Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΟΚ

 

Η κατάσταση στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της ΕΕ – Το έλλειμμα πληροφόρησης της κοινωνίας

 

Ο τομέας του κρέατος στην ΕΕ και στην Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα απειλές σε όλα τα στάδια της αλυσίδας, από την παραγωγή μέχρι τη λιανική και την κατανάλωση. 

Οι επίσημες πολιτικές της χώρας μας και  της ΕΕ στον τομέα του κρέατος στοχεύουν στην ενθάρρυνση της παραγωγής αβλαβών, θρεπτικών και οικονομικά προσιτών προϊόντων και προσανατολίζονται όλο και περισσότερο στην ικανοποίηση των αναγκών  των καταναλωτών, των κτηνοτρόφων και στην προστασία του περιβάλλοντος με ισόρροπο τρόπο. 

Έχουν όμως προκύψει τρία κυρίως τα ζητήματα και τα αντίστοιχα ερωτήματα στα οποία μπορεί και πρέπει να δώσει πειστικές απαντήσεις ο τομέας του κρέατος. Η κλιματική αλλαγή, δηλαδή η επίδραση της ζωικής παραγωγής στο περιβάλλον, η ευζωία των ζώων, δηλαδή η μεταχείριση των ζώων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και η υγιεινή της διατροφής, κατά πόσον δηλαδή η κατανάλωση κρέατος συνδέεται με προβλήματα υγείας. Άλλα θέματα, όπως η χρήση φυτοφαρμάκων, αντιβιοτικών και πρόσθετων διατροφής, το περιβαλλοντικό  αποτύπωμα και η χαμηλή ποιότητα ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης έχουν επίσης σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Οι επιθέσεις εναντίον της κτηνοτροφίας που είναι η πηγή των πρωτεϊνών ζωικής προέλευσης πραγματοποιούνται με συστηματικές κινήσεις από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (NGO΄s) όπου πρωτοστατεί το  βιγκανιστικό κίνημα (veganism) που απορρίπτει την κατανάλωση κρέατος και γαλακτοκομικών.  

Ταυτόχρονα όμως, το αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών γύρω από τα θέματα της παραγωγής και κατανάλωσης ζωικής πρωτεΐνης είναι παράλληλα και ευκαιρία για τον τομέα να αναδείξει το σημαντικό έργο του σε όλη την διατροφική αλυσίδα με το οποίο εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας, από παραγωγικά συστήματα που  προφυλάσσουν την ευζωία των ζώων και σέβονται το περιβάλλον

Ανάληψη πρωτοβουλιών – Ο ρόλος της ΕΔΟΚ

Η απάντηση της ΕΔΟΚ στις απειλές που αναφέρθηκαν και στον μετριασμό των προβλημάτων που ενδεχόμενα προκαλούν βασίζεται στην υφιστάμενη κατάσταση του τομέα του κρέατος στη χώρα μας στην εμπειρία και τον σχεδιασμό και των άλλων χωρών-μελών της ΕΕ, με τις οποίες συνεργαζόμαστε.

Συγκεκριμένα, η ΕΔΟΚ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες  με τις οποίες εκφράζοντας τις θέσεις της έχει πραγματοποιήσει τις ακόλουθες δράσεις. 

  • Ενημέρωσε  το κοινό με Δελτία Τύπου και δημοσιεύσεις σε έγκυρα έντυπα και δικτυακούς τόπους για σχετικά θέματα. Αναφέρουμε την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση της ΕΔΟΚ στα ΜΜΕ και στους αρμόδιους φορείς όταν εμφανίστηκαν στην  ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ αφίσες των βιγκανιστών με παραπλανητικά μηνύματα  και δυσφημιστικό περιεχόμενο για το κρέας και τους επαγγελματίες του τομέα.
  • Συμμετέχει με μόνιμο εκπρόσωπό της στην ομάδα εργασίας με αντικείμενο  “ Τι προσδοκά η κοινωνία και ποια η πληροφόρησή της από τον τομέα του κρέατος“  που έχει συστήσει η UECBV (Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπορίου Ζώντων Ζώων και Κρέατος)  στις Βρυξέλλες.
  • Πραγματοποίησε ημερίδα στο πλαίσιο της έκθεσης MEAT DAYS 2018 , στην Αθήνα, με θέμα “Το κρέας: Η διατροφική του αξία και η θέση του στη σύγχρονη κοινωνία”.
  • Στο Πανελλήνιο Συνέδριο -ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης ZOOTECHNIA 2019 στη Θεσσαλονίκη,  στην Ειδική Συνεδρία ΕΔΟΚ – ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ, παρουσιάστηκε το θέμα, “Διακλαδικές συνεργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την αντιμετώπιση της δυσφήμισης των προϊόντων ζωικής προέλευσης”.
  • Συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο των Ελληνικών Βιομηχανιών Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ) για την από κοινού αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων που απειλούν τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. Το πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση είναι η σύσταση  μιας Ομάδας Εργασίας (Task Force), στελεχωμένης με επαγγελματίες και επιστήμονες του χώρου.
  • Παρακολουθεί συστηματικά όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στο Εξωτερικό και στην Ελλάδα αναφορικά με τις τάσεις χρησιμοποίησης πρωτεϊνών φυτικής προέλευσης για την προώθηση στην κατανάλωση προϊόντων που υποκαθιστούν τη χρήση των πρωτεϊνών ζωικής προέλευσης, με επιχειρήματα ότι έτσι συμβάλλουν στην επιβράδυνση  της εξέλιξης της κλιματικής αλλαγής.

Η δράσεις  μας  για την υπεράσπιση του τομέα του κρέατος και την προβολή του στην κοινωνία διαμορφώνονται με βάση το μοντέλο της μεσογειακής διατροφής – ισορροπημένη διατροφή – και τη στροφή προς παραδοσιακά πρότυπα παραγωγής που μπορούν να βοηθήσουν στην εφαρμογή μιας γενικότερης στρατηγικής για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στη χώρα μας.

Καθήκον της ΕΔΟΚ είναι να συμβάλλει σε αυτήν τη διαδικασία αλλά και να ωφελήσει τους επαγγελματίες του τομέα του κρέατος, έγκαιρα και υπεύθυνα. Παράλληλα, με την αποτελεσματική επικοινωνία τους με τους καταναλωτές, οι άνθρωποι της παραγωγής και επεξεργασίας των προϊόντων ζωικής προέλευσης θα επιδιώξουν να  διατηρήσουν τους όρους της δημόσιας συζήτησης σε ένα πλαίσιο ορθολογισμού που δίνει πειστικές απαντήσεις και αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο τους στην κοινωνία.