μια δυναμική προοπτική για την αύξηση της κατανάλωσης κρέατος στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, ειδικά στο βόειο και αιγοπρόβειο κρέας, και ότι η συκγκεριμένη περιοχή είναι το επίκεντρο του διεθνούς εμπορίου ζώντων βοοειδών.  Υπογράμμισε, όμως, ότι θα ενταθεί ο ανταγωνισμός στην περιοχή, μεταξύ άλλων και λόγω της συμφωνίας με τη Mercosur. Εξήγησε, δε, ότι οι εξαγωγική στρατηγική στις χώρες της Ε.Ε. αυτή τη στιγμή είναι ετερογενής. «Για παράδειγμα η Ισπανία έχει διεθνή προσανατολισμό και το 50% των εξαγωγών κατευθύνεται σε Τρίτες Χώρες.  Η Ιταλία στοχεύει κυρίως στην ενδοευρωπαϊκή αγορά ενώ η Ελλάδα συναλλάσσεται πρωτίστως με τους γείτονές της, τη Βουλγαρία και την Κύπρο». Πρόσθεσε ακόμη ότι οι χώρες της νοτιανατολικής Μεσογείου στηρίζονται στις εισαγωγές κρέατος και ότι είναι μια δυναμική και αναδυόμενη αγορά.

Στον παγκόσμιο μετασχηματισμό που αντιμετωπίζουμε αναφέρθηκε στην παρουσίασή του ο Διεθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Ανάπτυξης στην Κομισιόν, κ. Τάσος Χανιώτης. «Το παγκόσμιο σύστημα τροφίμων μετακινείται από τη φάση της επίλυσης οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων εις βάρος του περιβάλλοντος, προς μια φάση όπου θα επιλύονται ταυτόχρονα οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα (με τη γεωργία ακριβείας) και πιθανές αυξανόμενες κοινωνικές εντάσεις (υγεία, ψηφιακό χάσμα, χάσμα στην αγορά εργασίας σε αστικές και αγροτικές περιοχές)».

Τόνισε δε ότι «το σημείο εκκίνησης για τον στρατηγικό σχεδιασμό πρέπει να είναι οι πιο πρόσφατες τεκμηριωμένες και επιστημονικές  πληροφορίες. Μολύνουν για παράδειγμα οι αγελάδες περισσότερο από τα αυτοκίνητα;  Σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε. Δεν χρειάζεται να μιλάμε για το πόσα άρθρα θα έχει η Συμφωνία, αλλά για το πως αυτή θα καταστεί ευκαιρία».

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Πίνδος», κ. Ανδρέας Δημητρίου, παρουσίασε την εικόνα της κτηνοτροφικής παραγωγής στην Ελλάδα αναφέροντας ότι η κτηνοτροφία συμβάλει μόλις στο 25% της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του κλάδου της γεωργίας στην Ελλάδα, όταν στην ΕΕ ο μέσος όρος είναι στο 41% . Τόνισε, δε, ότι χρήσιμο εργαλείο για οποιαδήποτε προσπάθεια δομικής και οικονομικής ανασυγκρότησης του κλάδου θα μπορούσε να αποτελέσει ο τουρισμός.

Στην ΚΑΠ αλλά και τις νέες τεχνολογίες αναφέρθηκε ο Διευθυντής της Copa-Cogeca, κ Daniel Azevedo. «Στηρίζουμε την Κοινή Αγροτική Πολιτική αλλά η Ευρωπαϊκη Επιτροπή θέλει να μειώσει τις ενισχύσεις και αυτό μόνο αρνητικές επιπτώσεις θα προκαλέσει», ενώ πρόσθεσε ότι ένας παραγωγός δεν θα επενδύσει στις νέες τεχνολογίες μόνο επειδή το κόστος είναι μικρό αλλά επειδή θα είναι ελκυστικές οι οικονομικές αποδόσεις. «Η ψηφιακή τεχνολογία βοηθά τις μικρές αγροτικές επιχειρήσεις να προωθούν τα προϊόντα τους στις τοπικές αγορές, ή να πουλάνε τα ζώα τους προτού καν ολοκληρωθεί η πάχυνση τους», συμπλήρωσε ο Διευθυντής της Copa-Cogeca.

Η κα Παναγιώτα Παπαδάκη, στέλεχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφέρθηκε στα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα τα οποία διέπονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμού Εμπορίου και τα οποία πρέπει να εφαρμόζουν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία του καταναλωτή, χωρίς να δημιουργούν εμπόδια στο εμπόριο.

«Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές αρχές και να μην αποτελούν τροχοπέδη για την σύναψη εμπορικών συμφωνιών», τόνισε η κα Παπαδάκη.

Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εφοδιαστών πλοίων και Εξαγωγέων, κ. Νίκος Μαυρίκος, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα με βάση τη γεωπολιτική της θέση μπορεί να υποστηρίξει την Ευρώπη στις εξαγωγές κρέατος. «Το λιμάνι του Πειραιά μπορεί να αποτέλεσει το μεγάλο πλεονέκτημα της χώρας, για να καταστεί η Ελλάδα βασικός διαμετακομιστικός κόμβος της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.» επεσήμανε ενώ πρόσθεσε: «Η Πολιτεία έχει ήδη πετύχει ευέλικτες τελωνειακές διαδικασίες, η δε ελεύθερη ζώνη εμπορίου στον Πειραιά, ανοίγει νέους εμπορικούς δρόμους».

Στο Διεθνές Συνέδριο ακούστηκαν πολλές ακόμη ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις από ομιλητές αλλά και συνέδρους , που προώθησαν τον διάλογο για τις ενδεδειγμένες λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ευρωπαϊκός Τομέας του κρέατος.

11/07/2019 - Συνάντηση των Εθνικών Διεπαγγελματικών οργανώσεων

Την περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου τους, με την αναγνώρισή τους ως θεσμικών συνομιλητών της Πολιτείας στην προοπτική διαμόρφωσης σύγχρονων αναπτυξιακών κλαδικών πολιτικών, διεκδικούν οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις της χώρας.

Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς σε σύσκεψη της 11-7-2019, στην οποία συμμετείχαν συνολικά 9 Διεπαγγελματικές Οργανώσεις.

Ο θεσμικός ρόλος των διεπαγγελματικών και η συντεταγμένη λειτουργία με τον κρατικό φορέα στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης πολιτικής ανά προϊόν,  όπως τονίστηκε ιδιαίτερα από τους συμμετέχοντες, ότι προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία ενώ παράλληλα είναι συνυφασμένος με την ίδια τη φύση της αποστολή τους.

Για το ζήτημα καθώς και για τις επιμέρους πτυχές που έχουν να κάνουν με τη αναγνώριση και λειτουργία των Εθνικών Διεπαγγελματικών, έγινε ευρεία ανταλλαγή απόψεων από την οποία προέκυψε η άμεση αναγκαιότητα για  αναστολή της πρόσφατης εκδοθείσας υπουργικής απόφασης Αριθμ. 1493/142299/2019 (ΦΕΚ 2424/Β/20-6-2019) για τον «καθορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων …. σχετικά με τις διεπαγγελματικές οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο…».

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε αιφνιδιαστικά λίγες ημέρες πριν τις εκλογές, χωρίς καμία διαβούλευση ούτε καν απλή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων. Από τα επιχειρήματα που παρουσιάστηκαν από τον καθένα ξεχωριστά, φάνηκε καθαρά ότι η απόφαση αυτή είναι ανεφάρμοστη και θα επιδράσει ανασταλτικά στη λειτουργία των διεπαγγελματικών οργανώσεων στη χώρα μας.

Έτσι αποφασίστηκε ομόφωνα να σταλεί κοινό  υπόμνημα στον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάκη Βορίδη, με το οποίο θα ζητείται αναστολή εφαρμογής της απόφασης και διαβούλευση για την κατάρτιση νέας Υπουργικής Απόφασης στο πλαίσιο αναγνώρισης του θεσμικού ρόλου και της αναγκαιότητας ύπαρξης και λειτουργίας των Εθνικών Διεπαγγελματικών φορέων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι κ.κ.

29/08/2019 - Συνάντηση Βορίδη με ΕΔΟΚ: στο νομοσχέδιο για τους συνεταιρισμούς το νομικό πλαίσιο για τις Δ.Ο.

Εντός Σεπτεμβρίου οδηγούνται προς διευθέτηση σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον τομέα του κρέατος, όπως οι εισφορές των μελών και το νομικό πλαίσιο για τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις  ενώ θα δρομολογηθεί άμεσα η κατάρτιση και υλοποίηση ενός εθνικού σχεδίου για το κρέας όπως προκύπτει μετά την εποικοδομητική συνάντηση αντιπροσωπείας της ΕΔΟΚ με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη χθες Τετάρτη, 28 Αυγούστου.

Κατά τη συνάντηση με τον Υπουργό, η ΕΔΟΚ εξέφρασε καταρχάς την ικανοποίησή της για την κατάργηση της υπουργικής απόφασης της προηγούμενης κυβέρνησης με νεότερη απόφαση του κ. Βορίδη, τονίζοντας ότι αυτή μόνο προβλήματα δημιουργούσε στις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις. Παράλληλα, η αντιπροσωπεία έθεσε υπόψη του Υπουργού το σύνολο των ζητημάτων που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κλάδους του κρέατος και απέσπασε τη δέσμευσή του για γρήγορη διαμόρφωση του νέου νομικού πλαισίου για τις Δ.Ο. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός διευκρίνισε ότι το νομικό πλαίσιο για τις Δ.Ο, στο οποίο θα ρυθμίζεται και το ζήτημα των εισφορών, θα συμπεριληφθεί στον νέο νόμο για τους συνεταιρισμούς, η επεξεργασία του οποίου θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Σεπτεμβρίου.

Το καλό κλίμα στη συνάντηση αποτυπώνεται στη δήλωση του κ. Βορίδη, ο οποίος τόνισε ότι «Δίνουμε χώρο σε όσους έχουν πρωτογενές συμφέρον για το κρέας».

Από πλευράς ΕΔΟΚ έγινε εκτενής αναφορά στην ανάγκη δημιουργίας παραγωγικών προτύπων για όλα τα είδη παραγόμενων κρεάτων, η έλλειψη των οποίων αυτή τη στιγμή συνεπάγεται τη διευκόλυνση των ελληνοποιήσεων, ενώ δεν μπορεί να εφαρμοστεί η ιχνηλασιμότητα, ούτε να υπάρξει πιστοποίηση και φυσικά να αναδειχθεί η προστιθέμενη αξία τους. Επίσης έγινε αναφορά στην αναγκαιότητα αξιοποίησης των δημοτικών σφαγείων για την ανάπτυξη της κτηνοτροφικής παραγωγής ανά περιοχή.

Ο Υπουργός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά, όπως επίσης και για την άμεση κατάρτιση και υλοποίηση ενός εθνικού σχεδίου για το κρέας, κάτι που αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της ΕΔΟΚ.

Για την ΕΔΟΚ, ένα Εθνικό Σχέδιο για τον τομέα του κρέατος πρέπει να φέρνει νέες πρακτικές σε όλους τους κλάδους που τον απαρτίζουν, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση του ελληνικού κρέατος στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά, με οφέλη τόσο για για τους επαγγελματίες όσο και τους καταναλωτές.

Στη συζήτηση έγινε επίσης εκτενής αναφορά στα μέτρα που λαμβάνονται για τη θωράκιση της χώρας από την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων, και τα συγκεκριμένα μέτρα που είναι αναγκαία για τη διάσωση του γενετικού υλικού του Μαύρου Χοίρου.

Ο πρόεδρος της ΕΔΟΚ, Λευτέρης Γίτσας, ενημέρωσε τον κ. Βορίδη για τη συμμετοχή στην Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος και άλλων κλάδων, πέραν της παραγωγής, της εμπορίας και της μεταποίησης, όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα, η ομάδα διατροφικού τομέα και η ελληνική γαστρονομία με αποτέλεσμα να εκπροσωπείται ολόκληρη η αλυσίδα διακίνησης των προϊόντων κρέατος από την παραγωγή έως την κατανάλωση. Ο Υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του, υπογραμμίζοντας πως αυτή η δομή Διεπαγγελματικής Οργάνωσης είναι παράδειγμα προς μίμηση.

Ακόμη, ο κ. Γίτσας ανέλυσε το περιεχόμενο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ΕΔΟΚ, Meet the Lamb και Signed by Nature, τονίζοντας πόσο σημαντική είναι η εκτέλεσή τους για τη χώρα μας.

Τέλος, ο Υπουργός ενημερώθηκε λεπτομερώς για το Διεθνές Συνέδριο και την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εμπορίου Ζώντων Ζώων και Κρέατος (UECBV), που διοργανώνονται αυτή την χρονιά από την ΕΔΟΚ στην Αθήνα, 7 – 9 Νοεμβρίου 2019 και που αποτελούν μεγάλη τιμή αλλά και ευκαιρία για τον τομέα του κρέατος στη χώρα μας, και εξέφρασε την υποστήριξή του.

08/05/2019 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Δ.Ο.Κ.

H ιστοσελίδα της ΕΔΟΚ (https://edokhellas.com/) ανανεώθηκε και παρουσιάζεται με νέα εμφάνιση και περιεχόμενο.

Η ανανέωση όμως δεν σταματά στην παρουσίαση της νέας σύνθεσης της ΕΔΟΚ και του νέου, δεύτερου στη σειρά, Ευρωπαϊκού της προγράμματος, καθώς στοχεύει και στην καλύτερη ενημέρωση επαγγελματιών και δημοσιογράφων.

Η ιστοσελίδα φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς, όχι μόνον για τα μέλη της Εθνικής Διεπαγγελματικής αλλά για όλους τους επαγγελματίες του τομέα του κρέατος, με τις ειδήσεις που αφορούν στις δράσεις και τις θέσεις της ΕΔΟΚ, και φυσικά την επικαιρότητα στη χώρα μας και το εξωτερικό.

Στο https://edokhellas.com/ οι επισκέπτες μπορούν να βρουν επίσης πληροφορίες για τη λειτουργία των διεπαγγελματικών οργανώσεων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το νομικό πλαίσιο που τις διέπει και την «ακτινογραφία» του τομέα του κρέατος στη χώρα μας. Ακόμη, η ιστοσελίδα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους δημοσιογράφους, καθώς καταγράφει και παρουσιάζει με συνοπτικό τρόπο τα επίσημα στοιχεία για όλους τους κλάδους του τομέα, ενώ καθιστά εύκολα προσβάσιμα όλα τα Δελτία Τύπου της ΕΔΟΚ για τις δράσεις και τις θέσεις της σχετικά με διάφορα επίκαιρα ζητήματα.

 

Θα υπάρχει διαρκής επικαιροποίηση των στοιχείων και ενημέρωση με όλη την ειδησεογραφία για την παραγωγή, τη μεταποίηση, το εμπόριο και την υγιεινή/ευζωία των ζώων, με επιστημονικές μελέτες, χρήσιμες συμβουλές και ειδικά αφιερώματα για θέματα που αφορούν την ελληνική ζωική παραγωγή και τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων προϊόντων, αλλά και το κρέας στην ελληνική κοινωνία. Επίσης θα υπάρχει αδιάλειπτη ενημέρωση για τα δύο ευρωπαϊκά προγράμματα της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (Meet the Lamb και Signed by Nature).

Τα θέματα θα προέρχονται από όλους τους κλάδους που απαρτίζουν την ΕΔΟΚ, έτσι ώστε να εξυπηρετεί την ενημέρωση όλων των επαγγελματιών του τομέα, ενώ ειδική θέση θα καταλαμβάνει η γαστρονομία, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους υπόλοιπους κλάδους του τομέα.

Οι επισκέπτες θα βρίσκουν ακόμη αρθρογραφία που θα θέτει ζητήματα ενδιαφέροντος για τον τομέα (π.χ. επιστημονικά η νομοθετικά θέματα) ή και θα συμβάλλει στην ενημέρωση των επαγγελματιών (πχ φορολογικά ζητήματα).

Η ΕΔΟΚ φιλοδοξεί, η ανανεωμένη ιστοσελίδα της να αποτελέσει εργαλείο καθημερινής χρήσης των επαγγελματιών και όλων  των ενδιαφερομένων για τον τομέα του κρέατος και προς την κατεύθυνση αυτή υπόσχεται να συνεχίσει να εργάζεται και στο μέλλον.

21/05/2019 - Στις 7-10 Νοεμβρίου το Διεθνές Συνέδριο της UECBV που διοργανώνει η ΕΔΟΚ στο Divani Caravel Hotel

Οι μελλοντικές προκλήσεις με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπος ο τομέας του κρέατος, η  εισαγωγή νέων τεχνολογιών και  οι προοπτικές ανάπτυξης των εμπορικών σχέσεων στην ευρύτερη περιοχή  των Βαλκανίων και της Μεσογείου, θα αποτελέσουν το βασικό πεδίο συζητήσεων του Διεθνούς Συνεδρίου της UECBV (European Livestock and Meat Trade Union – Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπορίου Ζώντων Ζώων και Κρέατος) που θα διοργανώσει στη χώρα μας η ΕΔΟΚ (Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος).

Το κορυφαίο αυτό forum για τα θέματα εμπορίας ζώντων ζώων και κρέατος στη διεθνή αγορά, θα πραγματοποιηθεί στο Divani Caravel Hotel στις 7-10 Νοεμβρίου 2019, παράλληλα με τη διεξαγωγή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της UECBV – και της 

YEMCo (Young European Meat Committee  Επιτροπή Νέων Ευρωπαίων Στελεχών του Κρέατος).

Με κεντρικό σύνθημα “Αντιμετωπίζοντας μελλοντικές προκλήσεις: Έλλειψη ανθρώπινων πόρων και Εμπορικές σχέσεις”, το Συνέδριο θα φιλοξενήσει εξέχοντες ομιλητές και εκπροσώπους φορέων από τον τομέα του κρέατος από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ το περιθώριο των εργασιών του, θα αποτελέσει πεδίο επιχειρηματικών συναντήσεων και επαγγελματιών συμφωνιών.

Εστιάζοντας στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο κλάδος στο μέλλον, το Συνέδριο θα δώσει έμφαση, στην ανάγκη ανανέωσης με ικανά στελέχη , την εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την  αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένων εργαζόμενων και στην ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων στην περιοχή των Βαλκανίων, την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στην Εγγύς Ανατολή.

Παράλληλα, η ετήσια Γενική Συνέλευση που συνιστά το πλέον σημαντικό γεγονός του έτους, θα δώσει ι στα μέλη αλλά και στους φίλους της UECBV την ευκαιρία να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις για τον τομέα του κρέατος σε σχέση και με άλλους τομείς και επιπλέον να παρουσιάσουν προτάσεις και να αναπτύξουν ρεαλιστικά σχέδια για το μέλλον. 

Στο πρόγραμμα, εκτός από τις συνεδριάσεις της ολομέλειας με ομιλίες προσκεκλημένων προσωπικοτήτων και εισηγήσεις αναγνωρισμένων ειδικών στα επίκαιρα θέματα του τομέα, θα περιλαμβάνονται συναντήσεις εργασίας τεχνικών ομάδων στους τομείς, της παραγωγής και του εμπορίου ζώντων ζώων, της βιομηχανίας του κρέατος, της υγιεινής-κτηνιατρικής, των εξαγωγών και εισαγωγών από και προς την Ευρώπη, του κλάδου της εστίασης καθώς και τεχνικές επισκέψεις σε παραγωγικές και καθετοποιημένες μονάδες κρέατος της χώρας μας. 

Προβλέπονται επίσης προσυνεδριακές συναντήσεις εργασίας, ειδικών στην επιστήμη του κρέατος και των προϊόντων του καθώς και σε επί μέρους θέματα του τομέα του κρέατος που σχετίζονται με την εικόνα του κρέατος στην κοινωνία και την  γεωπολιτική θέση της χώρας μας.

Στο συνέδριο και τις παράλληλες εκδηλώσεις, αναμένεται να λάβουν μέρος 250  περίπου σύνεδροι από την Ελλάδα, τις χώρες-μέλη της ΕΕ και από άλλες χώρες του κόσμου που συμμετέχουν στην UECBV.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα κινηθεί στους παρακάτω κύριους θεματικούς άξονες:

– Ανάγκη ανανέωσης του τομέα με ικανά στελέχη.

– Εισαγωγή νέων τεχνολογιών για τον εκσυγχρονισμό και προκειμένου να ανταποκριθεί ο τομέας στην έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων.

– Ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων του κλάδου εντός και εκτός χωρών Ε.Ε. στην περιοχή των Βαλκανίων, τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στην Εγγύς Ανατολή. 

Οι συνεδρίες θα περιλαμβάνουν επίσης συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με συμμετοχή ομιλητών και προσκεκλημένων προσωπικοτήτων του τομέα του κρέατος, στους οποίους οι Σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις απόψεις τους και να θέσουν τα ερωτήματα τους

Στις 8 Νοεμβρίου οι εργασίες της ημέρας θα κλείσουν με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της UECBV και της YEMCo, ενώ την επόμενη ημέρα το πρόγραμμα περιλαμβάνει Τεχνικές Επισκέψεις σε χώρους, εγκαταστάσεις και αγροκτήματα υψηλού ενδιαφέροντος στον τομέα της παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας του κρέατος και των προϊόντων του.

H UECBV καλύπτει τον εμπορικό τομέα της κτηνοτροφίας και τις συναλλαγές του κρέατος. Αποστολή της είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο εξασφαλίζεται ότι, όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας του εμπορίου ζώντων ζώων και κρέατος καθώς και η βιομηχανία κρέατος της Ευρώπης  (οι κτηνοτρόφοι, οι αγορές ζωικού κεφαλαίου, οι έμποροι ζώντων ζώων, τα σφαγεία, τα εργαστήρια τεμαχισμού και επεξεργασίας, οι μονάδες παρασκευής προϊόντων κρέατος, οι χονδρέμποροι, οι εισαγωγείς και οι εξαγωγείς), μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών και της κοινωνίας γενικότερα, ασκώντας αποτελεσματικό ανταγωνισμό με σεβασμό στην αειφόρο ανάπτυξη.

Στην UECBV συμμετέχουν 53 εθνικές οργανώσεις που προέρχονται από 24 από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργανώσεις από την Ιαπωνία, τη Νορβηγία, τη Ρωσία, την Ελβετία, την Τουρκία και την Ουκρανία καθώς και τρείς διεθνείς σχετικές με τον τομέα οργανώσεις. Συνολικά, εκπροσωπούνται στην UECBV μέσω των εθνικών οργανώσεων και των διεθνών ομοσπονδιών που είναι μέλη της, 20.000 περίπου επιχειρηματικές μορφές όλων των μεγεθών που αντιστοιχούν σε 230.000 θέσεις εργασίας.

Σε μια κρίσιμη περίοδο για την οικονομική ζωή της χώρας, η ανάγκη για ένα ισχυρό και βιώσιμο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο παραμένει και η ΕΔΟΚ φιλοδοξεί, το διεθνές αυτό συνέδριο να αποτελέσει βήμα διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στον τομέα του κρέατος και να αποτυπωθούν απόψεις και προτάσεις που μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών και της  κοινωνίας γενικότερα.

28/3/2019 - Διεπαγγελματική Συμφωνία για τις εισφορές των μελών της ΕΔΟΚ

Σε νέα Διεπαγγελματική Συμφωνία για τον ορισμό των εισφορών από τα μέλη της κατέληξε η Γενική Συνέλευση της ΕΔΟΚ στη χθεσινή συνεδρίασή της, που έλαβε χώρα στα γραφεία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος, στην οδό Αρκαδίας 26.

Η νέα Διεπαγγελματική Συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για τη θεσμοθέτηση των εισφορών των νεοεισερχόμενων μελών της Οργάνωσης, ενώ ταυτόχρονα αλλάζει τον τρόπο είσπραξης των εισφορών υπέρ ΕΔΟΚ από τους παραγωγούς.

Η διαδικασία απλουστεύεται άμεσα, και για τις εισφορές του 2018-2019  η ΕΔΟΚ ζητεί από το ΥΠΑΑΤ να κάνει δεκτή την πρόταση  της και να  θεσμοθετήσει με ΥΑ  την είσπραξη των εισφορών απευθείας  από τον  παραγωγό χωρίς  την  συμμετοχή  του  πρώτου  αγοραστή – έμπορου. Θυμίζουμε  ότι η είσπραξη των εισφορών των κτηνοτρόφων  είχε ανατεθεί  με  την προηγούμενη ΥΑ  στους  πρώτους  αγοραστές.

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η ΕΔΟΚ θα λαμβάνει τα συνολικά στοιχεία των σφαγών όλων των ειδών κρεάτων ανά παραγωγό μετά το τέλος κάθε έτους από το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ, θα υπολογίζει την εισφορά που προκύπτει σε κάθε περίπτωση και στη συνέχεια θα αποστέλλει ενημερωτική επιστολή προς τους παραγωγούς. 

Η σημαντική διαφορά σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα, είναι πως η απόδειξη πληρωμής της εισφοράς υπέρ της ΕΔΟΚ, θα πρέπει να προσκομίζεται από τον παραγωγό και θα εκλαμβάνεται ως υποχρεωτική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αφορά στην ετήσια δήλωση εκτροφής (ΟΣΔΕ).

Το σώμα έκανε εξάλλου δεκτές και τις προτάσεις των νέων μελών της για τις δικές τους εισφορές. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο η ΕΔΟΚ  οργανώνει τη διαδικασία είσπραξης των εισφορών  από τους παραγωγούς αλλά και τα υπόλοιπα μέλη, και διασφαλίζει τους απαιτούμενους πόρους για να συνεχίσει το έργο της.

Την ίδια στιγμή η ΕΔΟΚ συνεχίζει τη διεύρυνσή της, αποδεχόμενη την αίτηση ένταξης που υπέβαλαν ιδιωτικές σχολές κρέατος ανά την Ελλάδα. Το ακριβές πλαίσιο συνεργασίας θα οριστεί στο άμεσο μέλλον, ωστόσο αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι οι πόρτες της ΕΔΟΚ είναι ανοιχτές για όλους τους επαγγελματίες του τομέα του κρέατος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό του μέλλοντος του τομέα και τη χάραξη μιας κοινής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξή του. 

Για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου πατήστε ΕΔΩ

22/3/2019 - Η ΕΔΟΚ παρουσιάζει το Ελληνικό κρέας με την σφραγίδα της Μπριγάδας των chef στην Food Expo 2019

Πολλές εκπλήξεις, με εντυπωσιακές επιδείξεις από κρεοτέχνες και εκδηλώσεις γευσιγνωσίας βασισμένες σε κρέατα από εγχώριες φυλές ζώων, επεφύλαξε η ΕΔΟΚ στους  επισκέπτες του περιπτέρου της στη Food Expo 2019, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με πραγματικό ενθουσιασμό, δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον να δοκιμάσουν και να ενημερωθούν για το ελληνικό κρέας. 

Με τη νέα σύνθεσή της και έχοντας εντάξει καινούρια μέλη στους κόλπους της, η ΕΔΟΚ  έδωσε ένα δυναμικό παρών στη Food Expo, για να προωθήσει τη συνεργασία, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια του τομέα του κρέατος, προς όφελος τόσο των επαγγελματιών του χώρου, όσο και του καταναλωτή. 

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος, στο πλαίσιο του υπό κατάρτιση εθνικού σχεδίου για το κρέας, διερευνά  τη δημιουργία προτύπων εκτροφής και πιστοποιήσεων μεταξύ άλλων και για τις αυτόχθονες φυλές, ώστε και εκείνες  να βρουν τη θέση τους στην αγορά και να αναγνωριστεί η προστιθέμενη αξία τους.

Το νέο μέλος της ΕΔΟΚ, η «Μπριγάδα» των επαγγελματιών του διατροφικού τομέα, στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερό της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος, κατάφερε να δώσει στους επισκέπτες της Food Expo 2019 μια μικρή γεύση από την ανώτερη ποιότητα του ελληνικού κρέατος και ειδικότερα των εγχώριων φυλών. 

Τις δύο πρώτες ημέρες της διεθνούς εμβέλειας έκθεσης τροφίμων και ποτών , παρουσιάστηκαν στο περίπτερο της ΕΔΟΚ οι αυτόχθονες φυλές με show και επιδείξεις από κρεοτέχνες της Μπριγάδας, όπως ανατομία, τεμαχισμός και παραγωγή παρασκευασμάτων και να γευθεί τα ελληνικά σφάγια από τους σεφ της. 

Συμμετείχαν ενεργά και μαθητές σχολών Μαγειρικής και Κρέατος, ενώ ο κόσμος ανταποκρίθηκε με θέρμη, κατακλύζοντας κυριολεκτικά το περίπτερο για να παρακολουθήσει τη διαδικασία και να δοκιμάσει. 

Επαγγελματίες που ανήκουν στον χώρο της εστίασης αλλά και τον τομέα του κρέατος γενικότερα, που επισκέφθηκαν το περίπτερο της ΕΔΟΚ, ενημερώθηκαν από τους παραγωγούς που μίλησαν για τα προϊόντα τους και γεύθηκαν συνταγές με τις εγχώριες φυλές όπως ο Μαύρος Χοίρος, το βόειο κρέας της αυτόχθονης φυλής Κατερίνης αλλά και το Αρνί Ελασσόνας και το Greco Agnus που γεννιούνται και εκτρέφονται στην Ελλάδα, αποκτώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου. Ταυτόχρονα παρακολούθησαν με μεγάλη προσοχή τις επιδείξεις για τις νέες κοπές κρέατος, που όχι μόνο διευρύνουν την ποικιλία συνταγών με κρέας, αλλά αξιοποιούν κάθε κομμάτι του σφάγιου.

 Παράλληλα σερβιρίστηκαν  γευστικά τυριά όπως φέτα ΠΟΠ και Φορμαέλα αλλά και ιδιαίτερα παρασκευάσματα όπως προσούτο προβατίνας, λουκάνικα γεμιστά από πρόβειο κρέας και κιμάς προβάτου. Για τους επαγγελματίες του τομέα κρέατος είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ο θάλαμος ξηράς ωρίμανσης με μικροκλίμα που παρουσιάστηκε στο περίπτερο, από τον υπεύθυνο που εξηγούσε και ανέλυε τη λειτουργία και τα προτερήματά του.  

Την τρίτη και τελευταία ημέρα της Food Expo 2019, η Μπριγάδα διοργάνωσε ημερίδα με τίτλο «Χτίζοντας ένα καλύτερο γαστρονομικό μέλλον», η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και αποτέλεσε πόλο έλξης για τους επαγγελματίες επισκέπτες της έκθεσης.  Οι διακεκριμένοι ομιλητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να δημιουργηθούν πρότυπα παραγωγής, για να υπάρξει η μέγιστη δυνατή εξασφάλιση ως προς την ποιότητα και τη διαχείριση  τοπικών προϊόντων. Συμφώνησαν, δε, ότι είναι απολύτως αναγκαία η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα  με τη μαζική εστίαση, ώστε οι παραγωγοί να εξελίσσουν τα προϊόντα τους και να ενημερώνονται για τις τάσεις που διαμορφώνονται στην ελληνική γαστρονομία, κάτι που αποτελεί βασική επιδίωξη της Μπριγάδας, όπως και όλων των μελών της ΕΔΟΚ. 

Για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου πατήστε ΕΔΩ

15/03/2019 - Το αρνί και κατσίκι γάλακτος προωθεί η ΕΔΟΚ στα Ιταλικά Σούπερ Μάρκετ

Οι συντονισμένες προσπάθειες που καταβάλει η ΕΔΟΚ για την προβολή του ελληνικού κρέατος στο εξωτερικό αποδίδουν καρπούς, αρχής γενομένης με το ελληνικό αρνί γάλακτος και την ουσιαστική προώθησή του στην ιταλική αγορά.

Στις 14 Μαρτίου, τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΔΟΚ συναντήθηκαν στα γραφεία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος με Ιταλούς εισαγωγείς ελληνικού αρνιού γάλακτος για να εδραιώσουν και να προωθήσουν τη μεταξύ τους συνεργασία. Θυμίζουμε ότι η ΕΔΟΚ έκανε γνωστό το ελληνικό αρνί γάλακτος και στα Ιταλικά Σούπερ Μάρκετ με την καμπάνια του Meet the Lamb.

Τα Σούπερ Μάρκετ της γειτονικής χώρας, με την σειρά τους, αναγνωρίζοντας την ποιότητα του ελληνικού κρέατος, ζήτησαν από τους Ιταλούς έμπορους προμηθευτές τους να συνεργαστούν με την ΕΔΟΚ και από κοινού να ξεκινήσουν προωθητικές δράσεις σε σημεία πώλησης, ώστε το ελληνικό προϊόν να “συστήνεται” απευθείας στον καταναλωτή.

Σημειωτέον ότι έως την έναρξη των δράσεων του προγράμματος Meet the Lamb, ο Ιταλός καταναλωτής δεν είχε την δυνατότητα να αναγνωρίζει αν το αρνί που αγόραζε είναι ελληνικό η όχι. Πλέον όχι μόνο θα μπορεί να το αναγνωρίζει, αλλά θα το προτιμά, χάρη στην υψηλή του ποιότητα.

Η ΕΔΟΚ εκφράζει την ικανοποίησή της για αυτή τη συνεργασία, και ξεκινά ήδη η διαδικασία του σχεδιασμού, ως ένα κρίσιμο βήμα για τη σημαντική ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και την αύξηση των πωλήσεων του Ελληνικού αρνιού γάλακτος, προς όφελος της ελληνικής παραγωγής αλλά και εμπορίας.

Για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπυ πατήστε ΕΔΩ

07/03/2019 - Η ΕΔΟΚ στη Food Expo 2019

Ελληνικό κρέας: Ενα brand name ανώτερης ποιότητας

Πολλές εκπλήξεις και εμπειρίες γευσιγνωσίας περιμένουν τους επισκέπτες στο περίπτερο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (ΕΔΟΚ) στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών Food Expo 2019, που θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 16/3 έως τη Δευτέρα 18/3 στο εκθεσιακό κέντρο Athens Metropolitan Expo.

Με κεντρικό μήνυμα “Ελληνικό κρέας – Ενα brand name ανώτερης ποιότητας”, η ΕΔΟΚ προσκαλεί τους επαγγελματίες του τομέα κρέατος, σε μια γιορτή γευσιγνωσίας, με άρωμα Ελλάδας.

Με ανανεωμένη πλέον σύνθεση η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος, έχοντας εντάξει νέα ισχυρά μέλη στους κόλπους της, θα παρουσιάσει, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη Food Expo, το σχέδιο δράσης της για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια στον τομέα του κρέατος, προς όφελος των επαγγελματιών και του καταναλωτή.

Το μενού των εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα είναι ιδιαιτέρως πλούσιο. Οι επισκέπτες στο περίπτερο της ΕΔΟΚ θα απολαύσουν τρεις ημέρες πλούσιες σε γαστρονομικές εκδηλώσεις. Η «Μπριγάδα», η ομάδα επαγγελματιών του διατροφικού τομέα, ως μέλος της ΕΔΟΚ, θα εμπλουτίσει την παρουσία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος στη Food Expo με show και επιδείξεις από κρεοτέχνες, όπως ανατομία, τεμαχισμός και παραγωγή παρασκευασμάτων από γηγενή σφάγια, ενώ οι σεφ της ομάδας θα οργανώσουν το απόλυτο μπάρμπεκιου. 

Στις εκδηλώσεις θα συμμετέχουν επίσης καλεσμένοι από σχολές και επαγγελματίες του διατροφικού τομέα από την Αθήνα, την Κρήτη και τη Σχολή Κρεοπωλών, η οποία έχει παραρτήματα σε 10 πόλεις της Ελλάδας.

Θα μας βρείτε στο.ΗΑLL 2 STAND A44/Β31 – Α46/Β32

Για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπυ πατήστε ΕΔΩ

01/11/2018 - Το ελληνικό αρνί γάλακτος κέρδισε τις εντυπώσεις στη διεθνή έκθεση Sial στο Παρίσι

Κινεζικό και αραβικό ενδιαφέρον για εμπορικές συμφωνίες

 

Τις καλύτερες εντυπώσεις σε μία από τις σπουδαιότερες Διεθνείς Εκθέσεις Τροφίμων-Ποτών στον κόσμο, στη SIAL PARIS (21-25/10), άφησε η συμμετοχή της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος για την προώθηση του πρόβειου κρέατος “Meet the Lamb”.

Μπροστά σε ένα δύσκολο και απαιτητικό κοινό από όλο τον πλανήτη, η ΕΔΟΚ κέρδισε το στοίχημα, προβάλλοντας με επιτυχία το ελληνικό αρνί γάλακτος και βάζοντας τα θεμέλια για την αναγνώριση του εγχώριου πρόβειου κρέατος στις αγορές του εξωτερικού. Η παρουσία στη SIAL PARIS ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για σημαντικές επαφές με ξένους παράγοντες και επιχειρηματίες, κατά τη διάρκεια των οποίων εκδηλώθηκε ζωηρό ενδιαφέρον για συνεργασία με την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος και τα μέλη της από Ευρωπαίους, Κινέζους και Άραβες εισαγωγείς. Μάλιστα, στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας πρότεινε να εξεταστεί η προοπτική για κοινή ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων με τη δημιουργία Joint Venture.

Το εντυπωσιακό περίπτερο της ΕΔΟΚ, σχεδιασμένο έτσι ώστε να συνδυάζει χώρους υποδοχής και συναντήσεων, αλλά και ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο για το ψήσιμο του κρέατος, επισκέφθηκε πλήθος κόσμου και επαγγελματιών από διάφορες χώρες του κόσμου και προσέφερε “εμπειρίες” γευσιγνωσίας με τη σφραγίδα του διάσημου executive chef Νίκου Φωτιάδη. Ο chef πήρε τα εύσημα από τους Γάλλους συναδέλφους του, που δοκίμασαν και βρήκαν το προϊόν εξαιρετικό, τόσο γευστικά όσο και ποιοτικά.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι ελκυστικές μυρωδιές, οι μοναδικές γεύσεις αλλά και η εξαιρετική ποιότητα του ελληνικού αρνιού γάλακτος, είχαν τεράστια απήχηση στους επισκέπτες. Στο πρόγραμμα της ΕΔΟΚ περιλαμβανόταν και επιδείξεις που εξοικείωσαν τους επαγγελματίες με τις νέες κοπές κρέατος και εντυπωσίασαν το κοινό.

Το “μενού” των υψηλών συναντήσεων ήταν εξίσου πλούσιο, καθώς, εκτός από τους Έλληνες και ξένους εισαγωγείς και εξαγωγείς, επισκέφθηκαν το περίπτερο ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλης Κόκκαλης, η Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, Ευφροσύνη Μητά, η επιτροπή εξωτερικού εμπορίου της γαλλικής Διεπαγγελματικής Βοδινού Interbev και στελέχη της γαλλικής Διεπαγγελματικής Χοιρινού Interpor.

Η ΕΔΟΚ εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρό της , Λευτέρη Γίτσα, τον Γενικό Διευθυντή, Καθηγητή ΑΠΘ, Ανδρέα Γεωργούδη και την επικεφαλής Επικοινωνίας, Βίκυ Κωστοπούλου. Η συμμετοχή της ΕΔΟΚ στην διεθνή έκθεση κατάφερε να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα του κλάδου πρόβειου κρέατος και να διευρύνει την ανάπτυξη σχέσεων και επαφών με επαγγελματίες (εισαγωγείς, χονδρεμπόρους, διανομείς) για την δημιουργία ενός ευρέως δικτύου συνεργατών στις αγορές του εξωτερικού.

Η SIAL PARIS φιλοξενείται κάθε 2 χρόνια στο εκθεσιακό κέντρο Paris Nord Villepinte Exposition Park του Παρισιού και αποτελεί μία από τις μμεγαλύτερες εκθέσεις για τον κλάδο τροφίμων και ποτών παγκοσμίως. Η διοργάνωση συγκέντρωσε φέτος περισσότερους από 7.000 εκθέτες από 119 χώρες και 310.000 εμπορικούς επισκέπτες, συμμετείχαν 135 επίσημες αντιπροσωπείες και 26 κυβερνητικοί εκπρόσωποι. Περισσότεροι από τους μισούς εκθέτες έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή για το 2020.

Το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα “Meet the Lamb” που υλοποιεί η ΕΔΟΚ με εκτελεστικό φορέα τη SOPEXA στοχεύει στην ενημέρωση των επαγγελματιών (κτηνοτρόφων, εμπόρων, μεταποιητών), καταναλωτών και διαμορφωτών κοινής γνώμης σε επιλεγμένες αγορές-στόχος της ΕΕ, για το πρόβειο κρέας, με σκοπό την αξιοποίηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα προσδώσει ασφάλεια και δομή στο υφιστάμενο παραγωγικό μοντέλο, ευνοώντας και την τιμολογιακή πολιτική.

Για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου πατήστε ΕΔΩ

18/10/2018 - Η ΕΔΟΚ για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών SIAL στο Παρίσι

Δυναμικό παρών σε μία από τις σπουδαιότερες Διεθνείς Εκθέσεις Τροφίμων-Ποτών στονκόσμο, στη SIAL PARIS, θα δώσει η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος για την προώθηση του πρόβειου κρέατος “Meet the Lamb”.

Από τις 21 Οκτωβρίου και για πέντε ημέρες, το ελληνικό πρόβειο κρέας θα βρίσκεται στο επίκεντρο χιλιάδων κορυφαίων επαγγελματιών παγκοσμίως. Το πρόγραμμα εκδηλώσεων της ΕΔΟΚ περιλαμβάνει επιδείξεις κοπής κρέατος και “εμπειρίες” γευσιγνωσίας που αναμένεται να τύχουν θετικής ανταπόκρισης από το κοινό. Η προβολή αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου.

Το εντυπωσιακό περίπτερο της ΕΔΟΚ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συνδυάζει χώρους υποδοχής και συναντήσεων, αλλά και ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο για το ψήσιμο του κρέατος, ούτως ώστε οι επισκέπτες να γνωρίσουν την εξαιρετική ποιότητα και γεύση του ελληνικού αρνιού και οι επαγγελματίες να δοκιμάσουν τις νέες κοπές κρέατος. Επίσης, το περίπτερο είναι εξοπλισμένο με οθόνη στην οποία θα προβάλλονται ενημερωτικά βίντεο, ενώ θα διανέμονται έντυπα για τους επαγγελματίες. 

Έτσι η ΕΔΟΚ με την παρουσία της στις διεθνείς εκθέσεις ενισχύει την αναγνωρισιμότητα του κλάδου του πρόβειου κρέατος και προσβλέπει στη δημιουργία ενός ευρέως δικτύου συνεργατών στις αγορές του εξωτερικού.

Η SIAL PARIS φιλοξενείται κάθε 2 χρόνια στο εκθεσιακό κέντρο Paris Nord Villepinte Exposition Park του Παρισιού και αποτελεί μία από τις μμεγαλύτερες εκθέσεις για τον κλάδο τροφίμων και ποτών παγκοσμίως. Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει φέτος περισσότερους από 7.000 εκθέτες από 109 χώρες και 155.000 εμπορικούς επισκέπτες, το 71% των οποίων είναι διεθνείς αγοραστές από 194 χώρες. Το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα “Meet the Lamb” που υλοποιεί η ΕΔΟΚ στοχεύει στην ενημέρωση των επαγγελματιών (κτηνοτρόφων, εμπόρων, μεταποιητών), καταναλωτών και διαμορφωτών κοινής γνώμης σε επιλεγμένες αγορές- στόχος της ΕΕ, για το πρόβειο κρέας, με σκοπό την αξιοποίηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα προσδώσει ασφάλεια και δομή στο υφιστάμενο παραγωγικό μοντέλο.

Το ΔΣ της ΕΔΟΚ

Για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου πατήστε ΕΔΩ