Υψηλές επιδόσεις για το ΠΑΑ 2014-2020

Υψηλές επιδόσεις για το ΠΑΑ 2014-2020 Ιδιαίτερα ικανοποιητικά ήταν τα αποτελέσματα που κατέγραψε το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με…