Μήνυμα Προέδρου ΕΔΟΚ

Ελευθέριος Γίτσας

Πρόεδρος Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος

 

Ο τομέας του κρέατος τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ευρώπη, είναι ένα πολύ δυναμικό κομμάτι της οικονομίας, που απαιτεί οργάνωση, προσαρμογή στα νέα τεχνολογικά και περιβαλλοντικά δεδομένα και σωστή διαχείριση. 

Το κλειδί για την επιτυχία είναι η συνεργασία όλων αυτών των επαγγελματικών κλάδων , που ανήκουν στον τομέα του κρέατος και έχουν σημαντικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία αλλά είναι εν πολλοίς, ανταγωνιστικοί μεταξύ τους.

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος, έχει αναλάβει τον ρόλο να θέσει υπό τη σκέπη της όλους αυτούς τους επαγγελματικούς κλάδους, προκειμένου να συνεργαστούν μεταξύ τους και να προχωρήσουν στην προάσπιση του προϊόντος που εκπροσωπούν αλλά και στη θέσπιση κανόνων ορθής λειτουργίας της αγοράς.

Η νέα  αρχιτεκτονική  της  ΕΔΟΚ διαμορφώνεται με την προσθήκη νέων μελών, που ενισχύουν την αντιπροσωπευτικότητα σε όλο τον κλάδο του κρέατος, αλλά επεκτείνεται και στη σύσταση επιστημονικών επιτροπών, οι οποίες θα συμβάλουν τα μέγιστα στο έργο της Οργάνωσης.                                                                             

Με αυτή τη σύνθεση και μορφή, η ΕΔΟΚ φτάνει στην ολοκλήρωση και  μάλιστα  σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί να καλύψει κάποια θεσμικά κενά για την λειτουργία των Διεπαγγελματικών.

Είμαστε πλέον τόσο δυνατοί, ώστε η ΕΔΟΚ να μπορεί να προχωρήσει, για  πρώτη  φορά  στα  ελληνικά  δεδομένα, στην κατάρτιση  εθνικού  σχεδίου  για  τον  τομέα  του  συνόλου  του  ελληνικού  κρέατος. Λέμε ότι έχουμε αγγίξει την ολοκλήρωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι η διαδικασία διεύρυνσης τελειώνει. Φυσικά και η πόρτα της ΕΔΟΚ δεν θα κλείσει ποτέ για οποιαδήποτε ένταξη νέου  μέλους αρκεί να πληροί τις προϋποθέσεις.                                             

Χρέος, εξάλλου, όλων όσοι είναι επικεφαλής οργάνων που εκπροσωπούν τον τομέα  του κρέατος, είναι να ενταχθούν στην ΕΔΟΚ ώστε να συμβάλουν στην μεγάλη  προσπάθεια της στήριξης των ελληνικών κρεάτων αλλά και στη θέσπιση κανόνων  ορθής  λειτουργίας της  αγοράς.

Το έργο που έχουμε μπροστά μας είναι μεγάλο και σημαντικό και εν πολλοίς σχετίζεται με την παραγωγή λύσεων στα χρόνια ζητήματα του τομέα κρέατος. Με ζητούμενο την ενιαία δράση, η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος συνιστά ένα πρώτης τάξεως εργαλείο ανάπτυξης προς όφελος της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας των προϊόντων του κάθε κλάδου και σε τελευταία ανάλυση του καταναλωτή.

Η αξιοποίηση των όπλων που έχει στη φαρέτρα της η Εθνική Διεπαγγελματική, μας επιτρέπει να κάνουμε πράξη αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε ακατόρθωτο. Να παράγει η ΕΔΟΚ πολιτική για τον τομέα της, σε συνεργασία με την Πολιτεία.