Ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας- Σ.Ε.Κ. ιδρύθηκε το 2008, ικανοποιώντας την έντονη ανάγκη των κτηνοτρόφων για τη δημιουργία μιας ενιαίας πανελλαδικής οργάνωσης, που να εκφράζει δυναμικά και τεκμηριωμένα τη φωνή τους. 

Αποτελεί τη μεγαλύτερη, εθνικής εμβέλειας, κτηνοτροφική οργάνωση στη χώρα με μέλη, ενώσεις, Α.Ε.Σ. συνεταιρισμούς, συλλόγους και μεγάλες επιχειρήσεις που εκπροσωπούν όλους τους κλάδους της ζωικής παραγωγής (βοοτροφία, αιγοπροβατοτροφία, χοιροτροφία, πτηνοτροφία, μελισσοκομία). 

Ο Σ.Ε.Κ. αριθμεί σήμερα 176 μέλη, κυρίως νομικά πρόσωπα, που εκπροσωπούν πανελλαδικά περίπου 60.000 κτηνοτρόφους από όλους τους κλάδους της κτηνοτροφίας.

Σκοπός του Συνδέσμου είναι: 

 • Η  προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων του κλάδου διεθνώς.
 • Η συμβολή στην χάραξη εθνικής πολιτικής για τα προϊόντα του κλάδου και ειδικά στο τυρί «φέτα ΠΟΠ» και το γιαούρτι.
 • Η προώθηση του συνεργατισμού των κτηνοτρόφων.
 • Η προστασία και προώθηση των αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων κ.α.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων, για την υποστήριξη των μελών του συμμετέχει σε θεσμούς, συλλογικές οργανώσεις, διεπαγγελματικές οργανώσεις και υποβάλλει προτάσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. 

Διοργανώνει ημερίδες, συνέδρια για την ενημέρωση των μελών του και την προβολή των θεμάτων  του κλάδου.  Συμμετέχει σε  προγράμματα και εκπονεί μελέτες για όλα τα θέματα της αγροτικής πολιτικής.

Το όραμά μας είναι: 

Η ανάπτυξη βιώσιμης, ισχυρής και ανταγωνιστικής παραγωγικής βάσης της κτηνοτροφίας της χώρας.

Διοικητικό Συμβούλιο  ΣΕΚ:

 • Αποτελείται από 21 μέλη 
 • Πρόεδρος  του Δ.Σ.  είναι ο κ. Παναγιώτης Πεβερέτος 


		

Ο Σύνδεσμος Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2017 και έχει ήδη ως μέλη του περίπου 100 υγιείς συνεταιριστικές οργανώσεις και επιχειρήσεις – πολλές εκ των οποίων με καθαρά εξαγωγικό προσανατολισμό – και με συνολικό τζίρο που πλησιάζει τα 500 εκατ. ευρώ. 

Ήδη, σε λιγότερα από δυο χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα ισχυρό, ενιαίο, αξιόπιστο και ακηδεμόνευτο κορυφαίο όργανο του συνεταιριστικού χώρου, εκπροσωπώντας τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέλος της Cogeca.

Από την ίδρυση του μέχρι σήμερα ο ΣΑΣΟΕΕ έχει αναδείξει όλα τα μεγάλα προβλήματα των οργανώσεων και του αγροτικού τομέα, παράλληλα όμως κατέθεσε προτάσεις ώστε να εφαρμοστούν στρατηγικές για την εξυγίανση και ενδυνάμωση των συνεταιρισμών και μέσω αυτών την αποτελεσματικότερη στήριξη των Ελλήνων αγροτών.

Σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος είναι αυτοχρηματοδοτούμενος αποτελεί σύμβουλο για αγροτικά και συνεταιριστικά θέματα της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και της κυβέρνησης του τόπου γενικότερα.

Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο κ. Αλέξανδρος Κοντός

Η NEA ΠΑΣΕΓΕΣ, ως ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ιδρύθηκε το 2016 και αποτελεί τη διάδοχο κατάσταση της ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία και λειτουργούσε από το 1935, ως κορυφαίος ιδεολογικός και συντονιστικός φορέας των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων της χώρας.

Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ υποστηρίζει, προωθεί, προάγει τις δραστηριότητες των μελών της και αναλαμβάνει την εκπροσώπησή τους σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για την υποστήριξη των μελών της, η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, μεταξύ άλλων, εκπονεί μελέτες, εργασίες, έρευνες και συνάπτει συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών, που έχουν σχέση με την αγροτική, γενικά, και τη συνεταιριστική, ειδικά, ανάπτυξη.

Παρακολουθεί στενά την αγροτική, συνεταιριστική, φορολογική και την αναπτυξιακή νομοθεσία που ενδιαφέρει τους αγρότες και τις οργανώσεις τους, υποβάλλει προτάσεις και διεκδικεί την εναρμόνισή τους με τα συμφέροντα και τις ανάγκες τους και γνωμοδοτεί για θέματα που αναφέρονται σε οικονομικές ενισχύσεις και κίνητρα που παρέχονται στις ΑΣΟ, καθώς και επί σχεδίων νόμων, διαταγμάτων και αποφάσεων που αφορούν στα μέλη της. 

Διαπραγματεύεται και συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφορούν στο προσωπικό των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κάθε βαθμίδας. Συντονίζει τις ενέργειες των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και ενισχύει το έργο τους, παρέχοντας επιστημονική και τεχνική υποστήριξη, συμβουλές και υπηρεσίες για την οργάνωση και την ανάπτυξή τους.

Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο κ. Παύλος Σατολιάς

Η Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών  Αλλαντοποιών και Εργαστήριων Κρέατος ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2018 και αποτελείται από όλους τους επαγγελματίες του χώρου. 

Ο ρόλος της είναι ουσιαστικός τόσο στην οικονομία της χώρας, όσο και στην προώθηση του ελληνικού κρέατος.

Η σύσταση της κρίθηκε αναγκαία για την αξιοποίηση των ευκαιριών ανάπτυξης του κλάδου, για την δημιουργία κανόνων, καθώς και για την προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου, στον οποίο συμμετέχουν όλες οι βιοτεχνίες επεξεργασίας κρέατος, τα αλλαντοποιεία και τα εργαστήρια παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, που κατά βάση χρησιμοποιεί ελληνικά κρέατα.

Οι δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου, διαθέτουν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, στηρίζουν την ελληνική παραγωγή, δημιουργούν ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα. Ταυτόχρονα είναι πιο κοντά στον καταναλωτή, αφού τα προϊόντα που παράγουν, με συνταγές που προέρχονται από τη δική μας παράδοση και εμπειρία, βρίσκουν εύκολα τη θέση τους στο ελληνικό τραπέζι. 

Την ίδια στιγμή, όμως, αυτές ακριβώς οι επιχειρήσεις δεν έχουν την αναγνωρισιμότητα που τους αναλογεί και βρίσκουν μπροστά τους πολλαπλά εμπόδια στον δρόμο προς την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια.

Σκοπός της ‘Ενωσης είναι:

Διαρκής στόχος Πανελλήνιας Ενωσης Μεταποιητών, Αλλαντοποιών και Εργαστηρίων Κρέατος,  είναι η διασφάλιση των συμφερόντων των μελών της και η επίλυση των κλαδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μεταποίησης κρέατος, της αλλαντοποιίας και της επεξεργασίας κρέατος.

Η Πανελλήνια Ενωση Μεταποιητών, Αλλαντοποιών και Εργαστηρίων Κρέατος, στοχεύει παράλληλα στην συνεργασία των μελών της για την αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, ώστε να λάβουν την θέση που τους αρμόζει στα κέντρα λήψης αποφάσεων και εξουσίας.

Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο κ. Παναγιώτης Μουλκιώτης

Η Πανελλήνια Ένωση Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2018. Κατ΄ ουσίαν αποτελεί μια απάντηση στα προβλήματα του κλάδου αλλά και στην  έλλειψη μιας δυνατής θεσμικής εκπροσώπησης του κλάδου που ελέγχει το δίκτυο πώλησης κρέατος, δηλαδή το χονδρεμπόριο, τη λανική πώληση και την εμπορία ζώντων ζώων. 

Είναι μια πανελλήνια ένωση που στελεχώνεται από την πραγματική ραχοκοκαλιά του κλάδου, διατεθειμένη να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες ανάπτυξης που εμφανίζει ο κλάδος με γνώμονα το συμφέρον των επαγγελματιών του κλάδου, λαμβάνοντας αποφάσεις για την επίλυση όλων των ζητημάτων που απασχολούν σήμερα την συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων.

Αυτό που καλείται να πράξει η Πανελλήνια Ενωση Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων είναι να τοποθετήσει την εμπορία κρέατος -έναν τόσο δυναμικό κλάδο- στην πρώτη γραμμή, με το να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση ευκαιριών κι εξελίξεων. 

Κι αυτό μπορεί να το πετύχει εκπροσωπώντας όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χονδρεμπόριο, τη λανική πώληση και την εμπορία ζώντων ζώων, εκεί όπου χτυπά η καρδιά των εξελίξεων, στα κέντρα εξουσίας.

Σκοπός του ‘Ενωσης είναι: 

Αντιπροσωπεύοντας όλους τους εμπόρους κρέατος και ζώντων ζώων και για πρώτη φορά και τους συνεταιρισμούς, βασικό σκοπό έχει να αποκτήσει πρωταγωνιστικό θεσμικό ρόλο, δημιουργώντας κανόνες για την καλύτερη οργάνωση του κλάδου, ανοίγοντας δρόμο στην εξωστρέφεια και την προβολή των προϊόντων της και δημιουργώντας σχέσεις  συνεργασίας μεταξύ των μελών της  για την αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων της.

Η Πανελλήνια Ενωση Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων, παρέχει νομικές, λογιστικές και αναπτυξιακές συμβουλές, ενώ συμμετέχει σε όργανα που διαμορφώνουν την πολιτική στον κλάδο και κατ’ επέκτασιν σε όλο τον τομέα του κρέατος, καθώς και σε οργανώσεις που σκοπό έχουν, μεταξύ άλλων, να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη παραβατικότητα με τις ελληνοποιήσεις και τις αθέμιτες πρακτικές. 

Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο κ. Γιάννης Φασουλάς

Η Πανελλήνια ΄Ενωση Δημοτικών Σφαγείων ως ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο Αστικού Δικαίου, ιδρύθηκε το 2018, με κυρίαρχο σκοπό να εκφράζει δυναμικά τη φωνή των δημοτικών και περιφερειακών σφαγείων της χώρας.

Ενας από τους βασικούς λόγους άλλωστε που οδήγησαν στην ίδρυση της Ένωσης, ήταν η ανάγκη δημιουργίας ενός εθνικού επαγγελματικού φορέα, με δυνατότητα παρέμβασης στον σχεδιασμό του τομέα του κρέατος, από τον παραγωγό έως τον καταναλωτή.

Πρόθεση όλων όσοι συμμετέχουν στην οργάνωση αυτή, είναι να προβάλλουν και να προασπίζουν τις βασικές αρχές και στόχους των επιχειρήσεων μελών της, στο όνομα της ομαλής λειτουργίας και της βιωσιμότητας τους.

Η  Ένωση συμμετέχει  στην Εθνική  Διεπαγγελματική  Οργάνωση  Κρέατος, ισότιμα με όλους τους  φορείς που εκπροσωπούν το σύνολο των κλάδων του τομέα του κρέατος, με απώτερο στόχο να προστατεύουν την ελληνική παραγωγή  κρέατος, αλλά και να θεσπίζουν κανόνες ορθής λειτουργίας της αγοράς.

Σκοπός της ‘Ενωσης είναι:

Αντικειμενικός σκοπός της Πανελλήνιας Ενωσης Δημοτικών Σφαγείων,  είναι η διασφάλιση των συμφερόντων των μελών της και η επίλυση των κλαδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα δημοτικά και περιφερειακά σφαγεία ανά την ελληνική επικράτεια.

Βασική δε επιδίωξη της ΄Ενωσης είναι η θέσπιση κανόνων διαφάνειας και ποιοτικών προτύπων τόσο στον δικό τους κλάδο, όσο και συνολικότερα στον τομέα του κρέατος.

Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο κ. Απόστολος Κοιμήσης

Μπριγκάδα σημαίνει «ταξιαρχία» και στην γλώσσα της εστίασης περιγράφει μια καλά οργανωμένη ομάδα με διαφορετικές αρμοδιότητες που συνεργάζεται με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της κουζίνας. 

Έτσι, η Brigade ή Μπριγκάδα αποτελεί την ένωση των προσπαθειών των επαγγελματιών του διατροφικού τομέα- με κεντρικό πυρήνα τους  μάγειρες- που μέσω της συνεργασίας των μελών της, αλλά και της δραστηριοποίησης του κάθε μέλους της στον τομέα αρμοδιότητας του, έχει ως στόχο την δημιουργία ενός καλύτερου γαστρονομικού μέλλοντος για όλους μας.

Ποιοι είμαστε:

Η Brigade αποτελείται από επαγγελματίες του διατροφικού τομέα, με επικεφαλείς τους μάγειρες αλλά και επαγγελματίες από όλους τους κλάδους γύρω από τον τομέα αυτό που αποφάσισαν να συμπληρώσουν το υπάρχον κενό διασύνδεσης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα των τροφίμων, ιδρύοντας την ομώνυμη επαγγελματική ομάδα.

Γιατί ομάδα μαγείρων:

Οι μάγειρες, ανεξαρτήτως βαθμίδας, βρίσκονται στην καρδιά του γαστρονομικού συστήματος και ως εκ τούτου διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα που χρειάζονται για την ανάπτυξη της γαστρονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Είναι οι πιο επιδραστικοί διαμορφωτές κοινής γνώμης σε θέματα γαστρονομίας και διατροφής

Γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα στον παραγωγό, τον μεταποιητή και τον τελικό καταναλωτή λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος.

Τι επιδιώκουμε:

Οι βασικές επιδιώξεις της Brigade μέσω των δράσεων που θα αναληφθούν συνοψίζονται ως εξής:

 • Στην αφύπνιση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών του κλάδου σχετικά με τη σημασία των τοπικών προϊόντων και της ορθής παραγωγής τους, βάσει και των αποφάσεων στήριξης αυτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Στην άμεση σύνδεση μας με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα παραγωγής.
 • Στην επίτευξη της μέγιστης διάχυσης κάθε πληροφορίας που αφορά τα προϊόντα δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον των τροφίμων.
 • Στην ανάδειξη του σημαντικού ρόλου των επαγγελματιών της μαζικής εστίασης.
 • Στην χρήση του πρωταγωνιστικού ρόλου των επαγγελματιών στην ενημέρωση, τη διάχυση και την ποιοτική διεύρυνση των προϊόντων, με στόχο την προστασία των παραγωγών και των καταναλωτών.
 • Στην ανάδειξη, προβολή και καταξίωση στην γαστρονομική αγορά των πραγματικά αξιόλογων, καινοτόμων και με περιβαλλοντολογική συνείδηση παραγωγών.

Οι στόχοι μας:

Ακολουθώντας τις βασικές της επιδιώξεις και αναπτύσσοντας πρακτικές εξωστρέφειας δίνοντας επίσης βάρος στην χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας στην διατροφή, η Brigade θέτει μια σειρά από στόχους όπως:

 • Την πολύπλευρη στήριξη στα τοπικά προϊόντα μέσω των διεπαγγελματικών οργανώσεων του παραγωγικού τομέα.
 • Την συμμετοχή μας σε διεπαγγελματικές οργανώσεις ως μέλη ισότιμα ώστε να ενημερωνόμαστε άμεσα για τις εξελίξεις στον κλάδο, να στηρίζουμε τις θετικές ενέργειες και να συμμετέχουμε στη λήψη ων αποφάσεων καταθέτοντας την γνώση μας.
 • Τη συμμετοχή μας σε προγράμματα προώθησης των τοπικών προϊόντων.
 • Τη συμπόρευση με φορείς και οργανώσεις, που συμβάλλουν:

Στην βελτίωση της υγείας των ανθρώπων μέσω της τροφής

Στη διάσωση και ανάπτυξη της πανίδας και χλωρίδας του κάθε τόπου

Στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που βοηθούν την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και την παροχή πληροφοριών που καθιστούν τα τρόφιμα ασφαλέστερα και εύκολα αναγνωρίσιμα.

Τι υποστηρίζουμε:

Οι επαγγελματίες στο τομέα της διατροφής, προσηλωμένοι στις αξίες που μας διέπουν, λειτουργούμε με απόλυτη υπευθυνότητα και συνέπεια υποστηρίζοντας έναν ηθικό κώδικα αρχών και δράσεων που στόχο έχει τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων που συνδέεται με τη διατροφή και τη βιώσιμη, αειφόρο ανάπτυξη της. 

Η κίνηση μας αυτή βασίζεται σε κοινές αντιλήψεις, στα ζητήματα βιωσιμότητας, αειφόρου ανάπτυξης, χρήση των τοπικών προϊόντων, στη χρήση της τεχνολογίας που προάγει και διασφαλίζει την ανωτερότητα των παραγόμενων και μεταποιημένων προϊόντων, στην υγεία του πληθυσμού και την στήριξη των παραγωγικών μονάδων που χρησιμοποιούν οικολογικές μεθόδους για την βιωσιμότητα του περιβάλλοντος.

Η Μπριγάδα:

1. Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος  ( Executive chef )

2. Αναγνώστης Αργυρίου ( Δόκτωρ  Μοριακός βιολόγος  ΕΚΕΤΑ )

3. Βίκυ Κρυσταλίδου ( Γεωπόνος Ζωοτέχνης  )

4. Βίκυ Κωστοπούλου ( Food marketing )

5. Γιάννης Μπαξεβάνης ( Executive chef )

6. Γιάννης Παρίκος (Executive chef)

7. Γιάννης Στανίτσας  ( Executive chef – εταιρεία κονσάλτινγ )

8. Δημήτρης Δημητριάδης ( Executive chef )

9. Δημήτρης Παμπόρης ( Executive chef )

10. Δημοπούλου Χριστίνα ( Διαιτολόγος )

11. Κωνσταντίνα Φάκλαρη ( Executive chef )

12. Λευτέρης Λαζάρου ( Executive chef – Εστιάτορας )

13. Μάνος Μακρυγιαννάκης ( Executive chef- εστιάτορας στις Βρυξέλες )

14. Μάρω Διακάτου ( Executive chef )

15. Νικόλαος Φωτιάδης ( Executive chef )

16. Νίκος Πελεγρίνης ( Executive chef )

17. Παναγιώτης Γιακαλής ( Executive chef)

18. Παναγιώτης Πουλόπουλος ( Executive chef )

19. Πατήρ Επιφάνιος  ( Executive chef – οινολόγος  Άγιο Όρος )

20. Σίμος Τριανταφύλλου ( Executive chef )

21. Φίλλιπος Δημόπουλος ( Executive chef )

22. Χάρης Τζανής ( Δημοσιογράφος γεύσης – προώθηση τοπικών προϊόντων )

23. Χρήστος Αθανασιάδης ( Executive chef – εστιάτορας )

Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο Νικόλαος Φωτιάδης