Διοίκηση ΕΔΟΚ

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος έχει την ευθύνη του καθορισμού και της εφαρμογής της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των πολιτικών ανάπτυξης όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν στο κρέας, επί τη βάσει σχετικών εισηγήσεων των εκτελεστικών μελών, στο όνομα της βελτίωσης της λειτουργίας, του ελέγχου και της διαφάνειας της αγοράς.

 

Η Διοίκηση της ΕΔΟΚ ασκείται από δεκατετραμελές Διοικητικό Συμβούλιο που έχει την παρακάτω σύνθεση:

 1. Ελευθέριος Γίτσας: Πρόεδρος Δ.Σ. (ΣΕΚ)
 2. Βασίλειος Παρόλας: Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (ΣΑΣΟΕΕ)
 3. Γεώργιος Διδάγγελος: Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. (ΣΕΚ)
 4. Νικόλαος Κοσμάς Φωτιάδης: Ταμίας (Brigade)
 5. Απόστολος Κοιμήσης: Μέλος Δ.Σ. (Πανελλήνια Ενωση Δημοτικών Σφαγείων – ΠΕΔΗΣΦΑ))
 6. Παρθένιος Τζενετίδης: Μέλος Δ.Σ. (Πανελλήνια Ενωση Δημοτικών Σφαγείων – ΠΕΔΗΣΦΑ)
 7. Αθανάσιος Κασίδης: Μέλος Δ.Σ. (Πανελλήνια Ενωση Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων)
 8. Γεώργιος Μηλιώνης: Μέλος Δ.Σ. (Πανελλήνια Ενωση Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων)
 9. Χρήστος Γιαννακάκης: Μέλος Δ.Σ. (ΣΑΣΟΕΕ)
 10. Δημήτριος Δανιάς: Μέλος Δ.Σ. (ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ)
 11. Χρήστος Παναγιωτακόπουλος: Μέλος Δ.Σ. (ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ)
 12. Παναγιώτης Μουλκιώτης: Μέλος Δ.Σ. (Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών, Αλλαντοποιών και Εργαστήριων Κρέατος – ΠΕΜΑΕΚ) 
 13. Νίκος Φωτιάδης: Μέλος Δ.Σ. (Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών, Αλλαντοποιών και Εργαστήριων Κρέατος – ΠΕΜΑΕΚ)
 14. Βίκυ Κωστοπούλου: Μέλος Δ.Σ. (BRIGADE)