Το Εθνικό Σχέδιο της ΕΔΟΚ για τον Τομέα του Κρέατος

 

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ) είναι η πρώτη και μοναδική Διεπαγγελματική Οργάνωση στον τομέα του κρέατος, επίσημα αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εκπροσωπεί τον Τομέα του κρέατος στην Ελλάδα και σε μεγάλες διεθνείς οργανώσεις όπως η Γαλλική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (INTERBEV) και η Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπορίου Ζώντων Ζώων και Κρέατος (UECBV).

Η ΕΔΟΚ συνεχίζει δυναμικά να ανοίγει νέους δρόμους για τον κλάδο του κρέατος προχωρώντας στην εκπόνηση ενός εθνικού σχεδιασμού, για πρώτη φορά στη χώρα μας.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη δημιουργία προτύπων εκτροφής και πιστοποιήσεων, ώστε τα κρέατά μας να πάψουν να είναι νώνυμα και μη αναγνωρίσιμα. Πρέπει να τα εντάξουμε σε ένα πλαίσιο απόλυτης ιχνηλασιμότητας, ώστε να μπορούν να αναδείξουν και την προστιθέμενη αξία τους και να περιοριστούν οι ελληνοποιήσεις.

Μεγιστοποιούμε τις προσπάθειές μας για τη δημιουργία οργανώσεων παραγωγών, που θα διαχειρίζονται τα παραγόμενα κρέατα. Εδώ η συμβολή της ΕΔΟΚ είναι καταλυτική, διότι αναλαμβάνει τον συντονισμό νέων συνεργασιών μεταξύ οργανωμένων κτηνοτρόφων και οργανωμένου εμπορίου, μεταποίησης, εστίασης και σουπερ μάρκετ. 

Ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει επίσης τακτοποιήσεις γενετικού υλικού στους παραγωγούς, νέες παραγωγικές εκτροφές, όπως το μεγάλο αρνί και το πρόβατο κρεοπαραγωγής, και η συντεταγμένη είσοδος και προβολή στην αγορά του κρέατος της ελληνικής κόκκινης φυλής βοοειδών. 

Ακόμη, προωθείται η θεσμική οργάνωση, πιστοποίηση και προβολή του βουβαλίσιου κρέατος, του μαύρου χοίρου και ιδιαίτερων τοπικών προϊόντων από τη νησιωτική και την ηπειρωτική Ελλάδα. Επιπλέον, προωθούνται νέες κοπές και παρασκευάσματα αλλά και η συνεχής εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών της αλυσίδας τροφοδοσίας.   

Το σημαντικότερο όμων, όμως, είναι η προβολή των ελληνικών κρεάτων στον Έλληνα και τον Ευρωπαίο καταναλωτή με τα προγράμματά μας, όπως το MEET THE LAMB και SIGNED BY NATURE, καθότι σε σημαντικό ποσοστό οι καταναλωτές δεν διαθέτουν βασικές γνώσεις για τα κρέατα και τη χρήση τους, με αποτέλεσμα την παραπλάνησή τους και τη δημιουργία μιας άναρχης αγοράς, που οδηγούν στη μείωση κατανάλωσης κρέατος. Τα προγράμματα προβολής, εξάλλου, βοηθούν στην εξωστρέφεια του τομέα του ελληνικού κρέατος και οι Έλληνες παραγωγοί αποκτούν τη δυνατότητα εξαγωγής των προϊόντων τους.